MUlticel ulotka A5 KrakówMulticel ulotka A5 str1 wspolnaStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna projekt o nazwie Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" i zaprasza na bezpłatne kursy - szkolenia skierowane do osób z grup defaworyzowanych: osoby bezrobotne; kobiety, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub opuściły go na kilka lat; osoby niepełnosprawne; osoby w wieku 50+ poszukujące pracy; rolników, którzy chcą podjąć pracę poza rolnictwem, osoby korzystające z pomocy społecznej. Z racji tego, że dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na bezpłatne kursy w ramach programu Multicel, przedłużamy rekrutację do 9 maja. Zapraszamy do aplikowania!

Regulamin, karta zgłoszenia

Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa