Wójt Gminy Zielonki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania "Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym w miejscowości Przybysławice". Link do ogłoszenia: pobierz.