mapa 1Pierwsze, wspólne posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu  9 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 16.30  – sala Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Galicyjskiej 17a w Zielonkach.

Proszę o  zabranie dowodu osobistego. Studenci proszeni są o kserokopie ważnej legitymacji studenckiej. Należy też znać numer swojego konta bankowego na które zostanie przelane wynagrodzenie za pracę w komisji.

OBECNOŚĆ NA POSIEDZENIU JEST OBOWIĄZKOWA!!!