Uprzejmie informujemy, że w sobotę 16 listopada 2019 roku Urząd Gminy Zielonki będzie otwarty dla interesantów. W tym dniu Urząd będzie funkcjonował w godzinach: od 7.45 do15.45, a strony będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 15.00 (KASA Urzędu będzie nieczynna). Pracownicy Urzędu Gminy Zielonki w sobotę 16 listopada 2019 roku odpracowują wigilię 24 grudnia 2019 roku (wtorek). Decyzją Wójta Gminy Zielonki 24 grudnia 2019 roku (wtorek) Urząd Gminy Zielonki będzie nieczynny (Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 267/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustanowienia soboty 16 listopada 2019 roku dniem pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zielonki).