Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki - WEJDŹ
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 22 listopada 2019 r.