2.png

Bosutow KPReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 28 stycznia 2020 r. (wtorek) wykonawca zamierza rozpocząć roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bosutów w rejonie ulicy Kosynierów i ul. Kwiatów Polnych. Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7.30 do 17.00. Godziny mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 605-262-901.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bosutów realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.