1.png

logo EMASMając na celu troskę o środowisko w Polsce, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie informuje o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Po zarejestrowaniu w systemie ekozarządzania i audytu EMAS, można uzyskać certyfikat przyznawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, świadczący o spełnieniu przez daną organizację najwyższych wymogów z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowe informacje TUTAJ i na stronie internetowej: http://emas.gdos.gov.pl/.