3.png

zielonki trojanowiceReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 4 lutego 2020 r. (wtorek) wykonawca zamierza rozpocząć roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ulicy Trojanowickiej (od skrzyżowania z ul. Garlicką do posesji ul. Trojanowicka 8). Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi na czas realizacji inwestycji, tj. około dwóch tygodni. W załączeniu mapa z przewidywaną zmianą organizacji ruchu w ul. Trojanowickiej.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy: 693-855-534.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Mapa objazdu.