3.png
zielonki3Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki! 
W marcu tego roku przystąpiliśmy do przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030. Będzie to dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat. 
Strategia Rozwoju Gminy jest ważnym dokumentem i dotyczy ona nas wszystkich, dlatego też zapraszamy do podzielenia się opinią na temat potrzeb i problemów, jakie dotykają gminę Zielonki. Ankieta pozwoli ocenić zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich 10 latach, a także wyznaczyć priorytetowe kierunki działania na kolejne lata.  Wiedza o tym co myślą Państwo na temat naszej gminy, priorytetów działania i oczekiwań na przyszłość a także lokalnych problemów, jest dla nas bardzo ważna. Państwa sugestie będą cenną wskazówką przy tworzeniu zapisów nowej Strategii Rozwoju Gminy Zielonki. 
Zdajemy sobie sprawę, że panująca obecnie sytuacja w kraju jest wyjątkowa, uniemożliwia nam swobodne poruszanie się i ogranicza życie codzienne. Nie wiemy jak długo sytuacja ta potrwa. Dlatego też, pomimo trudnego czasu, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pracach nad dokumentem Strategii. 
Ze względu na pandemię koronawirusa formularz ankiety dostępny będzie jedynie w formie elektronicznej. Zależy nam jednak, aby wszyscy mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb gminy, dlatego też zachęcamy do pomocy w wypełnieniu ankiety przez osoby posiadające ograniczony dostęp do komputera. 
Jeżeli mieszkają Państwo ze starszą osobą, która ma problemy z wypełnieniem ankiety elektronicznie, prosimy, by Państwo wsparli te osoby, wypełniając tę ankietę wspólnie z nimi. Zależy nam na głosie każdego mieszkańca! 
Ankieta będzie aktywna do 24 kwietnia 2020, jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 - 20 minut. Termin wypełniania ankiet został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.
Ankieta była aktywna do 30 kwietnia 2020 roku.
Dziękujemy   
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                                                                   Wójt Gminy Zielonki
Mirosław Golanko                                                                                        Bogusław Król