3.png

W wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020 r. wszystkie lokale wyborcze w gminie Zielonki mieszczą się w tych samych lokalizacjach, co w poprzednich wyborach. Adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych zawiera informacja Komisarza Wyborczego: pobierz. Głosowanie 28 czerwca 2020 r. trwać będzie od godz. 7.00 do 21.00. Prosimy pamiętać o przygotowaniu się do wyborów ze względu na stan epidemii COVID-19: link.