Zielonki Grochowalskiego

 

Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 24 września prowadzone będą roboty drogowo-odtworzeniowe na ul. Grochowalskiego w Zielonkach. Część z zaplanowanych robót zostanie zrealizowana w ramach odtworzenia nawierzchni po wykonanej sieci wodociągowej. Na całym odcinku jezdni przewidzianej do remontu zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonawca nie planuje całkowitego zamknięcia drogi w okresie wykonywanych prac, mogą jednak pojawić się czasowe utrudnienia w ruchu.