GarlickaReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 01 października 2020 r. (czwartek) wykonawca zamierza rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Garlickiej w Zielonkach. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.