7.png

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 24.03.2021 roku do 30.04.2021 roku.


Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) w godzinach 15.00-19.00 w budynku Starej Kuźni przy ulicy C1 4 w Węgrzcach.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej