gops ankieta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zielonki,
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli opracować diagnozę przydatną do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
Aby opracować diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności lokalnej, zatem będziemy wdzięczni za poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15.07.2021 r.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!
Link do ankiety