3.png
michalika zamknięcieNOWE 7 czerwca 2021 r. rozpoczną się roboty drogowe związane z poszerzeniem ul. ks. J. Michalika w Zielonkach na odcinku od ul. ks. A. Zięby do wjazdu do Szkoły Podstawowej w Zielonkach i kościoła.  Prace wiążą się z koniecznością zamknięcia drogi. Przewidywany czas zamknięcia to około 3 tygodni. Schemat objazdu w załączniku graficznym nr. 1, widocznym z lewej strony.
Wychodząc naprzeciw wnioskom rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Zielonkach uzgodniliśmy z wykonawcą robót drogowych w ul. Ks. J.Michalika codzienne rozpoczynanie prac na godzinę 9:00, w celu umożliwienia rodzicom dowozu dzieci do szkoły i przedszkola.
objazd szkola MDodatkowo przypominamy, że dojazd do szkoły i przedszkola możliwy jest też od ulicy Ks. A. Zięby, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2., widocznym z lewej strony.
Zamknięcie ul. Ks. Michalika jest konieczne w związku z poszerzeniem tej drogi na odcinku dojazdu do szkoły. Prace polegające na wbiciu ścianki w istniejącą skarpę za pośrednictwem ciężkiego sprzętu w celu wykonania muru oporowego niemożliwe są do wykonania w trakcie przejazdu samochodów.  Prace wymagające bezwzględnego zamknięcia drogi potrwają minimum tydzień.
Niestety, nie było możliwe wcześniejsze rozpoczęcie prac w ul. Ks. J. Michalika, w trakcie lockdownu, ze względu na obowiązujące urząd procedury zamówień publicznych: przetarg ogłoszono 3 marca, umowa z wykonawcą została podpisana w połowie kwietnia, a uzgodnienie organizacji ruchu drogowego na czas remontu wykonawca otrzymał 31 maja. Przesunięcie terminu rozpoczęcia robót w ul. Ks. J. Michalika nie jest możliwe też ze względu na dostępność usług świadczonych przez takich wykonawców.
Bezpośrednio po zakończeniu prac na ulicy Ks.J. Michalika wykonawca przejdzie do prac budowlanych na ul. Widokowej w Zielonkach, na której zakres prac jest większy i będzie trwał znacznie dłużej, dlatego zadecydowano w pierwszej kolejności o wykonaniu prac na ul. Ks. J. Michalika. Co ważne, docelowo chcemy, aby obie drogi dojazdowe do szkoły i przedszkola - ul. ks. J. MIchalika i ul. Widokowa - były gotowe przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Przypominamy też, że poszerzenie drogi prowadzącej do szkoły - ul. ks. J.Michalika - realizowane jest na liczne wnioski mieszkańców, kierowane zarówno do urzędu, jak i sołectwa. Prosimy zatem o wyrozumiałość.
Za utrudnienia przepraszamy.