Projekt2.png

Wegrzce C24Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 19 lipca 2021 r. (poniedziałek) wykonawca planuje wznowienie prac przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. C24 w Węgrzcach. Wykonawca zamierza realizować prace w godzinach od 8:00 do 17:00 (podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny). Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrzce jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.