3.png

PUK LOGOW związku z wystąpieniem 1 września skażenia wody z ujęcia Owczary S-3 i stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia przez ludzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. podjęło niezwłocznie działania naprawcze. Woda z ujęcia S-3 podawana jest do: Owczary ul. Sosnowa, Gajowa, Wichrowe Wzgórze, Południowa; Garliczka ul. Radosna, Pogodna, Na Zakońce, Wiosenna oraz Garlica Duchowna.
Ujęcie S-3 w Owczarach zostało wyłączone z eksploatacji, sieć wodociągowa zasilana z ujęcia S-3 w Owczarach została przełączona na ujęcie S-1 w Owczarach, sieć wodociągowa jest dezynfekowana i płukana.
W rejonie objętym skażeniem mieszkańcom udostępniona została woda z beczkowozu oraz woda butelkowana dostarczona przez PUK w Zielonkach Sp z. o.o. 2 września po dezynfekcji i przepłukaniu sieci wodociągowej przeprowadzonej 1 września nastąpi pobór próbek wody przez akredytowane laboratorium celem potwierdzenia poprawności podjętych działań i możliwości ponownego uruchomienia ujęcia S-3 w Owczarach.

Szczegółowe informacje podawane są na bieżąco na stronie PUK w Zielonkach Sp. z o.o.
PUK w Zielonkach Sp. z o.o.