3.png

CEEB MPrzypominamy, że od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza.
Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od uruchomienia źródła ciepła, a dla istniejących już budynków to 12 miesięcy od wprowadzenia obowiązku złożenia takiej deklaracji. Zachęcamy jednak, by nie czekać na ostatnią chwilę i wypełnic deklarację niezwłocznie.
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej przez internet wykorzystując Profil Zaufany oraz w wersji papierowej, wypełnioną deklarację należy dostarczyć na adres Urzędu Gminy w Zielonkach osobiście lub za pomocą poczty. Deklaracja do pobrania