2.png

PocztaW związku z licznymi zgłoszeniami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Pocztowego w Zielonkach i jego Filii w Węgrzcach informujemy, że Wójt Gminy Zielonki wystosował oficjalną skargę do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w tej sprawie. Skarga przesłana została również do wiadomości Dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie oraz Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zielonkach, do których już wcześniej kierowano z Urzędu Gminy Zielonki zgłoszenia nieprawidłowej obsługi mieszkańców gminy, jednakże nie zostały wdrożone środki zaradcze, które pozwoliłyby na rozwiązanie problemu. W załączeniu treść wystosowanej skargi – pobierz plik (*.pdf), pobierz plik (*.doc)
Jednocześnie informujemy, że Poczta Polska S.A. nie podlega instytucjonalnie Gminie Zielonki, w związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Gminy Zielonki pokrzywdzeni z tytułu niewłaściwej obsługi przez Pocztę Polską S.A. powinni składać indywidualne skargi i reklamacje na działanie tej instytucji pisemnie na adres: Biuro Wsparcia Klientów Poczty Polskiej S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa lub  za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://www.poczta-polska.pl/reklamacje/ .
Skargi i reklamacje prosimy kierować także  do wiadomości:
- Tomasz Zdzikot -  Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa;
- Mirosław Mętel – Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Grochowska 2, 30-940 Kraków;
- Elżbieta Radwańska, Naczelnik UP w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 79 , 32-087 Zielonki.