Aktualności

obwodnica zielonek TWolbromska GOT117 września 2019 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) drugiego tzw. północnego odcinka Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek. Drugi etap, obejmuje odcinek od węzła z Północną Obwodnica Krakowa w Zielonkach do skrzyżowania z ulicą Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach, gm. Zielonki. Powstanie tego odcinka ułatwi w przyszłości poruszanie się w kierunku powstającej Północnej Obwodnicy Krakowa. Przetarg prowadzi krakowski oddział Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW).

Zamówienie dotyczy wykonania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym ZRID) pozwalających na realizację inwestycji polegającej na budowie zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Oferty w przetargu można składać do 18 października 2019 roku. Zadanie ma być wykonane w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy. Planowane jest zgłoszenie zamówienia do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. LINK  

Przypomnijmy, że 28 sierpnia 2019 r. ogłoszony został przetarg na pierwszy etap tej inwestycji tzw. odcinek południowy Trasy Wolbromskiej (zachodniej obwodnicy Zielonek), który połączy ul. Pachońskiego w Krakowie z węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach, w ramach tej inwestycji wykonany zostanie też łącznik do ulicy Glogera w Krakowie (drogi wojewódzkiej 794) i rozbudowa tej ulicy. Pierwszy przetarg obejmuje nie tylko opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, ale także wykonanie robót budowlanych. Długość dwujezdniowej drogi klasy G to 2,2 km. Inwestycja ma być zakończona do 30 czerwca 2023 roku. Więcej Inwestycja będzie wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Przetarg prowadzi  krakowski oddział ZDW. LINK

 

TW Przetarg28 sierpnia 2019 r. ogłoszony został przetarg na fragment tzw. Trasy Wolbromskiej, czyli część zachodniej obwodnicy Zielonek. Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 będzie wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Przetarg prowadzi ZDW. Droga połączy ul. Pachońskiego w Krakowie z węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach. Długość dwujezdniowej drogi klasy G to 2,2 km

Przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Do wykonania jest m.in. kompletna dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a także roboty budowlane - powstanie dwujezdniowej drogi klasy G (po dwa pasy ruchu dla każdego z kierunków jazdy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czas na złożenie ofert mija 1 października 2019 r. Zadanie ma być gotowe do 30 czerwca 2023 roku. Zamawiający planuje zgłosić inwestycję do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Przetarg na budowę odcinka Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek

Wójt Gminy Zielonki zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) informuje o wyłożeniu do wglądu od dnia 16 września 2019 r. na okres 60 dni projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębów ewidencyjnych Korzkiew i Owczary, gm. Zielonki.
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia ww. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.
Uwagi można składać pisemnie w wyznaczonym wyżej terminie do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków lub podczas wyznaczonego terminu konsultacji wyłożonej dokumentacji urządzeniowej z właścicielami lasów wskazanego na dzień 14 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 11:15 – 12:30 w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki. Z wersją papierową projektów uproszczonych planów urządzenia lasów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki w pok. 206 (budynek główny, I piętro).

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów w plikach poniżej do pobrania

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów - Obręb ewidencyjny Korzkiew

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów - Obręb ewidencyjny Owczary

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Zielonki w godzinach od 9.00 do 17.00 w pok. 102 (I budynek, parter).

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 września 2019 r., zmieniająca informację z dnia 13 września 2019 r. - pobierz plik

owczary chodnik 2019Urząd Gminy Zielonki informuje, że 13 września rozpoczęła się budowa chodnika oraz odwodnienia na ul. Długiej w Owczarach. Roboty prowadzone są na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Gajowej -  mapka obok.  W związku z tym droga będzie przewężona, występować będą utrudnienia dla pojazdów i  korzystających z  niej pieszych. Umowny termin, jaki wykonawca ma na realizację zadania, upływa w połowie grudnia. Tempo prac uzależnione będzie od warunków pogodowych.

korzkiew fds Mbatowice fds MGmina Zielonki otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 80 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych na dwie inwestycje. Z ponad 314 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych w Małopolsce na budowę, przebudowę lub remonty dróg gminnych i powiatowych aż 4 mln 577 tys. zł trafi do gminy Zielonki z przeznaczeniem na przebudowę dwóch gminnych dróg: w Korzkwi i Batowicach - Dziekanowicach. Całkowita wartość tych inwestycji to łącznie ponad 5 mln 721 tys. zł – resztę dołoży gmina Zielonki ze swojego budżetu.

Czytaj więcej: Ponad 4,5 mln zł dla gminy Zielonki z Funduszu Dróg Samorządowych

dron wiadukt1wiaduktBatowice schemat1P MMinister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że budowa wiaduktu w Batowicach, która nie mogła się rozpocząć z powodu zbyt małych środków w dyspozycji samorządów, będzie finansowana z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: link.

Oficjalnie potwierdzone 3.09.2019 r. – jest dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na budowę wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego! Wartość inwestycji, według złożonego wniosku, to 36.652.805,73 zł, dofinansowanie z FDS w wysokości 80 proc. wynosi 29.322.244,58 zł; resztę – 7.330.561,15 zł dołożą ze swoich budżetów samorządy.
W 2017 r. umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania budowy wiaduktu podpisały Powiat Krakowski, miasto Kraków i gmina Zielonki. Gmina Zielonki była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie dokumentacji i projektu inwestycji wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID). Wniosek o dofinansowanie z FDS przygotował i złożył Powiat Krakowski. Udział finansowy w inwestycji zadeklarowały też gminy Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca.
Zadanie na styku miasta Krakowa i gminy Zielonki w ciągu drogi powiatowej obejmuje m.in.: budowę wiaduktu nad torami kolejowymi (o rozpiętości pomiędzy podporami ok. 34 m) łączącego ulice Powstańców i Piasta Kołodzieja w Krakowie z drogą powiatową w Batowicach i Dziekanowicach w gminie Zielonki oraz przyległego układu drogowego: trzech rond i odcinka drogi oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. To ważny wlot do miasta od północnej strony, pozwalający również na skomunikowanie z powstającą Północną Obwodnicą Krakowa. 
Według wniosku realizacja zadania powinna zostać zakończona w 2021 roku.  Więcej informacji 

Informacje o historii inwestycji i przeprowadzonych przetargach: tutaj

stypendia110 września miało miejsce spotkanie z uczniami, którym przyznano Stypendium Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki w roku szkolnym 2018/2019. Stypendia otrzymało dziewięciu uczniów ze szkół podstawowych z Bibic oraz Zielonek, które w imieniu wójta wręczała sekretarz gminy Zielonki Beata Potoniec w obecności dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Anny Soblik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach Anny Górki oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonkach Agnieszki Machuli. Zapraszamy również na: film.

Czytaj więcej: Stypendia Edukacyjne uroczyście wręczone 

Mural cal

Nowy mural zdobi ścianę budynku hali sportowej przy ulicy J.Michalika 2A, który jest siedzibą Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Powstał z okazji 40-lecia istnienia Centrum Kultury. Mural wykonany przez znanego artystę streetartowego Mikołaja Rejsa przedstawia trzy postacie – kobiecą, męską i dziecko, by ukazać szeroką ofertę kierowaną przez CKPiR w Zielonkach do wszystkich, bez względu na płeć i wiek.

Czytaj więcej: Jubileuszowy mural  CKPiR w Zielonkach

Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe mogą starać się o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zielonki. Termin składania wniosków na rok 2020 mija 30 września 2019 roku. Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania dotacji zostały zawarte w Uchwale nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 oku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu pobierz plik (*.pdf)
Wzór wniosku pobierz plik (*.pdf) ; pobierz plik (*.doc)

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na podstawie art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek. Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

DSC0214914. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Zielonkach już za nami. Ta muzyczna impreza gromadzi miłośników orkiestr dętych z gminy Zielonki i powiatu krakowskiego. Dla publiczności w zieloneckim Parku Wiejskim zagrało 8 września 6 orkiestr: Orkiestra Korzkiew, Reprezentacyjna Orkiestra z Cianowic, Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek Orkiestra Dęta "Hejnał" z Więcławic, "Little Big Band" ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych oraz orkiestra Dęta "Wola" z Woli Zachariaszowskiej. Na zakończenie muzycy zagrali wspólnie pod batutą Stanisława Damiana - trzy utwory zadedykowano założycielowi i kapelmistrzowi orkiestry „Wola” śp. Lechowi Wnukowi, zmarłemu w czerwcu tego roku.

Czytaj więcej: Orkiestry dęte po raz 14. zagrały w Zielonkach