3.png

Aktualności

CPK konsultacjeRozpoczął się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Rada Gminy Zielonki, podczas Sesji Rady Gminy 17 grudnia 2020 r., w związku z trwającym drugim etapem konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, działając w imieniu społeczności lokalnej Gminy Zielonki podtrzymała negatywne stanowisko wyrażone Uchwałą  nr  XVI/66/2020 Rady Gminy Zielonki  z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej nr 111 i 113 na terenie Gminy Zielonki w ramach opiniowania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego:
UCHWAŁA NR XXIII/142/2020 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nią Prognozą oddziaływania na środowisko.
Zachęca również mieszkańców gminy do składania uwag w tej sprawie.

Informacja z CPK:
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że w poniedziałek 30 listopada br. rozpoczyna się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie przygotowaliśmy raport podsumowujący pierwszy etap, który znajdą Państwo pod linkiem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl
Podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji. W tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nim Prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - konsultacje do...

gov.pl szczepimysieCztery gabinety  lekarzy rodzinnych z terenu gminy Zielonki wypełniły stosowne dokumenty i zgłosiły do NFZ chęć aktywnego przystąpienia  do „Narodowego Programu szczepień przeciw COVID-19”. Przypomnijmy, że na terenie gminy Zielonki działa 5 gabinetów lekarzy rodzinnych, świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktów z NFZ – dwa w Zielonkach (prowadzone przez lekarzy Tomasza Sobalskiego i Lucynę Kufel) oraz po jednym w Batowicach (lek. Andrzej Zając), Brzozówce (lek. Rafał Kacorzyk) i Węgrzcach (lek. Antoni Hudzik).

Czytaj więcej: Gabinety lekarzy rodzinnych z gminy Zielonki zgłosiły akces do programu szczepień przeciw COVID

logo jpg113 grudnia 2020 r. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała gminie Zielonki tytuł Samorządowego Lidera Edukacji na okres kolejnych 12 miesięcy. Tym razem program certyfikacyjny przeprowadzono i wyniki ogłoszono zdalnie ze względu na stan epidemii. Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Gmin, Powiatów i Województw „Samorządowy Lider Edukacji” odbył się w tym roku po raz 10.  Jubileuszowa edycja towarzyszy ogólnopolskim obchodom Roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Gala finałowa konkursu odbędzie się po ograniczeniu zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. Wtedy też organizatorzy planują przedstawić rozstrzygnięcie co do wyróżnień dodatkowych, w tym nadzwyczajnych - laureatów medalu edukacyjnego „Samorządowiec 30-lecia”.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki po raz kolejny z certyfikatem Samorządowy Lider Edukacji

przekazanie kameryKomenda Powiatowa Policji w Krakowie została wyposażona w kolejne pojazdy i nowoczesną kamerę termowizyjną. Pozyskanie nowych radiowozów i sprzętu było możliwe dzięki współfinansowaniu z jednostek samorządu terytorialnego. Nowoczesna kamera dla policji została sfinansowana przez gminę Zielonki.

Czytaj więcej: Policjanci z powiatu krakowskiego otrzymali nowe radiowozy i nowoczesną kamerę termowizyjną

Strażacka choinka

 

13 grudnia jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej z gminy Zielonki brały udział w akcji charytatywnej dla Piotra Dębskiego. 17 pojazdów należących do 9 jednostek strażackich OSP z naszej gminy ułożyło choinkę na parkingu pod szkołą i kościołem w Zielonkach. Wydarzenie miało na celu zebranie pieniędzy na pomoc w leczeniu i rehabilitacji dla Piotra, strażaka OSP Wola Filipowska w gminie Krzeszowice. Pomysłodawcą akcji jest: Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie, a koordynatorami akcji na terenie gminy Zielonki byli: Katarzyna Undas z OSP Zielonki i Dominik Tomczyk z OSP Owczary.
Fot. Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie
Filmowa relacja z tego wydarzenia.

baner komputer dla rodziny 2Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.
Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc:
- łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
- rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Czytaj więcej: Dofinansowanie na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

logo spis rolny30 listopada zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020. Przez trzy miesiące trwania spisu udało się zgromadzić dane z 767 gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy. Dziękujemy rolnikom za aktywne włączenie się w spis rolny oraz rachmistrzom terenowym za zaangażowanie i aktywną współpracę z Gminnym Biurem Spisowym. Zgromadzone podczas spisu dane posłużą do projektowania licznych Programów, z których w przyszłości będą mogli korzystać rolnicy.

15 października 2020 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę podwyższającą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie była to łatwa decyzja. Opłata za odbiór odpadów w naszej gminie nie wzrosła od maja 2019 r. Aktualnie wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców nie bilansują funkcjonowania systemu – w 2020 r. gmina musiała dołożyć do odbioru odpadów z budżetu 2,5 mln zł.
Wcześniej, we wrześniu br. ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki na okres dwóch lat – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w trzech częściach: odpady zmieszane, odpady segregowane i odpady biodegradowalne. W każdej z części zamówienia cena znacząco wzrosła w stosunku do dotychczasowej.

Czytaj więcej: Nowe stawki opłat za odbiór odpadów od stycznia 2021 r.

Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy odpady zielone typu: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew, odpadki warzywne i obierki. Od 1 stycznia 2021 r. będą dwie możliwości segregowania tych odpadów. Przechodzimy na system kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku lub ich zbierania w brązowym pojemniku, który będzie opróżniany z miejsc wytwarzania, czyli sprzed posesji.

Czytaj więcej: Zmiany dotyczące odpadów biodegradowalnych od stycznia 2021 r. 

FilmOd 1 stycznia 2021 roku wzrosną w gminie Zielonki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców. Zmieni się też sposób odbioru bioodpadów; zachęcamy mieszkańców do ich kompostowania i skorzystania z ulgi.

Jak rosną ilości odpadów na terenie naszej gminy? Jak rosną ceny ich odbioru i zagospodarowania? Co ma wpływ na wzrost cen odbioru odpadów, jak możemy starać się zapobiec dalszemu wzrostowi stawek? Zapraszamy do obejrzenia filmu.

logo gops1 grudnia 2020 roku odbyła się I Konferencja Szkoleniowa online pod nazwą „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy” zorganizowana przez Gminę Zielonki  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, w której uczestniczyło ponad 50 osób, w tym członkowie zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych, asystenci rodziny, kadra pedagogiczna szkół gminnych, społeczność lokalna oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Czytaj więcej: I Konferencja Szkoleniowa „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy” w Zielonkach

1Ranking Gmin MałopolskiRanking Gmin Małopolski organizuje FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Obie instytucje opracowały wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin regionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) w roku 2019. Na podium znalazły się gminy: Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś. Ranking został opublikowany 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej.
Miejsce w rankingu to syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników, obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w Małopolsce. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.
- Dotychczasowa idea rankingu, zakładająca wyłonienie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, została rozszerzona i ukierunkowana na promowanie liderów rozwoju zrównoważonego, który integruje kwestie społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe i  przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców  - mówi Dawid Hoinkis, kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju MISTiA.
- Dobra kondycja gminy zależy od bardzo wielu czynników. Koncentrując się tylko na wybranych aspektach, zacząłbym  od tego, że zazwyczaj dobrze sobie radzą gminy, które mają wysoki udział dochodów własnych w budżecie, i w związku z tym mogą planować rozwój wg własnych potrzeb, pomysłów i aspiracji. Im mniejszy udział środków transferowanych z budżetu państwa (subwencje, dotacje), tym większa swoboda w dysponowaniu środkami. Oczywiście w parze musi tu iść również dobre rozpoznanie potrzeb i problemów oraz oczekiwań społecznych, planowanie strategiczne, innowacyjność dobieranych rozwiązań, sprawność organizacyjna i zarządcza oraz przywództwo zgodne z długofalową wizją rozwoju.  (…) Nie każda gmina sąsiadująca z dużym miastem doskonale sobie radzi, i nie każda gmina posiadająca na swoim terenie określone zasoby jest w świetnej kondycji. Bardzo wiele zależy od przytaczanej już sprawności zarządczej, przywództwa i odpowiedniej i konsekwentnej wizji rozwoju – podsumowuje Wojciech Odzimek, wicedyrektor MISTiA.
Ranking Gmin Małopolski 2020
Szczegółowe wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2020

Dziennik Polski

 

roboty drogowezmniW związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S52 - Północna Obwodnica Krakowa od 3 grudnia 2020 roku od godz.9.00 do odwołania  zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - zamknięcie ulicy Parkowej w Bibicach. Przewidywany czas trwania prac to 2 tygodnie.
Dojazd do posesji przy ulicy Parkowej w Bibicach znajdujących się po północnej stronie inwestycji zostanie zapewniony poprzez ul. Tadeusza Kościuszki w Bibicach, natomiast dojazd do posesji znajdujących się po południowej stronie inwestycji poprzez ul. Górzystą, a następnie ul. Witkowicką w Krakowie.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. w Krakowie. Informacji związanych z inwestycją udziela wykonawca - firma Gulermak pod numerem telefonu 785-111-306.

wspieraj senioraGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje seniorów w wieku 70 lat lub więcej, pozostających w domu i potrzebujących pomocy, że mogą ją uzyskać dzwoniąc pod nr infolinii 22 505 11 11 oraz do GOPS w Zielonkach pod nr. tel. 12 627 33 19, 12 627 33 20 lub 12 627 33 21. Pomoc może dotyczyć zrobienia zakupów spożywczych lub środków czystości, wykupienia leków, wyprowadzenia psa czy załatwienia spraw urzędowych, których seniorzy nie mogą zabezpieczyć sobie np. poprzez wsparcie rodziny. Numery telefonów również na plakacie: kliknij miniaturę.

PiecNa terenie gminy Zielonki w latach 2017–2020 wymieniono w domach już 497 pieców węglowych z dofinansowaniem, w tym 479 na gazowe z dofinansowaniem z programu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” oraz 18 z dofinansowaniem z PONE. Wkrótce wymienionych zostanie jeszcze 26 – tyle jest podpisanych kolejnych umów na wymianę pieców węglowych na gazowe – mieszkańcy mają na to czas do marca 2021 r. Ponad 6 mln zł wydatkowano na wymianę nieekologicznych pieców węglowych w latach 2017–2020 w ramach programu „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Zielonki”.

W 2020 r. gmina Zielonki złożyła do Urzędu Marszałkowskiego następny wniosek aplikacyjny o dodatkowe środki na wymianę pieców w ramach projektu „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” w wysokości 1,7 mln zł. Kwota ta powinna wystarczyć na dofinansowanie do wymiany 243 pieców w domach mieszkańców. Wniosek gminy jest aktualnie na etapie oceny. Podpisania umowy i przyznania środków spodziewamy się z początkiem 2021 r.

Mieszkańcy złożyli już 130 wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu tego programu. Aktualnie trwają audyty domów. Dotacja dla mieszkańca na wymianę pieca w II etapie projektu będzie wynosiła jednak już mniej – maksymalnie 7 tys. zł, a nie jak w I etapie 14 tys. zł. Chętni mogą nadal składać wnioski.

ślubowanie nauczyciela mianowanegoDo grona nowych nauczycieli awansowanych na stopień nauczyciela mianowanego, którzy złożyli ślubowanie pod koniec wakacji, 24 listopada dołączyła Natalia Ściuba, nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Zielonkach, zaraz po zdanym egzaminie. Ślubowanie odebrał wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Nauczyciele wraz z awansowaniem na nauczyciela mianowanego ślubują rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości ślubowania oraz wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego wzięli udział również dyrektor przedszkola Kinga Dziedzic, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna Soblik i przedstawiciel GZEAS Izabela Burda.