Aktualności

1chataMW Przybysławicach, w starej chacie z regionu Ojcowskiego Parku Narodowego, powstanie minimuzeum dawnych narzędzi pracy. Odbywać w nim się też będą warsztaty dla dzieci i młodzieży. Grant na ten cel z "FIO Małopolska Lokalnie - Północ" przyznano Stowarzyszeniu „Barwy Ziemi” z Przybysławic. Wartość projektu to 7 tys. zł - 5 tys. zł wyniosła dotacja, a 2 tys. zł wkład własny.

Czytaj więcej: Tradycyjna chata z artystyczną duszą, czyli minimuzeum w Przybysławicach

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Zielonki Uchwały Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki zmianie ulega m.in termin składania wniosków o udzielenie wybranej gratyfikacji sportowej. Szczegóły zmian oraz treść nowej uchwały można znaleźć TUTAJ.

LegionistowReferat Dróg i Komunikacji UG Zielonki informuje, że do 15 września 2019 r.  na drodze gminnej ul. Legionistów w Boleniu (na odcinku ok 60 mb - oznaczonym kolorem granatowym - mapka obok) wykonywane będą roboty budowlane mające na celu poszerzenie drogi wraz z umocnieniem skarpy.
W związku z powyższym wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi pomiędzy posesjami nr 22 i nr 59 w godzinach od 7.00 - 17.00. 
Za utrudnienia przepraszamy. 

Referat Inwestycji Sieciowych informuje, że w dniach 29 - 30 sierpnia 2019 r. w godz. 8.00 do 17.00  wystąpią utrudnienia w ruchu drogowych na ul. Świętego Floriana w miejscowości Grębynice. Wykonawca robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej planuje przystąpić do robót drogowo-odtworzeniowych. Zostanie wykonana warstwa wiążąca nawierzchni asfaltowej. Możliwe czasowe zamknięcie drogi.

Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 605-262-901. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494. Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębynice jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 Za utrudnienia przepraszamy.

dozynki"Dziś dożynki u nas mamy, więc Was wszystkich zapraszamy byście wspólnie dziękowali za to cośmy z pól zebrali" - tak witano gości przybyłych na tegoroczne Gminne Dożynki, które odbyły się 24 sierpnia. Z przepięknymi wieńcami dożynkowymi, w barwnych krakowskich strojach świętowano w Woli Zachariaszowskiej.

Czytaj więcej:  Bawić się do Woli – na dożynkach Gminy Zielonki

logo KORONA maleNiezwykle miło jest nam poinformować Państwa o wielu ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce w pierwszym i na początku drugiego półroczu tego roku. Rok 2019 to rok obfitujący w naszej organizacji w wiele ciekawych wydarzeń, spotkań i projektów.
W tym roku przeprowadziliśmy nabory wniosków m.in. na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej, a także na projekty grantowe o tematyce związanej z edukacją i ekologią oraz nabór na działanie dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Czytaj więcej: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – co udało się zrobić?

logo KORONA maleLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje prawdopodobnie jesienią b.r. organizację jeszcze dwóch naborów na projekty grantowe o tematyce: Podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych oraz Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu.   Powyższe nabory organizowane będą  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Czytaj więcej: Planowane nabory wniosków – Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa -  II półrocze 2019 

marchewkaPL

 

22 września odbędzie się piąta edycja Marchewkowego Półmaratonu. Start i meta znajdować się będą na boisku LKS Zieleńczanka, ul. Do Cegielni w Zielonkach. Bieg główny to 21,6 km, ale można wystartować: w biegu rodzinnym (1km), biegu na dystansie 13,8 km, 6,3 km oraz Nordic Walking.  
Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w biegu na dystansie: 300m, 600m i 900m w kat wiekowych: 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat.
Prosimy zapoznać się z regulaminem, mapkami dystansów (bieg główny, bieg średni, bieg krótki, nordic walking, bieg rodzinny) oraz programem imprezy.

BosutowReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bosutów w rejonie ulicy Kosynierów (na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską w kierunku ul. Kwiatów Polnych).  Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7.00-17.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny.  Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 605-262-901.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bosutów jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

garliczka trojanowiceInformujemy, że rozpoczynają się prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na odcinku: Garliczka ul. Na Chochół (od ul. Muzycznej) – Trojanowice ul. Miechowska. W dniu 9 sierpnia 2019 r. wykonana zostanie podbudowa, a w kolejnych dniach ( z wyłączeniem weekendu) - realizowana będzie budowa nawierzchni asfaltowej.
W związku z powyższym, w godzinach od 8:00 do 17:00 występować będą utrudnienia oraz okresowe zamknięcie ww. dróg dla ruchu.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Badanie USG BatowiceStowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Zielonki na bezpłatne badanie znamion i USG jamy brzusznej. Badania współfinansowane są przez Powiat Krakowski w ramach programu ochrony i promocji zdrowia.

Badania odbędą się od 12 sierpnia do 15 września 2019 roku w Centrum Medycznym Batowice, ul. Karola Wojtyły 110 w godzinach od 8:00 do 18:00. Godziny badań ustalane są indywidualnie po rejestracji.

Informacje i zapisy: 12 285 94 17

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!


garlicaRodzinnie, wśród przyjaciół, z dziecięcą radością – tak było 3 sierpnia podczas pikniku w Garlicy Duchownej. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji między innymi: przedstawienie teatralne, pokazy taneczne, warsztaty cyrkowe, miasteczko ze strefą dla maluchów i placem zabaw oraz stoisko informacyjne programu „Rodzina 500 Plus”. W bajkowym repertuarze wystąpiła Aleksandra Krzyworzeka, a o urokach wsi z satyrą w tle opowiedzieli – Gawędziarze i Śpiewacy z Grębynic. Zwieńczeniem imprezy była loteria fantowa oraz zabawa taneczna z zespołem Barwa. Zapraszamy również na: film.

Czytaj więcej: Garlicki piknik radości

bibice lipowaInformujemy, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. rozpoczną się prace związane z wykonaniem podbudowy, a w kolejnych dniach - nawierzchni asfaltowej w Bibicach na ul. Lipowej (odcinek w polach, na którym jeszcze nie ma asfaltu).

W związku z powyższym, w czasie wykonywania robót budowlanych droga będzie nieprzejezdna.

Za utrudnienia przepraszamy. 

DSC01461W lipcu Referat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki przekazał do eksploatacji nowo wybudowane sieci kanalizacyjne i wodociągowe w 6 lokalizacjach. Zostały zrealizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”. Przypominamy, że projekt, kontynuowany od 2017 r., obejmuje 37 km sieci i 688 sięgaczy do gospodarstw w miejscowościach: Brzozówka, Bibice, Wola Zachariaszowska, Owczary, Garliczka, Bosutów-Boleń, Grębynice, Korzkiew, Januszowice, Garlica Murowana, Przybysławice, Węgrzce, Zielonki oraz 10 pompowni. Inwestor, gmina Zielonki, zachęca mieszkańców do przyłączania się do sieci gminnej:

Czytaj więcej: Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” - aktualności z budowy