Aktualności

DSC01436Tuż przy hali sportowej i Szkole Podstawowej w Zielonkach powstało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, zastąpiło wysłużony już kort tenisowy. Budowa kosztowała  436 964,93 zł, na zadanie uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Korona Północnego Krakowa w kwocie 213 799 zł. 19 lipca zakończono prace, inwestycja została już odebrana.

Czytaj więcej: Nowe boisko do kilku gier

autobusZarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że od 27 lipca 2019 r. (sobota) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych na obszarze gmin: Zielonki, Michałowice i Iwanowice dot. linii 217, 227, 247, 257, 277, 280, 917. Na trasie linii 257 zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek o nazwie "Michałowice I", funkcjonujący tylko w kierunku Naramy Remizy, zlokalizowany na DK7, po skręcie w lewo z ul. Jana Pawła II, w istniejącej zatoce (przystanek ten funkcjonuje obecnie dla linii 260 i 277). Kolejne zmiany dotyczą korekty nazw przystanków, można się z nimi zapoznać na stronie ZTP: link oraz w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Zmiany nazw przystanków od 27 lipca

Postępowanie przetargowe na „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”, polegający na dostarczeniu i montażu 2438 paneli fotowoltaicznych, 815 instalacji solarnych, 295 pomp powietrznych oraz 133 kotłów na pelet  na domach mieszkańców 41 małopolskich gmin, w tym gminy Zielonki zostało unieważnione. Poniżej informacja przekazana przez lidera projektu - gminę Kocmyrzów-Luborzyca. 

Więcej informacji

2018POPnPismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” 23 lipca opublikowało ranking Najbogatsze samorządy w 2018 roku. Wśród miast wojewódzkich Warszawa, Wrocław, Opole i Gdańsk wyprzedziły Kraków, natomiast wśród powiatów najwyższymi dochodami pochwalić się może człuchowski z woj. pomorskiego, powiat krakowski znalazł się natomiast na 269. pozycji w kraju. Wśród gmin wiejskich najbogatszy okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego, a za nim Rewal z zachodniopomorskiego. Małopolskie gminy wiejskie uplasowały się znacznie niżej pod względem dochodów na mieszkańca – najbogatszy Bolesław na miejscu 60., kolejna po nim gmina Wielka Wieś na pozycji 72., a trzecia w województwie gmina Zielonki – na pozycji 113. w Polsce.

Czytaj więcej: Ranking zamożności polskich samorządów

nf 30lat nazwa kolor pionRolnicy mogą składać wnioski o dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w nowym programie Agroenergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Informacje dotyczące programu na stronie NFOŚiGW: link.

multicel 1Multicel czyli Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej to projekt międzynarodowy realizowany przez partnerów z Polski i Słowacji. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa jako jeden z partnerów przedsięwzięcia organizuje cykl bezpłatnych kursów zawodowych i językowych, które podniosą wiedzę i umożliwią nabycie nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy mieszkańcom gmin należących do obszaru działania KPK czyli gmin Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki. W ramach pierwszego etapu projektu zostały przeprowadzone trzy kursy: barmański, kelnerski i florystyczny w zieloneckim Centrum Integracji Społecznej.

Czytaj więcej: Multicel: w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach odbyły się kursy szkoleniowe 

dzialajlokalnieW drugiej edycji projektu Działaj Lokalnie dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wśród grantobiorców znaleźli się: Ochotnicza Straż Pożarna z Bibic (projekt „Pierwsza pomoc dla każdego”), Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty (projekt „Teatralne Węgrzce”) i Fundacja im. Marszałka Marka Nawary (projekt „Barwy i zapachy łąki w glinianym słoiczku”).  Umowy na dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł zostały podpisane 16 lipca. Gratulacje i życzenia pomyślności w realizacji! Relacja z uroczystego wręczenia umów: link.

zielonki marszowiecInformujemy, że 20 lipca 2019 r. rozpoczną się prace związane z wykonaniem nowych nawierzchni asfaltowych w miejscowości Zielonki:

- ul. Wzorowa (od skrzyżowania z ul. Kwiatów Polnych w kierunku ul. Głównej);

- ul. Główna (od ul. Wzorowej na długości ok. 60 m);

- ul. Szeregowa i ul. Atrakcyjna (od ul. Głównej do ul. Grillowej).

W związku z czym od 20 lipca w godzinach od 8:00 do 17:00 występować będą utrudnienia oraz okresowe zamknięcie ww. dróg dla ruchu. 

Za utrudnienia przepraszamy.

413 lipca w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach miało miejsce uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu "Małopolski e-Senior" w gminie Zielonki. W projekcie, którego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów, wzięło udział 66 osób, które ukończyły 65 lat. 62 osoby zakończyły go z sukcesem. 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych odbyło siedem grup: w Bibicach oraz Węgrzcach po trzy grupy uczestników oraz jedna w Zielonkach. Projekt realizuje Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Więcej na stronie Biblioteki Publicznej w Zielonkach koordynującej projekt na terenie gminy: link.

PrzybyslawiceReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki uprzejmie informuje, że sieci:
1. kanalizacji sanitarnej wybudowana w Przybysławicach, ul. Słoneczna oraz Januszowicach, ul. Modrzewiowa,
2. kanalizacji sanitarnej wybudowana w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście (tylko w rejonie sklepu "Żabka"),
3. wodociągowa wybudowana w Zielonkach w rejonie ul. Na Winnice,
zostały przekazane do eksploatacji.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. (32 086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/ tel: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji/wodociągu od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Jednocześnie chcemy poinformować, że sieci kanalizacyjna i wodociągowa zostały wybudowane w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

WZ Krolewska mapaReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki uprzejmie informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa wybudowane w miejscowości Wola Zachariaszowska, ul. Królewska, zostały przekazane do eksploatacji. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. (32‑086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/ tel: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji/wodociągu od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wola Zachariaszowska realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OlszynowaOd 17.07.2019 r. do 19.07.2019 r. w godzinach od 9:00 do 17.00 prowadzona będzie przebudowa odcinka ul. Olszynowej w Bibicach - skrzyżowanie z ul. Warszawską. W związku z powyższym na ul. Olszynowej występować będą utrudnienia w ruchu oraz okresowe wyłączenia drogi z ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.

mapka Brzozowa utrudnienia2Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 11 lipca 2019 r. (czwartek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice w rejonie ulicy Brzozowej (na odcinku od ul. Kasztanowej w kierunku skrzyżowania z ul. Łąkową).  Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 8-17. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-489-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

wegrzce.zielonki.pl 1Samorząd województwa małopolskiego 1 lipca rozstrzygnął konkurs pod nazwą “Małopolska wieś 2019”. Jego głównym założeniem było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. W kategorii „Małopolska Wieś w Sieci” wyróżnienie i 4 tys. złotych nagrody zdobyło sołectwo Węgrzce za stronę wegrzce.zielonki.pl. Gratulujemy i oczywiście zapraszamy do odwiedzania wyróżnionej witryny.

Czytaj więcej: Nagrodzona strona internetowa sołectwa Węgrzce 

Basen Bibice M

 

Informujemy, że od 05 do 30 sierpnia 2019 roku zostanie udostępniony dla grup zorganizowanych basen szkolny  w Bibicach. Grupy zorganizowane będą mogły korzystać z basenu zgodnie z poniższym harmonogramem: poniedziałek, środa, piątek – od godz. 14.00 do godz. 19.00 oraz wtorek, czwartek – od godz. 9.00 do godz. 15.00. Czas korzystania z basenu wynosi 45 minut. Cena za 45 minut wynosi 100 zł brutto.

Czytaj więcej: Zapisy na zajęcia na basenie dla grup zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Stanisława...

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Zielonkach podjęła decyzję o nieobsadzeniu mandatów i nieprzeprowadzeniu głosowania w dniu 28 lipca 2019 r. w gminie Zielonki ze względu na fakt, iż w terminie do 11.07.2019 r. nie zarejestrowano kandydata w gminie Zielonki. 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Zielonkach

Pozostałe materiały dostępne są pod linkiem  https://zielonki.pl/index.php/wybory-do-izb-rolnych

Ulotka projektuFundacja PROAKTYWNI prowadzi nabór do IV edycji projektu pn. „P jak Pracuj!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jeśli masz powyżej 30 lat, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków lub powiat krakowski i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

 

Czytaj więcej: Nabór do IV edycji projektu  „P jak Pracuj” - Bezpłatne szkolenia i płatne staże