panorama2.png

Aktualności

krakowskiePrzedmiescie

Na terenie gminy Zielonki działa Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny, który pracuje z osobami i rodzinami borykającymi się z problemami. W jego ramach funkcjonuje grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy, dotkniętych problemem alkoholowym oraz z innymi trudnościami. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy: prawnika, psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, terapeutów i pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej: Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny

dron1Od 2021 r. w gminie Zielonki rozpoczęliśmy nowy rodzaj kontroli spalania w piecach - za pomocą dronów. Kontrole  prowadzone były w godzinach od 16:00 do 20:00 przez uprawnionych urzędników, częściowo ze wsparciem policji w ramach patroli opłacanych przez gminę. W styczniu 2021 r. kontrolowany za pomocą dronów obszar objął 950 budynków w trzech miejscowościach: Zielonki, Bibice i Węgrzce, z czego sensor pomiarowy wytypował 77 domów, nad którymi wykonał szczegółowy pomiar. W lutym wytypowano i skontrolowano 95 budynków w ośmiu miejscowościach: Trojanowice, Przybysławice, Grębynice, Garlica Murowana, Garlica Duchowna i Garliczka oraz część Owczar i dwie lokalizacje w Zielonkach. Badanie polegało na zasysaniu próbek dymu i przeanalizowaniu uzyskanych w czasie rzeczywistym wyników. Wykrycie nieprawidłowości – pojawienie się informacji o zwiększonym stężeniu danego związku chemicznego - skutkowało wejściem na posesję uprawnionych do kontroli urzędników, również z policją. Film z kontroli spalania w piecach realizowanej za pomocą drona.

Czytaj więcej: Kontrole spalania w piecach w gminie Zielonki z użyciem dronów 

Wymiana piecow LOGO

 

 Zachęcamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Zielonki  w celu pozyskania dotacji na wymianę kotła węglowego. W ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II” w gminie Zielonki mamy do rozdysponowania  2 540 000 zł, co wystarczy na dofinansowanie wymiany kolejnych 363 kotłów w domach. Przypominamy, że uchwała antysmogowa woj. małopolskiego nakazuje likwidację bezklasowych kotłów na węgiel oraz I i II klasy do końca 2022 r.

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze na wymianę pieców! Zachęcamy do zgłaszania się po dotację!

roboty drogowezmni

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) na ul. Krakowskiej w Bosutowie w rejonie skrzyżowania z ul. Królewską zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową obiektu MD-12 w pasie drogowym drogi gminnej K601501 w m. Bosutów w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. 

 

 

 

Czytaj więcej: Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej w Bosutowie w związku z budową POK od 26 lutego 2021 r

POK 1 m18 lutego 2021 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ostatniego odcinka Północnej Obwodnicy Krakowa. Decyzja została przekazana dyrektorowi krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszowi Pałasińskiemu. Realizacja północnej obwodnicy Krakowa pozwoli na domknięcie drogowego pierścienia wokół stolicy Małopolski. Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce, które będzie miało pełną obwodnicę. Powstająca już północna obwodnica Krakowa (S52) to dwujezdniowa droga ekspresowa klasy S (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (gm. Wielka Wieś) do węzła z S7 Kraków Mistrzejowice - z czego 6,7 km biegnie po terenie gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Północna obwodnica Krakowa - jest ZRID dla ostatniego, trzeciego, odcinka

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ujmuje działania naprawcze, które eliminują z dokumentu zauważone przez Organ Nadzoru nieścisłości i wady, zgłoszone pismem Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4100.691.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w/s wątpliwości co do zgodności z prawem zapisów podjętej Uchwały Nr  XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 roku. Procedura naprawcza dotyczy:

  • korekty przebiegu granicy Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Bosutów w części graficznej;
  • korekty przebiegu granic złóż kruszyw naturalnych  Przybysławice i Przybysławice II w części graficznej;
  • korekty  wysokości   powierzchni ograniczającej  wysokość zabudowy dla nowej drogi startowej Lotniska Kraków Balice  z 388,00 metrów  n.p.m. do 388,62 metrów  n.p.m., w części graficznej i tekstowej.

Link do ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zielonki

plakat nacoidamojepieniadzeCzy wiesz, że gmina dostaje ok. 38% Twojego podatku dochodowego? Co dalej dzieje się z pieniędzmi? Czy wiesz, ile pieniędzy przeznaczane jest na funkcjonowanie komunikacji, lokalnej szkoły, inwestycje m.in. oświatowe, sportowe, winfrastrukturę i ochronę środowiska? Z finansami naszej gminy w roku 2021 można zapoznać się na stronie zielonki.nacoidamojepieniadze.pl, gdzie z punktu widzenia mieszkańca można zobaczyć, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju gminy i miejscowości.

Aby część Twojego podatku zasiliła budżet gminy trzeba wybrać w formularzu PIT gminę Zielonki jako miejsce zamieszkania.

Leśna BIBICE Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) wykonawca robót zamierza rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Bibicach. Wykonawca planuje realizować roboty w godzinach od 7.00 do 15.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

tytulowe2

Dziś wtorek, ostatni dzień karnawału, w gminie Zielonki od ponad ćwierćwiecza zarezerwowany na galę nagród samorządowych, nazywaną „Śledzikiem u wójta”. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa nie uda się spotkać na tym wydarzeniu promocyjnym. Nagrody samorządowe za 2020 rok wręczymy, miejmy nadzieję, za rok. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa filmowe podsumowanie. Zapraszamy do obejrzenia.

uwaga na oszustowOszuści działający metodą „na wypadek” ponownie zaatakowali mieszkańców powiatu krakowskiego. Tym razem uaktywnili się w gminach Zielonki, Wielka Wieś i Zabierzów. Tylko w czwartek 11 lutego próbowali oszukać aż 15 osób. Mieszkańcy jednak nie dali się oszukać. Policjanci z powiatu krakowskiego prowadzą szerokie działania profilaktyczne dotyczące oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBŚP” itp., docierając do jak największej liczby osób. Uświadamiają ich o zagrożeniach związanych z tego typu przestępstwami, informują o metodach działania oszustów, a także radzą jak się zachować, aby nie paść ich ofiarą i uratować swoje oszczędności. Liczne apele i komunikatów dają rezultaty. 11 lutego na terenie powiatu krakowskiego mieliśmy do czynienia aż z 15 próbami wyłudzeń pieniędzy metodą „na wypadek”. Na szczęście osoby w porę się zorientowały, że padły ofiarami oszusta i nie doszło do przekazania pieniędzy.

Czytaj więcej: Oszuści działający metodą „na wypadek” zaatakowali mieszkańców powiatu krakowskiego

tlo twitterOd 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego Urząd Gminy Zielonki organizuje transport dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, będących mieszkańcami Gminy Zielonki. Urząd Gminy Zielonki nie zapewnia transportu specjalistycznego, a w przypadku przewozu osób niepełnosprawnych z ww stopniem niepełnosprawności wymagany jest opiekun, więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Transport na szczepienia dla osób niepełnosprawnych

Gore Gwiazda

W Woli Zachariaszowskiej rozkwitają muzyczne talenty, a to za sprawą projektu, który od października 2020 roku realizuje stowarzyszenie „Muzyka do Woli”. Dzięki niemu dziesięcioro dzieci uczy się grać na trąbce, eufonium, klarnecie i flecie. Dzieci, które chcą rozpocząć przygodę z muzyką zapraszamy do kontaktu ze stowarzyszeniem drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Jak muzyczne zajęcia to do Woli!