Projekt2.png

Aktualności

Egzamin ósmoklasisty 2021 1W roku szkolnym 2020/2021 aż 247 uczniów z pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. W tym roku odbywał się on 25-27 maja. Uczniowie zdawali egzaminy z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie poznali swoje wyniki 2 lipca 2021 r. Nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze – powyżej średniej ogólnopolskiej, wojewódzkiej i powiatowej. Wyżej też od średniej dla szkół krakowskich. Jesteśmy dumni, że od lat uczniowie szkół prowadzonych przez gminę Zielonki osiągają najwyższe w Małopolsce wyniki z egzaminów zewnętrznych na koniec etapów kształcenia - egzaminów ósmoklasistów; wcześniej szóstoklasistów i gimnazjalnego.
Z egzaminu z języka polskiego średni wynik uczniów z pięciu szkół podstawowych w gminie Zielonki wyniósł  71%, przy średniej w powiecie krakowskim 65%, w województwie małopolskim 64%, a w kraju 60%.
Z egzaminu z matematyki uczniom ze szkół w gminie Zielonki udało się uzyskać średnio 67%, podczas gdy średnia w powiecie krakowskim wyniosła 55%, w Małopolsce 52%, a w Polsce 47%. To aż 20% więcej niż osiągnął średnio uczeń w Polsce!
Z egzaminu z języka angielskiego nasi uczniowie zdobyli natomiast średnio 85%. Średnia dla powiatu wyniosła 73%, dla województwa – 69%, a kraju 66%.

W sąsiednim Krakowie uczniowie szkół podstawowych osiągnęli średnio: z języka polskiego 69%, z matematyki – 63%, z angielskiego – 82%.
Gratulujemy uczniom naszych szkół podstawowych, nauczycielom i rodzicom! I życzymy uczniom dostania się do wymarzonych szkół średnich!

Czytaj więcej: Wyniki egzaminu ósmoklasistów w gminie Zielonki – świetne, gratulujemy!

Lider Edukacji1

5 lipca podczas uroczystej gali programu "Samorządowy Lider Edukacji" odbyło się wręczenie certyfikatów i statuetek gminom, powiatom i województwom posiadającym szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty. Gmina Zielonki po raz szósty znalazła się w tym zaszczytnym gronie, zatem otrzymała nie tylko certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”, ale i została wyróżniona Złotym Certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Wyróżnienie odebrali wójt gminy Zielonki Bogusław Król i Anna Soblik, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.
Ideą programu "Samorządowy Lider Edukacji" jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenia jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą dokonuje komisja ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki Samorządowym Liderem Edukacji

rowerW ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu, zespół Ekospołeczni we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ pozyskał środki na zdigitalizowanie blisko 100 km tras rowerowych ( nagrania w obu kierunkach więc rzeczywisty dystans to 200 km) przebiegających przez naszą gminę, wytyczonych wcześniej przez CKPiR w Zielonkach we współpracy przez PTTK.

Czytaj więcej: Widok na Zielonki - digitalizacja rowerowych tras turystycznych w gminie Zielonki

michalika zamknięcieNOWE 7 lipca 2021 r. ponownie rozpoczną się roboty drogowe związane z poszerzeniem ul. ks. J. Michalika w Zielonkach na odcinku od ul. ks. A. Zięby do wjazdu do Szkoły Podstawowej w Zielonkach i kościoła.  Prace wiążą się z koniecznością zamknięcia drogi. Przewidywany czas zamknięcia to około 3 tygodni. Schemat objazdu w załączniku graficznym nr. 1, widocznym z lewej strony.

Czytaj więcej: Poszerzenie ulicy ks. Michalika w Zielonkach - ponowne zamknięcie drogi od 7 lipca 2021 r.

Płatności na rachunek Urzędu Gminy Zielonki można dokonywać elektronicznie, do czego zachęcamy, lub bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach pocztowych i banku Santander Polska S.A. (bez prowizji). Jednocześnie informujemy o rezygnacji z obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Zielonki.
Ze względu na  powszechny dostęp do płatności elektronicznych oraz utrzymującą się sytuację epidemiczną rekomendujemy Państwu dokonywanie należnych gminie wpłat przelewem na rachunki bankowe gminy Zielonki prowadzone przez Santander Bank Polska S.A.:

  • podatki lokalne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualne numery kont bankowych podane w decyzjach i zawiadomieniach,
  • pozostałe wpłaty należne gminie, w tym opłatę skarbową, adiacencka, czynsz itp. na rachunek bankowy: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019.

Przypominamy, że od roku 2020 gmina umożliwiła dokonywanie wpłat gotówkowych – bez dodatkowych opłat i prowizji – we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju oraz w oddziałach banku Santander Bank Polska S.A.

W celu zrealizowania wpłaty gotówkowej w placówce Poczty Polskiej lub w oddziale Banku obsługującego gminę konieczne jest podanie przez Wpłacającego numeru rachunku bankowego odbiorcy wpłaty oraz jej wysokość.
Przypominamy też, że nadal istnieje możliwość gotówkowej zapłaty podatków lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości u Państwa sołtysów – inkasentów.

Wykaz rachunków bankowych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Budowa szkoły i przedszkola w PrzybysławicachPowstający budynek oświatowy w Przybysławicach w gminie Zielonki ma 3,6 tys. m² powierzchni użytkowej, w tym basen i salę sportową ze ścianką wspinaczkową. Budynek mieścić będzie szkołę podstawową i przedszkole.

Dla szkoły zaplanowano: 18 klas lekcyjnych, salę komputerową oraz bibliotekę z mediateką, świetlicę, szatnie oraz pomieszczenia dla nauczycieli i administracji szkoły, będzie też aula szkolna i jadalnia z pełnym zapleczem kuchennym. Skrzydło przedszkola pomieści 4 sale przedszkolne, jadalnię oraz pomieszczenia dla nauczycieli i pokój pracy indywidualnej z dzieckiem. Budynek będzie miał również patio. Na zewnątrz powstanie ogrodzone boisko oraz plac zabaw dla dzieci, parking, jak również układ komunikacyjny wraz dwoma zjazdami: z drogi wojewódzkiej i gminnej.

Koszt budowy obiektu oświatowego w Przybysławicach w gminie Zielonki to 40 mln zł, większość finansowania pochodzi  z budżetu gminy Zielonki, inwestycję gminy Zielonki dofinansowano z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 5 120 078 zł. Budowę rozpoczęto w maju 2019 r., planowany termin zakończenia prac, według umowy, nastąpi w lipcu 2021 r.  Wykonawcą jest wybrana w przetargu firma KARTEL S.A. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w budynku szkoły i przedszkola w Przybysławicach oraz prace przy zagospodarowaniu całego otoczenia obiektu – budowie boiska, placu zabaw, dojazdów. 1 września 2021 r. dzieci rozpoczną w Szkole Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach rok szkolny. Tutaj film przedstawiajacy szkołę.

Gmina Zielonki ma ponad 23,5 tys. mieszkańców i od lat jedno z najwyższych sald migracji w Małopolsce. W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza do nich 2242 uczniów, a każdego roku w szkołach przybywa średnio kolejnych 140 uczniów. Najwięcej dzieci uczy się w szkołach podstawowych w Bibicach (877 uczniów) i Zielonkach (812 uczniów).

Co ważne, od 2017 r. gmina Zielonki na rozbudowę bazy oświatowej wydała ok. 70 mln złotych, były to 3 inwestycje: rozbudowa dwóch największych szkół podstawowych w gminie o dodatkowe człony z basenami: w Bibicach (10 sal lekcyjnych, basen, sala widowiskowo-teatralna) i Zielonkach (8 sal lekcyjnych, basen, sala widowiskowo-teatralna) oraz budowa szkoły i przedszkola w Przybysławicach.
Do nowego budynku oświatowego w Przybysławicach przeniesie się Szkoła Podstawowa w Korzkwi im. Jerzego Kukuczki, w roku szkolnym 2021/2022 uczyć się w niej będzie ponad 330 uczniów, a w skrzydle przedszkola – 100 przedszkolaków.


Gmina Zielonki nie tylko zapewnia swoim uczniom świetną bazę oświatową, ale i wysoki poziom nauczania w szkołach – od lat jej uczniowie osiągają najwyższe wyniki w Małopolsce z egzaminów zewnętrznych na koniec etapów nauczania. Działania te zostały docenione wyróżnieniami w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” nadawanymi przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego samorządom szczególnie aktywnym w dziedzinie rozwoju oświaty. Gmina Zielonki otrzymała 5 takich wyróżnień, w tym wyróżnienie nadzwyczane, ostatnie w 2020 roku.

 

Czytaj więcej: Budowa szkoły i przedszkola w Przybysławicach - rozbudowa bazy oświatowej w gminie Zielonki

inwestycje

U progu wakacji zaglądamy na trwające i zakończone w gminie Zielonki inwestycje m.in. halę namiotową dla TS Węgrzce, teren rekreacyjno-sportowy wraz z budynkiem wielofunkcyjnym dla Osiedla Łokietka, remizę dla OSP Bosutów oraz drogi i place zabaw. Zapraszamy na: film.

20210630 193027Czerwiec to jeden z naszych ulubionych miesięcy. Zastanawiacie się dlaczego? Otóż właśnie w czerwcu w ramach programu Działaj Lokalnie organizujemy spotykania Lokalnej Komisji Grantowej, której zadaniem jest z pośród przesłanych wniosków, wyłonienie tych najlepszych. Maksymalna kwota o którą można było się starć wynosiła 6000 zł. Działania muszą trwać od 3 do 6 miesięcy, wyjątkami są projekty które dotyczą bezpośrednio pandemii i naprawianiu oraz łagodzeniu jej negatywnych skutków, wtedy czas trwania i wymagany wkład własny finansowy mógł ulec zmianie.  Obecnie realizujemy IV edycję programu, poprzednia głęboko zapadła nam w sercach, udało nam się przezwyciężyć wiele przeciwności. Tegoroczna pula dotacji wynosi 55 000 zł. Złożono 16 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 13 organizacji w tym 3 grupy nieformalne. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej: IV edycja Działaj Lokalnie z Koroną

objazd

Wczoraj odbyło się wspólne, terenowe posiedzenie Komisji Rady Gminy Zielonki. Uczestniczyło w niej 20 radnych wraz z wójtem Bogusławem Królem i zastępcą wójta Arnoldem Kuźniarskim. Radni odwiedzili inwestycje: teren rekreacyjno-sportowy wraz z budynkiem wielofunkcyjnym dla Osiedla Łokietka, placówkę oświatową w Przybysławicach, remizę dla OSP Bosutów oraz halę namiotową dla TS Węgrzce.

Czytaj więcej: Radni wizytowali gminne inwestycje

stopklatka ankieta1Szanowni Państwo,
prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety dotyczącej diagnozy sytuacji rodzin zamieszkujących na terenie gminy Zielonki. Ankieta ma charakter anonimowy i skierowana jest do dorosłych mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie gminy Zielonki. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2022-2024 współrealizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20 minut. Kwestionariusz będzie aktywny do 18 lipca 2021 r.
Link do ankiety

szczepimysie

 

Trwa ogólnopolski program szczepień przeciwko Covid-19. Dziś, czyli 28 czerwca, w gminie Zielonki w pełni zaszczepionych jest 40 procent mieszkańców. Ten odsetek jest jednym z najwyższych w Małopolsce - na 182 małopolskie gminy wyższy procent mieszkańców zaszczepił się tylko w mieście Krakowie (43,2 proc.), jeśli zaś chodzi o procent w pełni zaszczepionych w gminach to jesteśmy na miejscu 1. w Małopolsce: link.

1mDSC03738Dziś, 25 czerwca, koniec roku szkolnego – niezwykłego: trudnego i wymagającego, bo przypadającego na czas pandemii. W tym roku szkolnym w szkołach podstawowych w gminie Zielonki uczyło się 2242 uczniów.
W czterech szkołach podstawowych w gminie Zielonki: w Zielonkach, Bibicach, Korzkwi i Woli Zachariaszowskiej  uczniowie pożegnali się w swoich klasach. Jedynie w liczącej 70 uczniów, najmniejszej Szkole Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach, nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali się razem na szkolnym boisku. Chwila była dla nich wyjątkowa – od nowego roku szkolnego nie zobaczą się już w murach Szkoły Podstawowej w Owczarach, a uczyć się będą w nowej placówce oświatowej w Przybysławicach, wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Korzkwi, którzy się tam przeprowadzają. Zadecydowali o tym po konsultacjach z wójtem gminy rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Owczarach wraz z gronem pedagogicznym szkoły.
W nowym budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach w nowym roku szkolnym 2021/2022 uczyć się będzie zatem ok. 350 dzieci, a w powstającym tam trzecim w gminie przedszkolu samorządowym – 100 przedszkolaków.

Czytaj więcej: Koniec roku szkolnego 2020/2021

przedszkole

26 czerwca uroczyście obchodzono 40-lecie Samorządowego Przedszkola w Zielonkach. W uroczystości wzięli udział  przedstawiciele samorządu, nauczyciele oraz osoby na co dzień wspierające przedszkole. Był to czas wspomnień i wzruszeń, a na pamiątkę każdy z uczestników spotkania otrzymał album z archiwalnym fotografiami.

Czytaj więcej: Jubileusz Samorządowego Przedszkola w Zielonkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Uczniowie i Rodzice
Dobiega końca rok szkolny 2020/2021, kolejny trudny rok w polskiej oświacie ze względu na epidemię. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, wprowadzony  w  październiku system zdalnego nauczania, przetrwał niemal cały rok szkolny, bowiem  do tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie powrócili dopiero w maju. Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i niełatwa sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jesteśmy przekonani, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe metody pracy, narzędzia dydaktyczne i sposoby komunikacji, a także kompetencje i umiejętności wypracowane w nowej rzeczywistości edukacyjnej pozostaną w szkołach na dłużej i w przyszłości będą mogły być wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Dziękujemy Dyrektorom Szkół za zorganizowanie pracy w nowych warunkach i wspieranie Nauczycieli. Słowa uznania kierujemy do wszystkich Pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.  Dziękujemy Uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy i Rodzicom za okazaną pomoc i wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę z dodatkowych obowiązków, jakie spadły na Was w procesie kształcenia na odległość. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swych dzieci, motywując je do pracy i pomagając w nauce na odległość. Wszystkim życzymy spokojnego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, a we wrześniu powrotu do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie, bowiem najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do budowania więzi, które tworzą się w szkolnych murach.  


          Mirosław Golanko                                        Bogusław Król


Przewodniczący Rady Gminy Zielonki                     Wójt Gminy Zielonki

koncert13

Śpiewają, grają na instrumentach, uczestniczą w zajęciach plastycznych i ruchowych – tak dzieci i młodzież rozwijają swoje talenty podczas zajęć orgaznizowanych przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Zwieńczeniem ich całorocznej pracy był występ w Parku Wiejskim w Zielonkach 20 czerwca.

Czytaj więcej: Rozwijają swoje pasje z Centrum Kultury w Zielonkach

fermata0

19 czerwca w sali teatralnej przy parafii św. Jadwigi w Krakowie odbył się wyjątkowy koncert zespołu Fermata, który był zwieńczeniem całorocznej pracy młodych muzyków. Podczas sobotniego wieczoru wystąpił: Młodzieżowy Chór Fermata wraz z solistami, skład kameralny oraz zespół instrumentalny. Muzycy zaśpiewali pod dyrekcją: Anny Roj, Anny Wołczańskiej i Sebastiana Szydło. Repertuar z polską i zagraniczną muzyką rozrywkową zachwycił publiczność, która nagrodziła zespół gromkimi brawami.

Czytaj więcej: Bo muzyka jest ponad wszystko

nabor122 czerwca podczas wspólnego spotkania wnioskodawców, przedstawiciela programu Dom Kultury+ Katarzyny Paradeckiej, dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach Marka Płachty oraz koordynatorki projektu z ramienia CKPiR Marty Lasoń wyłoniono pięć wniosków, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Poznajmy się – razem możemy więcej”. Cała procedura została opisana w protokole.  W ramach projektu zgłoszono dziewięć oddolnych inicjatyw. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów wynosi 23 100 zł, natomiast kwota o jaką ubiegali się wszyscy wnioskodawcy wyniosła 53 110 zł. Do dofinansowania zakwalifikowało się pięć pierwszych wniosków z najwyższą punktacją.

Czytaj więcej: Nabór pomysłów do projektu „Poznajmy się – razem możemy więcej” – rozstrzygnięty