Aktualności

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, mają obowiązek złożyć:

Czytaj więcej: Wójt Gminy Zielonki jak co roku przypomina osobom prawnym, spółkom o obowiązku składania...

wigilia

Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji zorganizował wigilię dla osób starszych i samotnych z naszej gminy. Dawniej w salach sołeckich Bibic i Woli Zachariaszowskiej, w tym roku po raz pierwszy w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. 19 grudnia sala pomieściła ponad 100 osób.

Czytaj więcej: Międzypokoleniowe kolędowanie Jezusowi 

Plac zabaw WęgrzceRozpoczęły się prace związane z rozbudową trzech terenów rekreacyjnych: w Węgrzcach i na osiedlu Łokietka w Zielonkach oraz w Dziekanowicach, na które gmina Zielonki otrzymała dofinansowanie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi ze środków PROW dystrybuowanych przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Kwota dotacji to 224.449 zł. Za łączną kwotę 382.611,87 zł - z dodatkowym wkładem gminy - powstaną dwa nowe boiska przy placach zabaw: na os. Łokietka i w Węgrzcach oraz budynek socjalno-gospodarczy przy istniejącym terenie rekreacyjnym w Dziekanowicach. Zakończenie projektu jest zaplanowane na 31 marca 2015.

Czytaj więcej: W 2015 roku – dwa nowe boiska i budynek socjalny

Już tradycyjnie, bo po raz czwarty, a tego roku w niedzielę 15 grudnia, do pensjonatu Polesie  w Januszowicach przybył Święty Mikołaj wraz ze swoją anielską świtą na spotkanie dzieci z sołectwa. Spotkanie to było możliwe dzięki zaangażowaniu pani sołtys Marty Sadzik, rady sołeckiej, Koła Przyjaciół Januszowic oraz współpracy z właścicielem pensjonatu Polesie panem Markiem Kurzdymem.

Czytaj więcej: Święty Mikołaj w sołectwie Januszowice

zit w cis zmnStowarzyszenie Metropolia Krakowska przy udziale FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji organizuje w gminach zrzeszonych w Stowarzyszeniu spotkania informacyjne, zbierając opinie i konsultując zamierzenia, jakie mają być zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W gminie Zielonki 9 grudnia można było dowiedzieć się więcej na temat partnerstwa Krakowa i okolicznych gmin w stowarzyszeniu. Przede wszystkim przedstawiono założenia do „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz zbierano uwagi i propozycje do strategii, która jest podstawowym warunkiem do realizacji inwestycji w formule ZIT.

Czytaj więcej: My w metropolii, metropolia w nas

Podatek od nieruchomości osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości płacą miesięcznie, bez wezwania – na indywidualne numery rachunków bankowych, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 31 stycznia oraz do 15 dnia każdego następnego miesiąca. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

18 stycznia 2013 roku wójt gminy Zielonki podpisał list intencyjny deklarujący wolę współpracy w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kraków projektu pn. „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej”. Na realizację projektu Gmina Miejska Kraków pozyskała z funduszy europejskich ponad 1 mln 730 tys. zł. W ramach zadania opracowany zostanie projekt zintegrowanego systemu taryfowego w przewozach pasażerskich w obszarze aglomeracji krakowskiej, wykonany na podstawie przeprowadzonych badań i analiz ruchliwości pasażerskiej zarówno w transporcie drogowym, jak i szynowym. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat projektu, dostępną: tutaj

bibiczankaBudowa zaplecza socjalnego dla KS Bibiczanka to kontynuacja unowocześniania jednego z trzech klubów piłkarskich w gminie, działającej od 22 lat Bibiczanki. W 2012 roku oddano do użytku pełnowymiarowe boisko, w nowym 2015 roku będzie można korzystać z nowej siedziby klubu - budynku socjalno-gospodarczego. Modernizacja bazy była konieczna również ze względu na wymogi organizacji ligowych rozgrywek piłkarskich.

Czytaj więcej: Zaplecze klubowe dla KS Bibiczanka na ukończeniu