Aktualności

Planowane roboty związane z modernizacją odwodnienia ulicy Krakowskiej w Trojanowicach maja rozpocząć się w piątek 12 grudnia i potrwać do końca tygodnia. Jezdnia w rejonie skrzyżowania z ul. Nad Strugą zostanie ograniczona do jednego pasa ruchu, w razie konieczności wykonawca będzie kierował ruchem.

Czytaj więcej: Roboty przy ul. Krakowskiej w Trojanowicach – możliwe utrudnienia 

KA 110 Zbiornik Przybysławice mTrwają roboty budowlane w ramach projektu „ Gospodarka wodno-ściekowa gminy Zielonki – etap III”. W miejscowościach Przybysławice, Zielonki, Michałowice budowane są zbiorniki wody pitnej. W Januszowicach, Przybysławicach, Bibicach powstają kolektory kanalizacji sanitarnej. Ponadto w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska realizowana jest sieć wodociągowa.

Czytaj więcej: „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – etap III” – postęp prac

DSCN3983

 

5 grudnia odbył się odbiór odcinka drogi powiatowej po modernizacji wykonanej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, w którym gmina Zielonki partycypowała w wysokości połowy kosztów (koszt odcinka to 130 tys. zł). Odbiór nie został dokonany ze względu na uchybienia.

Czytaj więcej: Modernizacja drogi powiatowej w Zielonkach – ul. ks. Zięby

W listopadzie 2014 r. Gmina Zielonki podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Zielonki”  w ramach: Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Program operacyjny infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu to 42 558 zł, a wysokość dofinansowania: 36 174,30 zł.

Czytaj więcej: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zielonki

smieci

Informujemy, że indywidualne numery kont, na które Państwo dokonują wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegną zmianie w nowym roku. Również bez zmian pozostaje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami i termin jej uiszczania: do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informujemy też, iż w związku z tym Urząd Gminy Zielonki nie będzie dostarczał mieszkańcom na początku przyszłego roku zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („blankietów wpłat”, „książeczek wpłat”). Mieszkańcy, którzy będą potrzebować takich zawiadomień w wersji papierowej, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Zielonki: do Referatu Gospodarki Komunalnej, budynek nr III, w godzinach pracy Urzędu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady śniegu, stanowiące zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób prosi mieszkańców Gminy Zielonki o niezwłoczne zgłaszanie, wszystkich przypadków osób, które są narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych do:

Czytaj więcej: Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach 

wiadukt zmn

Powstała koncepcja budowy nowego wiaduktu w Batowicach, w ciągu drogi powiatowej 2156K. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: mapa oraz tekst.  Podstawę wykonania koncepcji stanowiło porozumienie o współfinansowaniu koncepcji zawarte z inicjatywy gminy Zielonki pomiędzy Powiatem Krakowskim a gminami: Michałowice, Zielonki i Kocmyrzów-Luborzyca. Prace nad koncepcją koordynuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Budowa nowego wiaduktu ma zostać zrealizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o zakresie realizowanych aktualnie robót na obszarze gminy Zielonki w miejscowościach Przybysławice, Januszowice, Bibice, Wola Zachariaszowska i Zielonki.

Czytaj więcej: Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn.:...

Zieby24.11m

Jak poinformował 26 listopada Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w dniu dzisiejszym (26.11.) droga powiatowa nr 2158K, czyli ul. ks. Zięby w Zielonkach nie będzie jednak zamknięta. Ograniczenia w ruchu na tej drodze związane z asfaltowaniem, czyli zawężenie do jednego pasa ruchu na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do szykany (zwężenia) przed szkołą, planowane jest na 27 (czwartek) i 28 listopada (piątek).

Trojanowice chodnik 794 1

 

Prawie gotowe są chodniki przy drodze wojewódzkiej 794 w Trojanowicach (ok. 300 m), Januszowicach (ok. 170 m) i Przybysławicach (ok. 260 m) wybudowane w ramach inicjatyw samorządowych we współpracy z Województwem Małopolskim. Łącznie powstało ok. 740 mb chodnika o szerokości 1,5 m. Gmina finansuje połowę kosztów inwestycji wartej 241 tys. zł w ramach porozumienia z województwem.

Czytaj więcej: Nowe chodniki przy drodze wojewódzkiej Kraków - Skała

Firma Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej prąd będzie planowo wyłączany w miejscowości:
• Dziekanowice wieś, SHRO, Bosutów, 26 listopada w godzinach: 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:00,
• Zielonki ulica Rzyczyska od 9A do 9R i 1 do 23, Krakowskie Przedmieście 120-126, sklep Żabka, Grochowalskiego od 1 do 27, Bankowa od 1 do 16 osiedle domków Rzyczyska 5, 28 listopada w godzinach: 7:00 - 14:30
Informacje o wyłączeniach i awariach można sprawdzać na stronie firmy Tauron.
Zgłaszanie awarii - tel.: 991 (połączenie bezpłatne).

W związku z planowanymi robotami budowlanymi, polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej ul. Leśnej w Bibicach począwszy od dnia 26.11.2014 r. (środa) do dnia 29.11.2014 r. (sobota) pojawią się utrudnienia w przejeździe ul. Leśną. Zakłada się realizację robót z zachowaniem przejezdności drogi.
Ewentualne pytania można kierować do przedstawiciela wykonawcy pod nr 668-390-844 lub Referatu Infrastruktury Sieciowej UG Zielonki 413-99-10.

plakat konkurs piosenki polskiej 14

 

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zaprasza na koncert laureatów Konkursu Piosenki Polskiej do Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach 23 listopada o godz. 16.00. Wystapią zdobywcy I, II i III miejsc i wyróżnień. Lista laureatów, którzy wystąpią podczas niedzielnego koncertu dotępna jest TUTAJ.

Laureatom zostaną wręczone nagrody i dyplomy. Szczegóły również na plakacie. Serdecznie zapraszamy !