Aktualności

wolni od azbestu

Przypominamy Państwu, że trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie gminy Zielonki w ramach projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Tekst ogłoszenia o naborze w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Do 15 grudnia nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

jasimalgosia

 

Jak dbać o otaczającą nas przyrodę? Jak nauczyć dzieci segregowania śmieci? Wszystkie trudne zagadnienia związane z ochroną środowiska można przekazać im poprzez zabawę. Przedszkolaki i uczniowie z naszej gminy mogły się o tym przekonać podczas spektaklu teatralnego pt. „Jaś i Małgosia”.

Czytaj więcej: Nauka poprzez zabawę

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole mogą być przydatne informacje na temat działań, jakie w tej sytuacji może podjąć placówka oświatowa. Plik do pobrania: tutaj. Informacja zawiera również wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci.

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży: tutaj

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina Zielonki udzieliła zamówienia na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pękowice - Kąty". Umowa z Generalnym Wykonawcą robót - Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł Stary Wiśnicz 141, 32-720 Nowy Wiśnicz została podpisana w dniu 25.10.2013 r.
W ramach kontraktu planuje się wykonać ok. 1560 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic działek, stwarzając tym samym techniczne warunki do odbioru ścieków z poszczególnych posesji. Zaoferowana kwota brutto za realizację zadania wynosi 783 632,11 zł /słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i 11/100/. W dniu 5.11.2013 r. Inwestor przekazał protokolarnie plac budowy. Termin realizacji do 30 kwietnia 2014 r.

Wszelkie informacje w sprawie realizacji zadania udziela Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki ( tel: 12 413-99-10).

6 listopada w godz. 9.00-18.00 czasowo wyłączona z ruchu ma być ulica Galicyjska w Zielonkach. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia o utrudnieniach spowodowanych pracami remontowymi (przewiert pod drogą) w ciągu tej ulicy czyli drogi powiatowej nr 2158K Węgrzce-Bibice-Tonie. Ruch pojazdów będzie kierowany trasą zastępczą. Utrudnienia spowodują również zmiany w kursowaniu autobusów MPK. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zawiadamia, że w związku z tymi pracami, 6 listopada 2013 (środa), od ok. 9:00 do odwołania przez Główną Dyspozytornię Ruchu MPK S.A. (w godzinach wieczornych), autobusy linii 267 i 297 będą kierowane na trasy zmienione. Szczegóły w komunikacie: pobierz.

wtorkibrydżowe

4 listopada miało miejsce pierwsze spotkanie brydżystów i tych, którzy chcą nauczyć się grać w brydża. Do hali sportowej w Zielonkach przybyło 14 osób, wstępnie ustalono sprawy organizacyjne m.in. następne spotkanie odbędzie się 12 listopada (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki o godzinie 17.30. Zapraszamy na kolejne spotkanie brydżowe. Miła atmosfera i emocje zapewnione. (fot. A. Chlebowski)

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 06.11.2013 roku do 31.01.2014 roku firma SPEC - MIN sp. z o.o. prowadzić bedzie prace rozbiórkowe z użyciem materiałów wybuchowych na szlaku kolejowym: Kraków Zastów - Kraków Batowice. Prace realizowane będą w godzinach od 7.30 do 19.00 na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Czytaj więcej: Prace rozbiórkowe z użyciem materiałów wybuchowych

10.11wola5mos3

 

10 listopada spotkaliśmy się w Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej na Wieczornicy Patriotycznej. - Chcielibyśmy, by w myśl zasady „muzyka łączy pokolenia”, wspólne muzykowanie w przeddzień Święta Niepodległości stało się autentycznym wyrazem naszego patriotyzmu – mówiła dyrektor szkoły Romana Chadysz-Michalska. - Abyśmy od najmłodszego do najstarszego wspólnie uczyli się świętowania rzeczy najważniejszych.

Czytaj więcej: Świętowanie rzeczy najważniejszych w Woli Zachariaszowskiej

zielonki1

 

Dzień 11 listopada to lekcja patriotyzmu, dla każdego Polaka.  Kwiaty, znicze, przemówienia  i wojskowa defilada – wszak jest to najważniejsze polskie święto, czcimy je godnie i uroczyście my – Polacy. 9 listopada odbył się w Centrum Integracji  Społecznej „V Wieczór Niepodległości”, uroczystość, na którą od 2009 r. Sołectwo Zielonki wraz z  Biblioteką Publiczną w Zielonkach zapraszają, by uczcić to narodowe święto. Zapraszamy do lektury: tutaj.