Aktualności

fotelInformujemy, iż w październiku, w drugim terminie odbioru odpadów komunalnych sprzed Państwa domów będą odbierane również odpady wielkogabarytowe. Stare meble, zużyty sprzęt AGD i RTV należy wystawić razem z pojemnikami z odpadami komunalnymi przed posesje do godz. 6:30 w miejscu z możliwością wjazdu samochodu specjalistycznego.
Odpady te będą odbierane bezpłatnie. Szczegółowy harmonogram odbioru w rozwinięciu tej wiadomości.

Czytaj więcej: Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

automatzmn

Od 10 września można korzystać z automatu z biletami krakowskiej komunikacji miejskiej zamontowanego w centrum Zielonek przy budynku Urzędu Gminy, ul. Krakowskie Przedmieście 116. Za jego pomocą można nabyć bilety jednorazowe, wieloprzejazdowe oraz okresowe, płacąc zarówno gotówką jak i  korzystając z karty płatniczej. Operatorem biletomatu jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, który również ponosi koszty jego utrzymania.

Czytaj więcej: Pierwszy biletomat w gminie Zielonki

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice,na ul. Lipowej oraz na ul. Leśnej pojawią się utrudnienia w ruchu pojazdów. Roboty będą realizowane od dnia 16.09.2014 r. (ul. Lipowa) oraz 23.09.2014 r. (ul. Leśna).

Czytaj więcej: Szanowni mieszkańcy ul. Lipowej i ul. Leśnej w Bibicach

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych nad poszerzeniem ulicy Na Czekaj w Bibicach i zamknięciem jej dla ruchu od 8 września 2014 roku prosimy mieszkańców o umieszczanie pojemników w miejscach, do których jest możliwość dojazdu śmieciarki, czyli od strony ulicy ul. Źródlanej lub ul. Rezerwistów. Planowane utrudnienia na drodze mają potrwać do 30 września 2014 roku, stąd prośba dotyczy odbioru odpadów wyznaczonego na 18 września.

Ul. Na Czekaj 2014-05-27 115 pop m

 

8 września od godz. 10.00 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych nad poszerzeniem ulicy Na Czekaj w Bibicach. Wiąże się to z zamknięciem drogi od ul. Źródlanej do ul. Rezerwistów. Objazd zaplanowano ulicami Warszawską (trasa E7) i ul. Tadeusza Kościuszki. Jest to pierwszy etap inwestycji, odcinek jezdni zostanie poszerzony, powstanie chodnik wraz z odwodnieniem, a istniejące oświetlenie zostanie przesunięte za planowany chodnik. Planowane utrudnienia na drodze mają potrwać do 30 września 2014 roku.

przedszkole w Trojanowicach2zmn

Końcem sierpnia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez gminę Zielonki pojawiły się dwie nowe placówki: „Żłobek dla Milusińskich” w Trojanowicach oraz „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach.  
Wpis do ewidencji uzyskała nowa szkoła: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema w Bibicach i nowe przedszkole: Niepubliczne Przedszkole „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach.
Z wykazem placówek wpisanych do prowadzonej przez gminę Zielonki ewidencji szkół i placówek niepublicznych (szkół i przedszkoli niepublicznych) oraz rejestrem żłobków i klubów dziecięcych i wykazem dziennych opiekunów wraz adresami tych placówek można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki  w zakładce Rejestry i ewidencje, Wykaz dziennych opiekunów lub na stronie internetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach: tutaj.
Zachęcamy do tego i przypominamy, że gwarancją bezpiecznego pobytu dziecka w placówce niepublicznej jest uzyskanie zgodnie z przepisami wpisu do gminnego rejestru, wykazu lub ewidencji.

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki w nowym roku szkolnym 2014/2015. Pomoc materialna udzielana będzie zgodnie z gminnym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Pomoc przysługuje uczniom u których dochód w rodzinie na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto.
Szczegóły na stronie internetowej www.gzeas.zielonki.org

OdblaskiObrazek216

Od 31 sierpnia każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym musi posiadać odblaskowe elementy na swoim ubraniu - nakazuje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Za brak odblasku będzie groził mandat w wysokości od 20 do nawet 500 złotych. Dotychczasowe przepisy nakładały obowiązek noszenia odblasków tylko przez dzieci poniżej 15 roku życia, teraz elementy odblaskowe będą musiały zakładać wszystkie osoby, niezależnie od wieku. 1 września każdy uczeń szkół gminy Zielonki otrzyma opaskę odblaskową.

Czytaj więcej: Odblaski obowiązkowe dla pieszych - nowe przepisy 

odkrywanie

 

Gazeta Krakowska wraz z Urzędem Marszałkowskim, Małopolską Organizacją Turystyczną, Radiem Kraków i Telewizją Kraków po raz piętnasty organizuje plebiscyt „Wielkie Odkrywanie Małopolski”. Wśród 138 propozycji wybranych przez kapitułę konkursową znalazła się gmina Zielonki oraz Szlaki rowerowe zrealizowane w ramach projektu „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez gminę Zielonki”. Wyróżniono także folklorystę Henryka Banasia inicjatora powstania Izby Regionalnej w Bibicach, jak również Zamek w Korzkwi i restaurację Malinowy Anioł.

Czytaj więcej: Wielkie Odkrywanie Małopolski - głosujmy

autobusy 3

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje o zmianach w uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Ze zmianami wprowadzonymi uchwałą z 9 lipca 2014 roku można zapoznać się: tutaj.

M. in. od 1 września zmienione będą zapisy dot. biletu socjalnego i biletu aktywizującego – objęta nimi będzie również strefa II. Uprawnienia do przejazdów otrzymały także dzieci i młodzież z rodzin zamieszkujących w obszarze integracji międzygminnej, w których rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (wcześniej czworo).

logo współdecydujemySzanowni Mieszkańcy Gminy Zielonki!  

Wójt Gminy Zielonki zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej terenu sportowo-rekreacyjnego będącego w dyspozycji Ludowego Klubu Sportowego Zieleńczanka przy ul. Do Cegielni w Zielonkach. Zebrane opinie posłużą do przygotowania koncepcji zagospodarowania tego terenu tak, by spełniał oczekiwania lokalnej społeczności.

Czytaj więcej: ANKIETA dotycząca terenu sportowo-rekreacyjnego LKS Zieleńczanka