8.png

Aktualności

piec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Referatem Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy Zielonki kontynuuje w 2021 roku działania w ramach Programu Osłonowego. Celem programu jest wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  i rodzinnej, w pokryciu kosztów wymiany systemu ogrzewania. Dofinansowanie wynosi 100 % na wymianę źródła ogrzewania i ewentualnych przeróbek w istniejącej instalacji. Wytypowano 16 rodzin, dotychczas pracownicy socjalni wraz z ekodoradcą dokonali wizji u 11 rodzin, którym zaproponowano udział w projekcie. Dla dwóch rodzin wybrano już firmę, która wymieni u nich nieekologiczny piec.

Czytaj więcej: Realizacja Programu Osłonowego w gminie Zielonki 

petlaindukcyjna

Od 4 lutego w Urzędzie Gminy Zielonki została zainstalowana pętla indukcyjna czyli  urządzenie, które ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych. Znajduje się w budynku nr V, wejście od ul. Krakowskie Przedmieście (pomieszczenia dawnej poczty), gdzie znajduje się dziennik podawczy oraz kasa Urzędu Gminy.

Czytaj więcej: Pętla indukcyjna dla klientów Urzędu Gminy w Zielonkach - już działa

narodowy spis powszechnyW dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!
Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Baner informuje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

pok na wwwWojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla kolejnego odcinka zadania „Budowa drogi ekspresowej S52 – odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice”. Wniosek złożony 31 stycznia 2020 roku obejmuje 5-kilometrowy odcinek drogi od węzła Modlnica w obrębie drogi krajowej nr 94 w kierunku wschodnim za projektowany węzeł Zielonki (łącznie z tunelem w Zielonkach). Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można od razu zaczynać prace.

Czytaj więcej: ZRID na budowę odcinka północnej obwodnicy Krakowa od węzła Modlnica do Zielonek

PLAKAT A4

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. rozpoczyna kompleksowe uporządkowanie spraw nielegalnych podłączeń do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przypadki kradzieży wody i bezumownego zrzucania ścieków do sieci kanalizacyjnej niestety wciąż występują na terenie naszej gminy. Są stopniowo wykrywane i usuwane przez przedsiębiorstwo. Jednakże, mając na względzie dbałość o ochronę pokładów wody podziemnej – najcenniejszego z zasobów naturalnych - a także konieczność zabezpieczenia jej należytej jakości sanitarnej, a po drugie, potrzebę kontroli nad ilością i jakością ścieków, a co za tym idzie utrzymanie pieczy nad stanem środowiska, niezbędne staje się przyjęcie i wdrożenie rozwiązania systemowego.

Czytaj więcej: Nielegalne podłączenia do sieci - ważne informacje

Rada Gminy Zielonki na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXIV/4/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi. Z uwagi na fakt, że zakończenie budowy nowego budynku oświatowego w Przybysławicach dobiega końca, został rozpoczęty  proces przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korzkwi poprzez zmianę jej siedziby, zmianę jej nazwy, a także przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole oraz utworzenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybysławicach tak, aby uczniowie mogli w dniu 1 września 2021 roku rozpocząć naukę w nowym  budynku przy ul. Krakowskiej 107 w Przybysławicach.

Czytaj więcej: Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z dniem 31 sierpnia 2021 r.

Wymiana 510 kotlow►Na terenie gminy Zielonki wymieniono 510 kotłów węglowych w domach mieszkańców z dofinansowaniem w ramach programów „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki” i PONE, na ten cel wydano ponad 6 mln zł w latach 2017-2020.
W Urzędzie Gminy Zielonki 2 ekodoradców pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany kotłów węglowych, ocieplenia domu i itp., m.in. z programu „Czyste Powietrze”.
W 2020 r. w gminie uruchomiono program osłonowy skierowany do osób w trudnej sytuacji materialnej, w ramach którego wymiana kotła węglowego zostanie im pokryta w 100% (program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Referatem Niskiej Emisji i Odpadów UGZ).
OZE – panele fotowoltaiczne, solary i pompy ciepła – zamontowaliśmy na 7 gminnych budynkach, w tym 5 oświatowych i UGZ, wykonaliśmy termomodernizację 6 budynków – wszystkie budynki komunalne ogrzewane są w sposób ekologiczny.
W ramach „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii województwa małopolskiego” w 2020 r. mieszkańcom dofinansowano instalacje: 177 paneli fotowoltaicznych, 10 kolektorów słonecznych i 7 pomp ciepła w domach. Te liczby wzrosną, bo projekt trwa, zakończy się w czerwcu 2021 r. Wartość projektu dla gminy Zielonki to ponad 4 mln zł.
Przeprowadzono ewidencję źródeł ogrzewania w 78% gospodarstw domowych na terenie gminy Zielonki.
 Do wymiany pozostało 1133 kotłów węglowych - stan na dzień 13.01.2021 r.
Od 2016 r. prowadzone są kontrole palenisk (urzędnicy ze wsparciem policji w ramach płatnych patroli finansowanych przez gminę), od 2021 r. również za pomocą dronów.
Od 2016 r. monitorowana jest jakość powietrza za pomocą 32 czujników.
Prowadzone są działania informacyjne, przypominamy mieszkańcom, że do końca 2022 r. wszystkie bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione.
Na początku 2021 r. pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ZIT dla Województwa Małopolskiego 1,7 mln zł na dofinansowanie do wymiany kolejnych 243 pieców w domach mieszkańców gminy Zielonki.
Również program dofinansowania OZE dla mieszkańców chcemy kontynuować - z końcem 2020 r. podpisano w tej sprawie list intencyjny.

biblioteka3 lutego 2021 r. - w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i wyborem najkorzystniejszej oferty - została podpisana umowa z projektantem - firmą PROJEKTYGOTOWE.PL, spółka architektoniczna, sp. z o.o. z Krakowa - na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku nowej biblioteki z izbą regionalną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Zielonkach. Zaplanowano go do realizacji na działkach w sąsiedztwie Parku Wiejskiego oraz Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.

Czytaj więcej: Umowa na projekt biblioteki i izby regionalnej dla gminy Zielonki podpisana 

plakat PiT 21Pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38 proc. do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania. Jeżeli gmina Zielonki jest miejscem Państwa zamieszkania zachęcamy do wpisania tego w formularzu PIT. Na co wydajemy te pieniądze – przykłady na plakacie.
Właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie podatkowe. Właściwym dla gminy Zielonki jest Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2.
Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu PIT 37 wpisz w części A: Drugi Urząd Skarbowy, Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2, a w części B: adres zamieszkania na terenie gminy Zielonki. Nie trzeba zawiadamiać o zmianach poprzedniego urzędu skarbowego, ani pospiesznie zmieniać adresu stałego zameldowania.
Wypełniając zeznanie podatkowe można skorzystać z dostępnego na naszej stronie programu do rozliczenia: link. Rozliczając PIT warto też przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działającej na terenie gminy Zielonki: link.

Akcja zimaW sezonie 2020/2021 za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zielonki odpowiedzialne są następujące instytucje:


Droga krajowa  nr 7
Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 417 25 00  - sekretariat
Punkt Informacji Drogowej (PID) tel. stacj. - 12 417 14 22, 12 412 16 44, kom. 600 800 610  czynny 24h
Oddział w Krakowie, Rejon w Krakowie ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków
tel. stacjonarny dyżurnego akcji „ZIMA” 12 285 – 51 – 95

 

Droga wojewódzka nr 794, Kraków - Skała – Wolbrom.
Zarządca:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków
Link do informatora z telefonami: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

 

Drogi powiatowe
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach ul. Karola Wojtyły 106, 32 -086 Batowice
Link do informatora z telefonami: Informator Akcja Zima 2020/2021

Tel. komórkowy do dyżurnego "AKCJI ZIMA" z ramienia ZDPK - 507 - 098 - 708

 

Drogi gminne
Zarządca: Wójt Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
Dyżurny Akcji „ZIMA” w UG Zielonki - tel. 12 285 08 50 w 113 (czynny pn. 9:00–17:00, wt–pt 7:45 – 15:45). Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg można również kierować do sołtysów danego sołectwa.
Dyżurny „Akcji Zima” z ramienia Wykonawcy - tel. kom. 511 010 491  - wyłącznie drogi gminne w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.

Zdjęcie przedstawia sprzęt do ośnieżania dróg gminnych.

uskarbJuż 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. 85% z nich rozliczy się przez Internet z domu. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl. Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na kopii w punkcie podawczym.

Czytaj więcej: Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie skarbowym? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.

kultura

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zdobyło dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów, których projekty zostały najwyżej ocenione spośród 232 wniosków samorządowych instytucji kultury. CKPiR otrzymało 81 pkt na 88 możliwych do zdobycia i w 2021 r. na realizację zadania „Poznajmy się - razem możemy więcej - projekt CKPiR w Zielonkach” otrzyma do wykorzystania w dwóch etapach łącznie 30 tys. zł. Wsparcie, które wszyscy beneficjenci otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie w 2021 r. 1,5 mln zł.

Czytaj więcej: Centrum Kultury w Zielonkach z grantem z Narodowego Centrum Kultury!

Gmina w liczbach

 

Gmina Zielonki od lat plasuje się w czołówce gmin z najwyższym saldem migracji. W ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców niemal  podwoiła się. Z 13 042 osób w 2000 roku do  22 797 osób w grudniu 2020 roku. W naszej gminie zameldowanych było 11 749  kobiet, zaś mężczyzn - 11 048. Saldo migracji wyniosło 432 i było wyższe od wyników z poprzednich lat. W 2020 roku w mieszkańcom  gminy Zielonki urodziło się 262 dzieci, czyli o dwanaścioro więcej niż w roku 2019. Więcej urodziło się chłopców niż dziewczynek.

Czytaj więcej:  Gmina Zielonki w liczbach

biblioteka25 stycznia w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, nastąpiło uroczyste przekazanie pamiątek po prałacie Sandeckim na poczet inwentarza, działającej przy bibliotece, Izby Regionalnej w Zielonkach. Oficjalnie dary zostały przekazane przez brata księdza Czesława, Janusza Sandeckiego, w obecności ich matki, Zofii Sandeckiej, a także żony Janusza, Bożeny Sandeckiej, na ręce kustosza zbiorów Izby Regionalnej, a także dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach, Mariusza Zielińskiego.     Ze względów sanitarnych i obostrzeń związanych z epidemią wirusa Sars-Cov-2, uroczystość miała charakter kameralny, zaproszono jedynie osoby ściśle związane z przekazaniem darów, tj. najbliższą rodzinę, a także przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zielonki, w tym wójta Gminy Zielonki, Bogusława Króla i Mirosława Golanko, Przewodniczącego Rady Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Pamiątki po prałacie Sandeckim przekazane Izbie Regionalnej

tytulowePrezentujemy założenia budżetu gminy Zielonki na 2021 r. Wydatki gminnego samorządu wg planu wyniosą 173 796 373 zł, po stronie dochodów zaplanowano 151 163 961 zł. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, gdzie więcej szczegółów, a z całym budżetem można się zapoznać pod linkiem: budżet 2021 r.

tel989Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił bezpłatną, całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numerem 989. Dodatkowo na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie wyjaśnione są wszelkie wątpliwości na temat szczepień przeciwko COVID-19. Portal jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące programu szczepień (w tym możliwości zgłoszenia się i rejestracji na szczepienia).

Grafika przedstawia informacje na temat infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Masz pytanie dotyczące szczepionki przeciw COVID-19? Zadzwoń na infolinię 989