Aktualności

7Na tegoroczne obchody gminnych dożynek złożyły się dwa wydarzenia. W sobotę 25 sierpnia odbył się turniej piłki nożnej chłopców z roczników 2008/2009 z gmin Zielonki, Skała i Słomniki. Turniej o Puchar Wójta Gminy Zielonki zorganizował zarząd Ludowego Klubu Sportowego Zieleńczanka na terenie boiska sportowego przy nowo wybudowanym przez gminę budynku zaplecza.

Czytaj więcej: Piłkarski turniej międzygminny na Zieleńczance

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, iż od 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) wykonawca przystępuje do realizacji kolejnych robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka.  Prace będą realizowane w ulicy Zielona Droga.  Wykonawca na czas realizacji robót planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7.30 – 17.00. W związku z tym należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 XLI  SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2014-2018
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XLI Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki 30 sierpnia 2018 roku

tauronFirma Tauron zapowiada planowe wyłączenie energii elektrycznej:
* 29 sierpnia od 8:00 do 12:00: Zielonki, ul. Rzyczyska od 9A do 9R, Krakowskie Przedmieście od 144A do 144W,
* 29 sierpnia od 8:00 do 12:00: Bibice ulica Szkolna,
* 30 sierpnia od 8:00 do 12:00: Zielonki, ul. Widokowa od 1 do 24, Rzyczyska od 27 do 31 i 38, Złota, Nadrzeczna od 1 do 8A, Babilon 2,
* 30 sierpnia od 8:00 do 12:00: Wola Zachariaszowska ulica Królewska, stacja transformatorowa 44844 zasilająca pompownię PUK Zielonki,
* 30 sierpnia od 8:00 do 15:00: Zielonki, ulica Do Cegielni od 17A do 17K.

Bieżące komunikaty firmy Tauron znajdziecie Państwo: tutaj.

wiadukt Batowice Remont nawierzchni MaleZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego jako inwestor informuje, iż od 30.08. od godz. 7:00 do 1.09.2018 r. do godz. 9:00 w celu wykonania remontu nawierzchni jezdni zostanie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego wiadukt drogowy nr 47 nad linią kolejową PKP w Batowicach w ciągu drogi powiatowej 2156K (Batowice – Raciborowice - Prusy) na granicy z miastem Kraków. Trasa objazdu będzie prowadziła przez wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ul. Reduta w Krakowie. Mapa trasy objazdu na schemacie obok.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w związku z tym w dniach: 30.08.2018 r. od ok. 07:00 do ok. 9:00 01.09.2018 r. skieruje linie aglomeracyjne MPK 260 oraz 270 na trasę objazdową: Prądnik Czerwony przez Rondo Barei do przystanku Prądnik Czerwony bez zmian, a następnie po trasie linii 250 do przystanku Batowice Spławy, gdzie linie powrócą na swoją trasę. Analogicznie w kierunku przeciwnym. Linie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach na trasie objazdowej. Przystankami bez obsługi pozostaną: „Cmentarz Batowice”, „Cmentarz Batowice Wschód”, „Dziekanowicka”, „Powstańców Magazyny”.
 

plakat polmaraton zielonki 18zmn16 września odbędzie się czwarta edycja Marchewkowego Półmaratonu. Start i meta biegu szlakami gminy Zielonki znajdować się będą na terenie LKS Zieleńczanka w Zielonkach przy ul. Do Cegielni. Bieg główny rozegrany zostanie na trasie 21,6 km, bieg średni na trasie 13,8 km, bieg krótki na dystansie 6,3 km, Nordic Walking 6,3 km (link do zapisów). Ponadto rozegrane zostaną: Bieg Rodzinny 1,3 km (link do zapisów) i biegi dla dzieci na dystansach 300m, 600m i 900m. Prosimy zapoznać się z regulaminem (tam m.in. informacja o odpłatnościach), mapkami dystansów (bieg główny, bieg średni, bieg krótki, nordic walking, bieg rodzinny) oraz programem imprezy. Zapraszamy.

okladkaZa pośrednictwem Poczty Polskiej właśnie trafia do Państwa skrzynek nowa mapa gminy Zielonki - komunikacyjna i turystyczna. Zawiera już nazewnictwo ulic obecne w 18 z 19 miejscowości gminy, jak i szereg innych ważnych informacji dotyczących usytuowania instytucji pożytku publicznego jak urzędy, szkoły, przedszkola, instytucje kultury oraz miejsc typu: place zabaw, boiska, lokale gastronomiczne, placówki handlowe, jak również informacje o przebiegu szlaków turystycznych, linii autobusowych, usytuowaniu przystanków itp. W części opisowej znajdą Państwo natomiast kompendium najważniejszych informacji o naszej gminie: dziś i dawniej, miejscach atrakcyjnych turystycznie, zabytkach i piękne zdjęcia m.in. autorstwa Tomasza Trulki. Na zlecenie gminy nową mapę, jak i dwie poprzednie, przygotowało wydawnictwo Compass wraz z Działem Promocji, Informacji i Współpracy Centrum Kultury w Zielonkach.
Bardzo prosimy Państwa o informację na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeśli egzemplarz mapy do Państwa nie dotrze, na tego maila można również przesyłać ew. uwagi do mapy. Elektroniczną wersję można pobrać tutaj: mapa i strona opisowa.

wizualizacja szkoly Przybyslawice MALE20 sierpnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym w miejscowości Przybysławice”. W nieograniczonym postępowaniu przetargowym złożono trzy oferty. 

Czytaj więcej: Informacja o złożonych ofertach na budowę szkoły w Przybysławicach

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, iż od 22 sierpnia 2018 r. (środa) wykonawca przystępuje do realizacji robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ciągu drogi wojewódzkiej 794.  Prace rozpoczną się od rejonu skrzyżowania ul. Krakowskie Przedmieście z ulicą Rzyczyska i będą sukcesywnie wykonywane w pasie drogi wojewódzkiej aż do skrzyżowania z ulicami Trojanowicką i Garlicką.  Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Zadanie związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, iż od 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew w rejonie ulicy Podzamcze (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Korzkiewska do zjazdu do ośrodka wypoczynkowo – szkoleniowego w Korzkwi).  Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7-18. Informacja o ograniczeniach w ruchu i kierunkach objazdów zostanie zamieszczona na tablicach informacyjnych. Roboty w ciągu ulicy Podzamcze potrwają do 24 sierpnia 2018 r. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.  Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Cudowna Moc Bukietów 2018 67Izba Regionalna przy Bibliotece Publicznej w Zielonkach, sołectwo Zielonki wraz z parafią pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach współorganizowały VI już edycję konkursu na Najpiękniejszy Bukiet Maryjny  15 sierpnia w święto Matki Bożej Zielnej.  Celem zieloneckiego konkursu jest podtrzymanie tradycji komponowania bukietów z ziół, kwiatów i traw. Relacja z tego kolorowego i pachnącego wydarzenia wraz z wynikami konkursu dostępna jest na stronie biblioteki: link.

dobry start1 MaleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach przyjął już 1372 wnioski o świadczenie "Dobry start", przyznanych świadczeń jest 1556 (stan na 8 sierpnia). Przypominamy, że Dział Świadczeń Rodzinnych GOPS przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia:  elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych oraz tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17. Więcej informacji: tutaj.

DSC09151Planując wakacyjne weekendy warto pamiętać o Festiwalu Muzyczna Korzkiew, którego koncerty odbywają się w każdą wakacyjną niedzielę o 17.15 w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi. 5 sierpnia miał miejsce koncert wyjątkowy z okazji jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej pianisty prof. Mirosława Herbowskiego, jednego z organizatorów festiwalu, który zaprosił do udziału znakomitych artystów. Wraz z Jubilatem wystąpili Emilia Herbowska, Judyta Herbowska, Mariola Cieniawa-Puchała, Daniel Stabrawa, Piotr Grodecki, Jarosław Bester, Kazimierz Olechowski, Bradley Bolen, Ayhan Hammour, Michał Stadnicki,  Jacek Tosik-Warszawiak i Irena Małecka. Licznie przybyła publiczność oklaskiwała ich wykonania, a zagrali utwory takich kompozytorów jak m.in. Giovanni Bottesini, Claude Debussy, Fritz Kreisler, Maurycy Moszkowski.

Czytaj więcej: Po półmetku festiwalu jubileuszowy koncert

DSC 07911000xNowego wozu strażackiego z pełnym wyposażeniem może wkrótce spodziewać się Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowicach dzięki dotacjom z budżetu gminy Zielonki, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Z województwa OSP otrzymała 80 tys. zł, a 350 tys. zł z budżetu gminy Zielonki celem zakupu nowego, średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4. Kwoty te uzupełni dotacja z KG PSP również w wysokości 350 tys. zł.

Czytaj więcej: Dotacja z województwa małopolskiego dla OSP Trojanowice

stopklatka1W lipcu w placówkach oświatowych w gminie Zielonki trwały prace przy budowie nowych członów szkół w Zielonkach i Bibicach. Roboty termomodernizacyjne wykonywano na budynkach szkół w Woli Zachariaszowskiej, Owczarach i przedszkolu w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego flesza o tych inwestycjach nakręconego w lipcu tego roku. Aby przejść do filmu prosimy kliknąć miniaturę.

plakat WśGRZCE NA SPORTOWO okWśród projektów z terenu gminy Zielonki, które znalazły się wśród przedsięwzięć dofinansowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie” przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa (tu: link), znalazły się „Węgrzce na sportowo” Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału. Aby zobaczyć plakat prosimy kliknąć miniaturę.

Czytaj więcej: Węgrzce na sportowo ruszają już w wakacje