Aktualności

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, iż od dnia 4.12.2018 r. wykonawca przystępuje do realizacji robót drogowo-odtworzeniowych w pasie drogi powiatowej w miejscowości Korzkiew i Grębynice. Zakres robót powiązany jest z budową sieci kanalizacji sanitarnej, która była wykonywana w terenie od czerwca bieżącego roku.  Na odcinku do ul. Podzamcze – miejscowość Korzkiew (I etap) i od ul. Podzamcze do skrzyżowania z ulicą Orzechową – miejscowość Grębynice (II etap) zostanie położona nakładka asfaltowa (warstwa wiążąca). Należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew i Grębynice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Obszar: powiat krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.
Działania ochronne

Czytaj więcej: 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej - Obowiązuje: 2018-12-03...

DSC04695Młodzież z czterech gminnych szkół: z Zielonek, Bibic, Korzkwi i Woli Zachariaszowskiej 29 listopada wystartowała w Gminnym Konkursie Matematycznym, którego organizatorem jak co roku była Szkoła Podstawowa w Zielonkach. Rywalizacja konkursowa przebiegała pod hasłem „Zielonki rosną z Niepodległą Polską”, a autorom konkursowych zadań udało się połączyć matematyczne zagadki z ciekawostkami o historii Niepodległej.

Czytaj więcej: Uczniowie liczą w Niepodległej

Węgrzce C3Informujemy, że prowadzone są prace drogowe na ul. C3 w Węgrzcach. Na zlecenie Gminy remontowane jest pobocze tej drogi gminnej. W związku z powyższym na jej odcinku wskazanym na załączonej mapie występować będą utrudnienia w ruchu drogowym.

ARiMR rozpoczyna rejestrację kół gospodyń wiejskich
Już w sobotę 1 grudnia biura powiatowe czekają na przedstawicieli Kół

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.
Biura powiatowe ARiMR zapraszają wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła oraz ubiegania się o pomoc finansową na konsultacje, które odbędą się w sobotę 1 grudnia, w godz. 9.00-14.00. Koła gotowe do rejestracji będą mogły skorzystać także z tej możliwości.

Czytaj więcej: Porady dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowane przez ARiMR oddział w Krakowie

Bibice KrolewskaW związku z planowaną przez Gminę Zielonki przycinką gałęzi drzew rosnących przy ul. Królewskiej w miejscowości Wola Zachariaszowska informujemy, że w dniach od 30 listopada 2018 r. do 4 grudnia 2018 r. odcinek wyżej wymienionej drogi gminnej będzie zamknięty dla ruchu pojazdów.
Objazd do ul. Królewskiej od strony ul. Kasztanowej w Bibicach będzie się odbywał poprzez ul. Marmurową i drogę powiatową nr 2151K w miejscowości Garlica Murowana i Garlica Duchowna.

Mapka z zaznaczeniem odcinka wyłączonego z ruchu pojazdów na drodze gminnej  ul. Królewskiej
w miejscowości Wola Zachariaszowska - kliknij w miniaturę.   

Z inicjatywy Gminy Zielonki 28 listopada (środa) o godz. 18:30 w Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Zielonkach ul. Galicyjska 17A odbędzie się spotkanie mające na celu ułatwienie mieszkańcom możliwości zapoznania się z koncepcją przedsięwzięcia pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794", którego inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Koncepcję przedstawią projektanci działający na zlecenie ZDW.

Porządek spotkania:

1. Wprowadzenie – wójt gminy Zielonki Bogusław Król

2. Prezentacja koncepcji nowej trasy wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek

3. Pytania, wnioski

Przypominamy, że przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794", dla której inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W terminie do 29 listopada można składać uwagi i wnioski w tej sprawie do Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Link do dokumentacji

I sesja RGZ VIII22 listopada 2018 r. zaprzysiężona została nowa Rada Gminy Zielonki VIII kadencji (2018 – 2023) i wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Radni wybrali przewodniczącego Rady Gminy Zielonki, którym został Mirosław Golanko – i dwóch wiceprzewodniczących: Krzysztofa Olawskiego i Ryszarda Krawczyka.

Czytaj więcej: Nowa Rada Gminy Zielonki VIII kadencji (2018 – 2023) zaprzysiężona

Zakres drogowy Model obcPrzed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794".Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W terminie do 29 listopada wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Szczegóły w obwieszczeniu RDOŚ.
Na stronie internetowej RDOŚ dostępna jest kompletna dokumentacja.
Możliwe jest również uzyskanie informacji w Referacie Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Zielonki, pok. 114, II budynek.

 

 

22 listopada 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się sesja inauguracyjna Rady Gminy kadencji 2018-2023. Na I sesji Rady Gminy Zielonki ślubowanie złożą wójt gminy Zielonki i radni. Transmisję z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Zielonki można śledzić w internecie na żywo: link.

Od dziś transmisję z każdej sesji Rady Gminy Zielonki będzie można obserwować w internecie.

Zielonki Krolewska Cyprysowa 1Od 21 listopada ruszyły prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowych na ulicach Cyprysowej i Królewskiej w Zielonkach. W związku z powyższym na obu drogach występować będą utrudnienia, a na czas układania nawierzchni asfaltowej będą one nieprzejezdne. Jednocześnie informujemy, że od 22 listopada 2018 r rozpocznie sie asfaltowanie ul. Sportowej w Bibicach.

folkloveDziałający przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zespół ludowy Folklove został zakwalifikowany do dofinansowania w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zdobywając 1242 głosy. Z Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego rywalizowało 20 projektów, wniosek Folklove znalazł się wśród czterech wyłonionych głosami mieszkańców, które będą dofinansowane. Jest spośród nich jedynym o charakterze kulturalnym. Wyniki: tutaj.

Czytaj więcej: Zespół Folklove z dofinansowaniem z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Zielonki zawiadamiam o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  1000, 1349  i  1432), na dzień 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki I SESJI RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023
Porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Zielonki kadencji 2018-2023

DSC04436Tej jesieni, od 25 września do 13 listopada, zieloneccy seniorzy uczestniczyli w zajęciach artystycznych. Fundacja ARTica, dzięki dotacji Województwa Małopolskiego oraz Gminy Zielonki, stworzyła po raz pierwszy dla seniorów cykl zajęć w ramach Akademii Sztuk Trzeciego Wieku. Nowe dziecko - jak mówiła o projekcie jego pomysłodawczyni Ligia Jaszczewska, prezes fundacji – narodziło się w Zielonkach.

Czytaj więcej: Pierwsza Akademia Sztuk Trzeciego Wieku w Zielonkach