3.png

Aktualności

5W trzeciej edycji programu Działaj Lokalnie granty pozyskało 14 projektów, w tym 3 z gminy Zielonki: Fundacji im. Marszałka Marka Nawary, OSP Bibice oraz Klubu Sportowego Bibiczanka wraz z grupą nieformalną EKOAktywni. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich ze względu na stan epidemii i stawia nacisk na łagodzenie jej negatywnych skutków, ale to nie jedyne różnice, bo również m.in. zwiększono dofinansowanie. Program Działaj Lokalnie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, które jest członkiem tej sieci od 2018 roku. W ubiegłym roku stowarzyszenie otrzymało miano Klasycznego Ośrodka Działaj Lokalnie, a co za tym idzie większe możliwości rozwoju, zwiększenie puli dofinansowania projektów, wydłużenie trwania realizacji wniosków, okazje do nawiązywania nowych kontaktów.

Czytaj więcej: III edycja Działaj Lokalnie z Koroną

wl 2 20120Gotowy jest kolejny numer „Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki”, wkrótce trafi do Państwa skrzynek. Już teraz można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej, do czego zachęcamy. W tym numerze relacjonujemy Państwu co się działo w gminie czasie epidemii koronawirusa, jakie działania podejmował samorząd i mieszkańcy, by wzajemnie pomagać sobie w tym trudnym czasie. Poświęcamy też dużo miejsca ważnym rocznicom – 30-leciu samorządu i 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Mimo, że nie odbyło się wiele wydarzeń, w tym przegląd Pucheroków – nie zapomniano o zwyczaju w Roku Pucheroka. Piszemy też oczywiście o inwestycjach na terenie gminy Zielonki. Zapraszamy do lektury.

wyboryPrezydenckie28 czerwca 2020 r. wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Ze względu na sytuację zagrożenia COVID-19:
! wejście do lokali wyborczych będzie możliwe tylko w maseczkach!
! przy wejściu do lokalu będzie stanowisko do dezynfekcji rąk !
! warto zabrać rękawiczki !
! zachęcamy - weź własny długopis na wybory !
Nie zapomnij o dowodzie osobistym lub innym dokumencie ze zdjęciem.
W wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020 r. wszystkie lokale wyborcze w gminie Zielonki mieszczą się w tych samych lokalizacjach, co w poprzednich wyborach. Głosować będzie można w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020 r. wszystkie lokale wyborcze w gminie Zielonki mieszczą się w tych samych lokalizacjach, co w poprzednich wyborach. Adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych zawiera informacja Komisarza Wyborczego: pobierz. Głosowanie 28 czerwca 2020 r. trwać będzie od godz. 7.00 do 21.00. Prosimy pamiętać o przygotowaniu się do wyborów ze względu na stan epidemii COVID-19: link.

bos bank infolinia

Bank Ochrony Środowiska oraz Gmina Zielonki nawiązały współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza. Dzięki niej mieszkańcy podkrakowskiej gminy będą mogli skorzystać ze specjalnej pożyczki na wymianę starego pieca w domu. Bank Ochrony Środowiska oraz Gmina Zielonki zawarły umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii oraz innych komplementarnych z rządowym programem „Czyste Powietrze”.

Czytaj więcej: „Przejrzysta pożyczka” dla mieszkańców Gminy Zielonki  

Urząd Pocztowy Zielonki pismem z dnia 18 czerwca 2020 r. informuje o lokalizacji skrzynek nadawczych znajdujących się w obszarze doręczeń placówki (stan na dzień 18.06.2020):

- Bibice, Plac Rynek 2, 32-087 Zielonki,

- Owczary, Długa 52, 32-088 Zielonki,

- Węgrzce, A10/56, 32-086 Zielonki,

- Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 32-087 Zielonki.

Januszowice BG SSReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Januszowice, ul. Biała Góra, ul. Sarni Stok została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Biała Góra i ul. Sarni Stok w Januszowicach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gmina Zielonki zamierza oddać w dzierżawę lokal użytkowy znajdujący się budynku komunalnym zlokalizowanym w Trojanowicach przy ul. Krakowskiej 120, o powierzchni 102,35 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej. Lokal składa się z dwóch odrębnych powierzchni 70,10 m2 i 32,25 m2, dlatego istnieje możliwość wydzierżawienia całości lub poszczególnych części nieruchomości. Lokal mieści się na parterze budynku, jest wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan. i c.o.
Miesięczny czynsz dzierżawy będzie wynosił 16,00 zł za m2 powierzchni netto + obowiązująca stawka podatku VAT, Kwota ta podlegać będzie waloryzacji rocznej wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Oprócz czynszu dzierżawca ponosił będzie koszt zużytych mediów.
Osoby zainteresowane wydzierżawieniem przedmiotowej powierzchni użytkowej prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki – tel. 12 2850850 w. 600 lub 602.

Pierwsze, wspólne posiedzenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 16.30  w Hali Sportowej w Zielonkach  przy ul. ks. Jana Michalika 2A (obok szkoły).
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty, znać nr swojego konta bankowego (przelew wynagrodzenia za pracę w komisji). Studenci proszeni są o przyniesienie ksero ważnej legitymacji studenckiej. OBECNOŚĆ  OBOWIĄZKOWA.

Sołtys sołectwa Brzozówka Pani Elżbieta Cich informuje, że w piątek 19 czerwca 2020 roku z terenu Brzozówki zostaną usunięte wszystkie zbiorcze skrzynki pocztowe. Mieszkańcy proszeni są o zabranie poczty i kłódek ze skrzynek pocztowych.
Sołtys
Elżbieta Cich

InkedBrzozówka całość LIReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Brzozówka w ciągu ulic: Krakowska, Zielona Droga, Słoneczna, Krzemionki, Modrzewiowa, Leśna została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik

Załącznik do postanowienia nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. - pobierz plik

SPICHLERZ KORONNY LOGO PODSTAWOWELokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza kolejną edycję naboru wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. W 2019 roku 10 podmiotów z naszego terenu uzyskało certyfikat Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. W tym roku także zapraszamy kolejne lokalne podmioty do ubiegania się o znak Marki. Celem znakowania produktów i usług wysokiej jest: wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska, wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”, tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem, wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem.

Czytaj więcej: Nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”

Przypominamy, że od 15 maja 2020 r. we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A. istnieje możliwość dokonywania płatności bez prowizji na rachunki Gminy Zielonki w Santander Bank Polska S.A.
Wpłaty należy dokonywać na indywidualne rachunki podane w decyzjach i zawiadomieniach (odpady komunalne), ewentualnie na podstawowe numery kont urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 – podatki, opłaty skarbowe, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, itp.
94 1910 1048 2116 4400 4026 0051 – odpady komunalne.
W dalszym ciągu istnieje możliwość dokonywania płatności bez prowizji w każdej placówce Santander Bank Polska S. A.

aktnotarialny110 stycznia 2018 roku Starostwo Powiatu Krakowskiego przekazało w imieniu Skarbu Państwa działkę nr 1507 o powierzchni 0,4200 ha na rzecz gminy Zielonki. 17 czerwca 2020 roku aktem notarialnym zmodyfikowano cel darowizny.
W 2018 roku działka przy ulicy Lawendowej w Zielonkach została przekazana na  potrzeby rekreacyjno-sportowe. W akcie notarialnym podpisanym w czerwcu uzupełniono zapis o dodatkowe cele tj. budowę i utrzymanie budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności (dom kultury, dom sołectwa z możliwością prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji i sportu) oraz wydzielenie działek pod powierzchnię pasa drogowego dróg gminnych. Na pozostałej części nieruchomości zostanie utrzymane dotychczasowe przeznaczenie zagospodarowania – urządzenia do celów rekreacyjno-sportowych.
Red.

Czytaj więcej: Działka przy Osiedlu Łokietka z dodatkową funkcją