Aktualności

We wszystkich samorządowych szkołach i przedszkolach z obszaru gminy Zielonki przeprowadzone zostały referenda strajkowe. Z uzyskanych od dyrektorów informacji wynika, że w sytuacji gdy rozmowy między związkowcami a rządem nie dojdą do skutku, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli samorządowych z terenu gminy Zielonki przystąpią do protestu organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

Jak wynika z przepisów, o rozpoczęciu strajku w danej szkole lub przedszkolu jego organizatorzy muszą poinformować dyrektorów najpóźniej na pięć dni przed rozpoczęciem. Wtedy dyrektorzy będą mogli udzielić rodzicom precyzyjnych informacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice pozostawali w tym czasie w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły lub przedszkola, do której uczęszcza dziecko.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach

Bank Swiatowy BM2 kwietnia w gminie Zielonki gościła delegacja z Banku Światowego. Rozmowa z jego przedstawicielami dotyczyła doświadczenia gminy Zielonki we wdrażaniu programów dotacyjnych dla mieszkańców, mających na celu obniżenie niskiej emisji, jak również  rządowego programu „Czyste Powietrze”. Goście odwiedzili też dwa termomodernizowane przez gminę obiekty oraz nowy człon Szkoły Podstawowej w Zielonkach, gdzie zastosowano odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

 - Naszą rolą jest doradzanie polskiemu rządowi, m.in. jeśli chodzi o program „Czyste Powietrze”. Zbieramy opinie, czy należy zmienić program i jak, by w ciągu 10 lat zrealizować jego cele. Widzimy w tym dużą rolę gmin, szczególnie jeśli chodzi o dostępność programu dla gospodarstw o niskich dochodach – mówiła na rozpoczęciu spotkania Janina Franco  z World Bank Group.

Goście – Janina Franco i Anand Subbiah - pytali wójta gminy Zielonki Bogusława Króla m.in. o to, z jakich programów wymiany pieców korzystali lub nadal mogą korzystać mieszkańcy gminy Zielonki, ile wynosi dofinansowanie.

Czytaj więcej: Przedstawiciele Banku Światowego w gminie Zielonki o ograniczaniu niskiej emisji

zaproszenie do II edycji działaj lokalnieStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach II edycji programu Działaj Lokalnie 10 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1). Na stronie internetowej (link) oraz na Facebooku (link):  znajdą Państwo informacje o projektach realizowanych w ubiegłym roku w trakcie I edycji programu Działaj Lokalnie.

Niepubliczne Żłobek i Przedszkole „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach wspólnie ze Stowarzyszeniem Koalicja dla Gminy Zielonki zapraszają do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie „Eko Dzieciaki witają Wiosnę”, który składa się z dwóch niezależnych bloków:
    I. Konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczej – termin zgłoszenia do 05/04/2019
    II. Eko-przedmiot użytku codziennego – termin zgłoszenia do 15/04/2019
Szczegóły dostępne na stronie http://kubisiowyogrod.pl/

Czytaj więcej: Konkurs skierowany do przedszkoli, żłobków/klubów dziecięcych z Gminy Zielonki 

smieci malePodczas VI sesji Rady Gminy Zielonki 28 marca 2019 r. radni gminy Zielonki uchwalili nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które obowiązywać będą od 1 maja 2019 r. Przypomnijmy, że aktualnie  - do końca marca 2019 r. - gmina za odbiór  1 tony odpadów  płaci średnio 501 zł, a opłata od mieszkańca, gdy odpady są segregowane wynosi: z domów jednorodzinnych 13 zł za odbiór co 2 tygodnie lub 17 zł z zabudowy wielorodzinnej za odbiór co tydzień; a gdy odpady nie są segregowane - 20 zł. Po przetargu z początku tego roku jedyne konsorcjum firm, które w nim wystartowało zaproponowało cenę dwukrotnie wyższą - 999 zł za odbiór 1 tony odpadów. Przetarg unieważniono, wójt gminy Zielonki Bogusław Król podjął się negocjacji z 4 firmami, w efekcie których udało się uzyskać nieco korzystniejsze warunki cenowe na 5 miesięcy (do końca sierpnia 2019 r.) na odbiór odpadów zmieszanych po 637,20 zł za 1 tonę, segregowanych i wielkogabarytowych po 850 zł za 1 tonę, zielonych po 669,60 zł za 1 tonę. Przetarg na odbiór odpadów zostanie wkrótce powtórzony.

- W odpowiedzialności za finanse publiczne, z trudem przedstawiam Państwu propozycję nowych stawek – mówił na VI sesji  28 marca wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Nowe opłaty, które uchwalili radni, mające wejść w życie od 1 maja 2019 r. wynosić będą, gdy odpady są segregowane: 24 zł miesięcznie od mieszkańca za odbiór co 2 tygodnie z domów jednorodzinnych lub 32 zł od mieszkańca za odbiór co tydzień z zabudowy wielorodzinnej; natomiast gdy odpady nie są segregowane za odbiór co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej - 37 zł, a za odbiór co tydzień z zabudowy wielorodzinnej - 45 zł od mieszkańca.

- System odpadów po stronie wydatków i dochodów powinien się bilansować, w tym roku na poziomie 7 025 703 zł, w budżecie brakuje więc ok. 2,5 mln zł na ten cel, stąd konieczność podniesienia stawek opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Brak uchwalenia bilansujących system stawek groziłby drastycznym zmniejszeniem zdolności kredytowej gminy, co jest konieczne do sfinansowania niezbędnych dla mieszkańców inwestycji (w tym m.in. budowy szkoły w Przybysławicach); skutkowałby koniecznością ograniczenia przewidzianych do realizacji inwestycji – argumentowano na sesji. Radni w długiej dyskusji wskazywali też konieczność opracowania odgórnego planu działania, mającego na celu zmniejszenie strumienia odpadów, tak by przeciwdziałać dalszemu wzrostowi stawek.

Według deklaracji na terenie gminy Zielonki 22 920 mieszkańców wytwarza odpady, z czego 898 mieszkańców deklaruje brak segregacji. Z danych zebranych przez gminę wynika, iż ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańców stale wzrasta: w 2011 r. statystyczny mieszkaniec oddał 217,24 kg śmieci; w 2015 r. 274,26 kg śmieci; a w 2018 r. już 384 kg odpadów - przy czym coraz lepiej segregujemy odpady.  W 2018 roku zebraliśmy w gminie Zielonki łącznie 8.809 ton odpadów, w tym zmieszanych 5.302 tony, segregowanych 2.591 ton (w tym wielkogabarytowych 479 ton), zielonych 916 ton. Każdy mieszkaniec gminy wytworzył więc 384 kg odpadów w ciągu jednego roku, czyli ponad 1 kg odpadów dziennie. 

folk2Działający przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zespół ludowy Folklove został zakwalifikowany do dofinansowania w 3. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Z Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego rywalizowało 20 projektów, wniosek Folklove znalazł się wśród czterech wyłonionych głosami mieszkańców. Jest spośród nich jedynym o charakterze kulturalnym.
Celem projektu „Taniec i śpiew – zespół ludowy Folklove” jest rozwój 22-osobowego zespołu. Akompaniuje mu Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki kierowana przez Jana Regulskiego, która składa się z 5 muzyków grających na kontrabasie, skrzypcach, akordeonie, klarnecie i trąbce. Za zdobyte środki planowany jest zakup strojów regionalnych dla zespołu ludowego i kapeli, zatrudnienie instruktora tańca ludowego i śpiewu oraz realizacja Festiwalu Zespołów Ludowych pod koniec czerwca w Trojanowicach.

Czytaj więcej: Zespół Folklove z dofinansowaniem z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego

plakat warsztaty wielkanocne 2019 bibiceSołectwo Bibice we współpracy z Biblioteką Publiczną w Zielonkach zaprasza wszystkich mieszkańców Bibic na warsztaty artystyczne tworzenia zewnętrznych dekoracji świątecznych, którymi zostanie ozdobiony bibicki rynek. Zajęcia odbędą się w soboty 30 marca i 6 kwietnia w Domu Ludowym w Bibicach, początek o godz. 11:00. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Do stworzenia dekoracji świątecznych potrzebujemy kilku rzeczy, które mogą znaleźć Państwo w swoich domach, ich listę oraz kontakt do zapisów znajdziecie w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych w Bibicach

Wspólne posiedzenie Sołeckich Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów sołtysów  i członków rad sołeckich odbędzie się w dniu: 4 kwietnia 2019 roku (czwartek)  o godzinie 16.30 w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, przy ul. Galicyjskiej 17a.

    • Obecność Członków Komisji jest obowiązkowa.
    • Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz znać numer swojego konta w banku.
    • Studenci proszeni są o przyniesienie kserokopii ważnej legitymacji studenckiej.
    • Renciści i emeryci winni znać nr ewidencyjny swojej legitymacji.

Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich
(-) Ryszard Krawczyk

wizualizacja szkolyPRZYB m18 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert  w przetargu na zadanie pn.: ,,Budowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod - kan, c.o., wentylacji mechanicznej i odzysku ciepła, technologii uzdatniania wody, gazową, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zewnętrznymi: gazową, kanalizacji deszczowej i elektryczną (oświetlenia terenu, stacją transformatorową), wewnętrzna linia zasilająca i odzysku ciepła w miejscowości Przybysławice, gmina Zielonki wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacji wewnętrznej i parkingiem, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: plac zabaw dla dzieci, obiekty małej architektury (wiata śmietnikowa, ławeczki, murki oporowe, stojaki na rowery), zbiornik na wody opadowe, ogrodzenie boiska wys. 4,0 - 5,0m, na dz. nr ewid. 60/16, 60/17, 60/18, obr. 0014 Przybysławice oraz przyłącza niezbędne do prawidłowego działania inwestycji – II Postępowanie”. Złożono 6 ofert.

Najtańszą ofertę, opiewającą na 37 387 000 zł złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. z Jędrzejowa, gwarancja to 84 miesiące. Drugą z kolei ofertę w wysokości 38 128 770 zł złożyła firma ERBUD S.A. z Warszawy, gwarancja to 84 miesiące. Trzeci - BUDIMEX S.A. z Krakowa zaoferował wykonanie inwestycji za 38 725 923,20 zł, z gwarancją 84 miesiące. POLIMEX Budownictwo Sp. z o.o. Sp. Kom. z Siedlc, przedstawił czwartą co do wysokości kwoty ofertę – 39 975 000 zł, gwarancja - 84 miesięcy. Piątą – Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o.o. Sp. Kom. z Krakowa – 40 221 825,91 zł, z gwarancją 84 miesiące. Szóstą, najwyższą, opiewającą na 52 070 758,50 zł, z 60-miesięczną gwarancją – firma DOMBUD S.A. z KatowicZgodnie z zapisami przetargu czas wykonania inwestycji to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.  Szczegółowe informacje o przetargu na BIP

Czytaj więcej: Budowa placówki oświatowej w Przybysławicach – sześć ofert w II przetargu

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że od 20 marca 2019 r. (środa) ul. Gielniówka w Przybysławicach oraz ulica Brzozowa w Bibicach będą zamknięte w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o. robót kanalizacyjnych. Droga w obu lokalizacjach będzie całkowicie wyłączona z ruchu w godzinach od 07:00 do 17:00, w pozostałych godzinach będą występować utrudnienia w ruchu na odcinku wykonywanych prac.
W Przybysławicach roboty będą realizowane na odcinku od rejonu posesji ul. Gielniówka 16, w kierunku ulicy Zacisznej, do okolic posesji ul. Gielniówka 31 (mapa). Zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie pionowe dróg oraz wyznaczone objazdy.
W Bibicach roboty będą realizowane na odcinku od rejonu posesji ul. Brzozowa 98 w kierunku ulicy Sezamkowej i Bajkowej (bez robót w tych ulicach) do okolic posesji ul. Brzozowa 107 (mapa).
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-069 lub 693-338-070. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bibice, Przybysławice i Garliczka jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Informacja dla organizacji pozarządowych, w tym także dla OSP. W tym roku sprawozdanie finansowe należy przesłać do urzędu skarbowego poprzez ePUAP. Poniżej szczegółowa instrukcja jak przygotować , podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO, bez prowadzonej działalności gospodarczej w 2019 r.
Link opisujący krok po kroku, jak można to zrobić. 

Aby potwierdzić swoją tożsamość w elektronicznych systemach administracji należy założyć Profil Zaufany.

Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP mieści się w głównym budynku Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116  wejście nr V od frontu (pomieszczenie po dawnej poczcie).

ks.bp. w IR16 marca w gminnej Bibliotece Publicznej miało miejsce wyjątkowe spotkanie z księdzem biskupem Janem Szkodoniem przy okazji wizytacji parafii w Zielonkach. Ksiądz biskup postanowił dowiedzieć się więcej o historii Zielonek i zachowanym tu dziedzictwie kulturowym Krakowiaków Zachodnich. Przybył więc wraz z ks. kan. Tadeuszem Kozakiem do Izby Regionalnej działającej w strukturze Biblioteki Publicznej w Zielonkach. Na wyjątkowego gościa czekała delegacja w tradycyjnych strojach krakowskich licząca blisko 65 osób. Relacja na stronie www biblioteki: link.

wolaŚwięto kobiet dało doskonały asumpt do spotkania inaugurującego działalność pierwszego KGW, powstałego na nowych zasadach w gminie Zielonki, w Woli Zachariaszowskiej. "Wolanie" to grupa cudnych dziewczyn i przystojnych, wspierających je mężczyzn. „Wolanie” przygotowali krótki program artystyczny - każdy z czterdziestoosobowej grupy zaprezentował swój najlepszy specjał, aby się nim pochwalić. Występ młodzieży - dzieci "Wolan" – też był popisowy.

Czytaj więcej: „Wolanie” świętowali Dzień Kobiet

logo KORONA maleLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Beneficjentami projektów grantowych mogą być: osoby fizyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe. Osoby te i organizacje nie mogą wykonywać działalności gospodarczej ani planować rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Planowane do realizacji projekty grantowe nie mogą przynosić dochodów. Tematyka najbliższego naboru na projekty grantowe to: 1. podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych; 2. kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu (projekty ekologiczne). Wnioski można składać w terminie 15.03.2019 do 2.04.2019.

Czytaj więcej: Nabór wniosków z zakresu ekologii i edukacji

Graniczna Dron GZ m12 marca 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Granicznej w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej. Droga powiatowa, przy której ma powstać 2,5-kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m, oddziela gminy Zielonki i Michałowice. Oprócz ciągu asfaltowego dla rowerzystów i pieszych w ramach zadania, dofinansowanego ze środków UE w ramach ZIT, zostanie zrealizowane również odwodnienie na tym odcinku. Wykonawca został wybrany w postępowaniu przetargowym. Zadanie, na zlecenie inwestora, którym jest gmina Zielonki, realizować będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” ze Spytkowic za kwotę 3 379 386,87 zł. Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z powiatem krakowskim. Termin wykonania zamówienia to 15 października 2019 r.

Zgodnie z umową plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia przez wykonawcę wniosku, co stanie się po uzyskaniu przez wykonawcę uzgodnionego z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego projektu organizacji ruchu drogowego.

Czytaj więcej: Powstaje ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Granicznej w Bibicach  - Woli Zachariaszowskiej