Aktualności

DSCN5578

Uprzejmie informujemy, że od 13 kwietnia 2015 r. wykonawca robót kanalizacyjnych Firma ROSA S.C. planuje rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Słonecznej w Woli Zachariaszowskiej, a od 14 kwietnia 2015 r. w ul. Sosnowej w Bibicach oraz ul. Malowniczej w Zielonkach. Zgodnie z wcześniejszym komunikatem prowadzone też będą roboty w ul. Rzyczyska w Zielonkach. W związku z realizowanymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów. Harmonogram robót zakłada zakończenie prac do końca maja 2015 r. Ewentualne pytania można kierować do przedstawiciela wykonawcy pod nr. tel. 668 390 844, nadzoru inwestorskiego 601 891 879 lub Referatu Inwestycji Sieciowych UG Zielonki: 12 413 99 10.

DSCN0925Już od soboty 11 kwietnia będzie można korzystać z mobilnych punktów odbioru odpadów w gminie Zielonki. Przypominamy, że na terenie gminy Zielonki zlokalizowane są dwa mobilne punkty odbioru odpadów komunalnych: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym oraz w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym). Punkty otwarte będą w okresie od 11 kwietnia do końca listopada, w soboty, w godzinach 12.00-17.00.

Czytaj więcej: Od 11 kwietnia czynne mobilne punkty odbioru odpadów

DSCN5576zmn

Uprzejmie informujemy, że od 9 kwietnia 2015 r. wykonawca robót kanalizacyjnych Firma ROSA S.C. planuje rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Rzyczyska w Zielonkach (odcinek od rejonu ul. Widokowej do rejonu ul. Krajobrazowej). W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na ul.Rzyczyska oraz czasowo na ul. Widokowej (prace w rejonie skrzyżowania). Na ul.Rzyczyska pojawią się zwężenia z zachowaniem przejezdności drogi w obu kierunkach. Harmonogram robót zakłada zakończenie prac do końca maja 2015 r. Ewentualne pytania można kierować do przedstawiciela wykonawcy pod nr. tel. 668 390 844, nadzoru inwestorskiego 601 891 879 lub Referatu Inwestycji Sieciowych UG Zielonki: 12 413 99 10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że wprowadzona została nowa inicjatywa skierowana do osób starszych. Seniorzy Naszej Gminy zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji.  

Czytaj więcej: Koperta Życia 

wielkanoc1

 

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji oraz Biblioteki Publicznej 31 marca do Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach przybyły osoby starsze, by wspólnie podzielić się wielkanocnym jajeczkiem i złożyć sobie życzenia. Zaproszonym gościom czas umilił koncert zespołu Bel Canto oraz zabawny skecz o przygotowaniach do zbliżających się świąt.

Czytaj więcej: Wspólnie przy wielkanocnym stole

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fortecznej 3, 32-086 Węgrzce, zaprasza do składania ofert na zakup środka trwałego, którym jest używane stalowe zabezpieczenie do wykopów z 2007 r., będące własnością przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup...

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fortecznej 3, 32-086 Węgrzce, zaprasza do składania ofert na zakup środka trwałego, którym jest używany samochód ciężarowy Kia K 2500, będący własnością przedsiębiorstwa, o następujących danych technicznych:

Czytaj więcej: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup...

wypalanie traw 2

W związku z tym, że jak co roku obserwuje się znaczny wzrost liczby pożarów lasów, łąk czy nieużytków rolnych, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wystosowała apel, by nie wypalać traw wraz z obszerną informacją na temat szkodliwości ich wypalania oraz zagrożeń, jakie takie działania ze sobą niosą. Tylko w ostatnim roku strażacy PSP i OSP z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego wyjeżdżali do takich pożarów 1800 razy. Więcej w rozwinięciu wiadomości oraz na psp.krakow.pl

Czytaj więcej: Strażacy apelują: nie wypalaj traw!

IMG 6263

Od poniedziałku 23 marca rozpocznie się przebudowa ul. Na Popielówkę. Na około 120-metrowym odcinku na wysokości osiedla Jarzębinówka (w rejonie skrzyżowania z ul. Złote Piaski) zostaną wykonane prace polegające na wykonaniu kanalizacji opadowej, krawężnika od strony wschodniej drogi oraz nawierzchni asfaltowej. W efekcie ww. prac na tym odcinku droga zostanie poszerzona do 6 m. Roboty wykonywane będą na zlecenie dewelopera w porozumieniu z gminą Zielonki. Prace drogowe wiązać się będą z okresowymi utrudnieniami w ruchu drogowym, a na etapie wykonania przejść kanalizacji przez drogę, nawet z czasowym zamknięciem drogi dla ruchu. O zamknięciu drogi i objazdach będziemy Państwa informować.

Informujemy, że od dnia 16.03.2015 r. wykonawca robót kanalizacyjnych Firma ROSA S.C. wznowi roboty budowlane na ul. Na Czekaj w Bibicach (odcinek od rejonu ul. Sosnowej do skrzyżowania z ul. Leśną). W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów w ul. Na Czekaj oraz czasowo w ul. Sosnowej i ul. Leśnej / ul. Mokrej (prace w rejonie skrzyżowania).
Na ul. Na Czekaj pojawią się zwężenia z zachowaniem przejezdności drogi w obu kierunkach. Harmonogram robót zakłada zakończenie prac do końca maja 2015 r.

Ewentualne pytania można kierować do przedstawiciela wykonawcy pod nr. tel. 668-390-844, nadzoru inwestorskiego 601-891-879 lub Referatu Inwestycji Sieciowych UG Zielonki: 12 413 99 10.

DSCN0922

Szanowni Państwo, w marcu (w drugim terminie odbioru odpadów komunalnych) sprzed Państwa domów będą odbierane również odpady wielkogabarytowe. Stare meble, zużyty sprzęt AGD i RTV można wystawić razem z pojemnikami z odpadami komunalnymi przed posesje do godz. 6:30 w miejscu z możliwością wjazdu samochodu specjalistycznego. Odpady te będą odbierane bezpłatnie. W rozwinięciu wiadomości harmonogram zbiórki:

Czytaj więcej: Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie publikujemy obwieszczenie dotyczące prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postępowanie w sprawie północnej obwodnicy Krakowa - pobierz plik (*.pdf)

Informujemy, że od dnia 12.03.2015r. firma budowlana ROSA S.C. rozpocznie roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Januszowice i Korzkiew. Zakres robót realizowany będzie w okresie od dnia 12.03.2015r. do dnia 20.04.2015r. zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 w miejscowości Januszowice i postępować będą w kierunku miejscowości Korzkiew. W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów. 
Wszelkie pytania ws. realizacji inwestycji gminnej można kierować do przedstawiciela wykonawcy pod nr. tel. 668-390-844, nadzoru inwestorskiego 601-891-879 lub Referatu Inwestycji Sieciowych UG Zielonki: 12 413 99 10.

Firma Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej prąd będzie planowo wyłączany w miejscowości:
• Boleń , Bosutów, 11 marca w godzinach od 8.00 do 14.00,
• Wola Zachariaszowska 201, 203 i obok bud. 203 na ul. Różanej i ulica Urocza, 11, 12 marca w godzinach od 8.00 do 15.00,
• Trojanowice ulica Na Kąty, Słoneczna, Krakowskie Przedmieście, Pękowice ulica Galicyjska, 12, 13 marca w godzinach od 8.00 do 14.00
• Boleń działki, 12 marca w godzinach od 8.00 do 14.00,
• Januszowice domy na granicy Januszowic Trojanowic i Giebułtowa, 13 marca w godzinach od 8.00 do 14.00.
Informacje o wyłączeniach i awariach można sprawdzać na stronie firmy Tauron.
Zgłaszanie awarii - tel.: 991 (połączenie bezpłatne)