Aktualności

Informujemy Państwa o kilku istotnych zmianach w przepisach dot. obowiązku meldunkowego.
Od 1 stycznia 2013 roku dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i członków rodziny obywatela Unii Europejskiej wydłużony został czas na dokonanie zameldowania z 4 dni na 30 dni licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu. Zameldowania można dokonać z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu. Nie będzie już wymagana książeczka wojskowa. Znikł obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

Czytaj więcej: Ułatwienia w sprawach meldunkowych

W dniu 26.05.2013 r. w Pękowicach odbył się I Camp piłkarski Coerver® Coaching. Obóz zorganizowany został z inicjatywy Stowarzyszenia „Perła Pękowic” w osobach pp. Romy Toft i sołtysa Pękowic - Jerzego Buczaka, Wójta Gminy Zielonki – p. Bogusława Króla oraz Arkadiusza Radomskiego, Dyrektora Sportowego Coerver® Coaching.

Czytaj więcej: Czas na Akademię Piłkarską Coerver Coaching w Pękowicach - treningi już od czerwca!

Pięćdziesiąt osób postanowiło wsiąść na rowery, by wyruszyć w sobotni ranek 25 maja na kolejny już rajd rowerowy szlakami gminy Zielonki. Byli też dwaj dzielni piechurzy. Na starcie, obok hali sportowej w Zielonkach, spotkali się mieszkańcy różnych miejscowości naszej gminy, Krakowa i Krzeszowic. Jedni z nich pokonali dłuższą, blisko 30-kilometrową trasę, inni nieco krótszą niespełna 20-kilometrową, a byli i tacy, którzy drogę pomylili i przejechali ponad 30 kilometrów.  Nie obyło się bez przygód – komuś rozsypało się łożysko tylnego koła, innemu złamała się śruba od siodełka… Ale nikt nie żałował.

Czytaj więcej: Czy słońce, czy deszcz - rowerem po gminie Zielonki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji znak OO.4201.1.2011.BM z dnia 23.05.2013 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji Batowice - linia kolejowa nr 8 i 95”. Treść zawiadomienia w załączeniu - pobierz plik (*.pdf)

 

* Urząd Gminy Zielonki nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam oraz osób i firm zamieszczających swoje reklamy na tej stronie internetowej

Znamy już wyniki uczniów gminnych szkół ze sprawdzianu po klasie VI. Średnia gminna wynosi 27,90 pkt na 40 możliwych do uzyskania. Jest to wynik przewyższający średnią krajową: 24,03 pkt; wojewódzką: 25,10 pkt oraz powiatową: 25,80 pkt. Najlepsze wyniki w gminie osiągnęli uczniowie szkoły podstawowej w Owczarach: 31,2 pkt.

Czytaj więcej: Wyniki uczniów kończących szkołę podstawową

Trwa V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013. Ich celem jest promowanie aktywności ruchowej, która jest jedną z najlepszych form spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia. Lista atrakcji jest długa. Począwszy od turnieju tenisa, piłki nożnej, poprzez treningi cheerleaderek i Nordic Walking, a skończywszy na zajęciach fitness i jogi. Zapraszamy – szczegóły w  harmonogramie

Czytaj więcej: W zdrowym ciele zdrowy duch! 

Z końcem kwietnia została zakończona rekrutacja do publicznych przedszkoli samorządowych na rok 2013/2014 na terenie naszej gminy. W tym roku przyjmowane były dzieci z roczników 2008, 2009 oraz 2010. Do obu przedszkoli przyjęto łącznie 375 dzieci na kolejny rok szkolny, zabrakło miejsc dla 64. Na dzieci, które nie zostały przyjęte do samorządowego przedszkola czekają miejsca w niepublicznych placówkach. Poniżej prezentujemy ich ofertę.

Czytaj więcej: Wolne miejsca w przedszkolach niepublicznych

zielony domekGmina Zielonki kontynuuje kontrole palenisk w domach mieszkańców, już trzeci sezon grzewczy. W styczniu 2019 r. przeprowadzono łącznie 103 kontrole, w tym 82 rutynowe i 21 interwencyjne. Dla porównania w listopadzie i grudniu przeprowadzono łącznie 52 kontrole (14 rutynowych i 38 interwencyjnych) i pobrano cztery próbki do badań. W zbadanych, których wyniki przesłano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. W styczniu zatem liczba kontroli jeszcze wzrosła, przeprowadzane były w godzinach pracy urzędu, jak i popołudniowo-wieczornych, niektóre wraz z Policją. W 10 przypadkach pobrane zostały próbki do badania w certyfikowanym laboratorium. Jeśli kolejne badania potwierdzą podejrzenia, gmina Zielonki skieruje do policji wniosek o ukaranie. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” – kontrole palenisk w styczniu 2019 roku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zielonki  (adres: ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, telefon kontaktowy: 12 285-08-50).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Urząd Gminy Zielonki zachęca wszystkich mieszkańców gminy posiadających piec węglowy nie spełniający norm ekoprojektu do składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/452/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mieszkańcy zobowiązani są do końca 2022 roku wymienić kotły na paliwa stałe, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych! W związku z tym gmina Zielonki zachęca wszystkich właścicieli nieruchomości do składania deklaracji w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca: wzór deklaracji.

Czytaj więcej: Przypominamy o możliwości dofinansowania do wymiany pieca

Zielonki Przybysławice ul. Źródlana 29 11 2017W dniu 29.11.2017 r. pracownik urzędu Gminy w Zielonkach otrzymał zgłoszenie w sprawie bezpańskiego psa. Pies znajdował się na ul. Źródlanej w miejscowości Przybysławice, gm. Zielonki.
Pies mały, brązowy - york - mix, samiec obecnie znajduje się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 12 285-08-50 wew. 206.

bezpieczenstwo1125 i 26 kwietnia w Zespole Szkół w Zielonkach odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Krakowie. Drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu krakowskiego musiały wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego, umieć udzielić pierwszej pomocy i sprawnie pokonać przeszkody na specjalnie przygotowanym placu manewrowym.

Czytaj więcej: Wiedzą jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym