Aktualności

W naszej gminie od 2008 roku działa system powiadamiania mieszkańców poprzez e-mail i sms. Liczba zapisanych i korzystających z niego wkrótce zbliży się do tysiąca osób.
Jeśli i Państwo chcą być na bieżąco informowani o wydarzeniach w naszej gminie, w tym awariach i zagrożeniach, prosimy o wpisanie adresu e-mail lub numer telefonu korzystając z poniższego linku:
 
http://www.zielonki.pl/index.php?option=com_letterman&task=subscribe&Itemid=386

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka aktualnie realizuje projekt finansowany w ramach MRPO ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Klęski żywiołowe”. Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej, tj. powodzi, pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi, itp. Oferuje on przedsiębiorcom ułatwiony dostęp do preferencyjnego źródła finansowania, tj. nisko oprocentowanych pożyczek bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

 

Czytaj więcej: Preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań „Małe Projekty” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 roku (poniedziałek) od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice (Plac J.Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice). Natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 roku (wtorek) od godziny 10.00 w tym samym miejscu.

Czytaj więcej: Bezpłatne spotkania informacyjno-doradcze 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w celu zachęcenia Pań do wykonywania badań organizuje konkurs profilaktyczny "Badam się, więc mam pewność". Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Konkurs Profilaktyczny "Badam się, więc mam pewność"

Przekazujemy informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jak postępować w razie zalania studni podczas podtopień. Każda studnia, która została zalana, winna zostać 2-krotnie odkażona w odstępie 2 tygodni. Środek do odkażenia studni – chloraminę - można pobrać u komendanta gminnego OSP Jana Palimąki. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Postępowanie w razie zalania studni podczas podtopień 

Uprzejmie informujemy, że Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku jako Lider projektu wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Urzędem Miejskim w Słupsku, rozpoczęło realizację projektu innowacyjnego testującego PI „Od partnerstwa do kooperacji”. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Innowacyjny projekt "Od partnerstwa do kooperacji"

W sobotę, 8 czerwca na krakowskich Błoniach odbył się Piknik Rodzinny, na którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie świętował 20-lecie swojej działalności. Podczas całodniowej imprezy mieszkańcy Krakowa i całej Małopolski mogli zobaczyć jak efektywnie wspierać ochronę środowiska, promować ekologiczne działania i poznać projekty realizowane przy wsparciu finansowym WFOŚiGW.

Czytaj więcej: Ekologicznie na krakowskich Błoniach, z udziałem gminy Zielonki 

Uwaga producenci rolni!!!
Zmiany w dopłatach do materiału siewnego.
Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.

 

Czytaj więcej: Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Po gwałtownych opadach deszczu  3, 4 czerwca 2013 r. oraz fali powodziowej płynącej z gmin Sułoszowa i Skała w gminie Zielonki powstały szkody w wyniku zalania i podtopienia. Największe szkody odnotowano wzdłuż rzeki Prądnik (Białucha) i potoku Naramka w miejscowości Zielonki. Woda wystąpiła z koryt zalewając też pola uprawne w miejscowościach: Trojanowice, Januszowice, Pękowice i Zielonki w pasie ok. 70 m od rzeki. Podtopieniu i zalaniu uległy posesje i domy znajdujące się wzdłuż rzek, głównie przy ul. Rzyczyska, Gwizdałów i Bankowej w Zielonkach, przy ul. Na Kąty w Pękowicach oraz przy drodze „Józefówka” w Januszowicach. Ze wstępnych szacunków i napływających zgłoszeń wynika, że szkody wystąpiły na ok. 80 posesjach, gdzie zalaniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze. 5 czerwca, po nocnych opadach, znów zaczął się podnosić poziom wód. Potok Korzkiewka zalał drogę powiatową w Korzkwi na odcinku od mostu w stronę stadniny Botoja do mostu w stronę zajazdu Polesie. Policja zamknęła drogę na odcinku od trasy 94 (Kraków-Olkusz) do drogi wojewódzkiej 794 (Kraków - Wolbrom), a samochody kierowano na objazdy. Po południu zaczął też przybierać Prądnik powtórnie zagrażając ul. Gwizdałów. W akcji ratowniczej bierze udział 9 jednostek gminnych OSP oraz zawodowa JRG nr 5 z Krakowa. Na bieżąco dostarczane są worki i piasek.

 

Czytaj więcej: Wielka woda w gminie Zielonki

5 czerwca odbył się XXXV Festiwal Integracyjny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”. Tym razem deszczowa pogoda nie pozwoliła na organizację  imprezy u podnóża Zamku w Korzkwi. Wszystkie dzieci i młodzież wraz z opiekunami, a było ich prawie 1000, bawiły się w hali sportowej w Zielonkach. Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji.

Czytaj więcej: Hołd Korzkiewski - nietypowo w Zielonkach

Kilkudniowe deszcze i wczorajsze gwałtowne nawałnice spowodowały wiele szkód na terenie gminy Zielonki. Woda płynęła całą szerokością ulic. Wiele domów, piwnic  jest podtopionych, a uprawy zalane. Woda gwałtownie wdzierała się do garaży zalewając zaparkowane samochody.

Czytaj więcej: Woda  w Zielonkach

Firma PV energy zaprasza na spotkanie informacyjne na temat ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz możliwości otrzymania 50% dofinansowania   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na ten cel.

 

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne na temat ogniw fotowoltaicznych - produkcja pradu ze słońca