Aktualności

Gwałtowne opady deszczu 23 i 24 czerwca spowodowały podniesienie poziomu wód w rzekach i przejście fali powodziowej przez gminę Zielonki - kolejny raz w ciagu niespełna trzech tygodni. Wylała rzeka Prądnik i potok Garliczka. Tym razem woda była jeszcze większa niż 4 czerwca. Poniżej zdjęcia z ul. Gwizdałów, Bankowej, Rzyczyska, Baranówny w Zielonkach oraz ul. Na Kąty w Trojanowicach. Prądnik wylał też w Korzkwi. W gminie Zielonki 24 czerwca cały dzień walczono z wodą zalewającą drogi i domy.

Zdjęcia: tutaj

W sobotę 22 czerwca w Radio Alfa zaprezentowało audycję o podtopieniach w gminie Zielonki, audycja była teź okazją do podziękowań dla druhów-strażaków. Zapraszamy do odsłuchania, w zakładce: audycje o gminie Zielonki. Początkiem czerwca naszą gminę dotknęły gwałtowne opady deszczu oraz fala powodziowa płynąca z gmin Sułoszowa i Skała. Nawałnice i podtopienia spowodowały szkody w infrastrukturze komunalnej i dotknęły samych mieszkańców.  W akcji usuwania szkód, jak zawsze można było liczyć na strażaków-ochotników z naszej gminy. W programie akcję krótko podsumował komendant gminny OSP Jan Palimąka. O działaniach komisji, która bada szkody również dot. domów prywatnych, opowiedział szefujący komisji zastępca wójta gminy Arnold Kuźniarski. O tym, jak poszkodowanym może pomóc ośrodek pomocy społecznej, opowiedziała Grażyna Hołda, jego kierownik. Radny Władysław Orzechowski, sołtys Zielonek, przybliżył sytuację, w jakiej znalazło się najbardziej poszkodowane sołectwo Zielonki i jakie wymagania stawiają  samorządowi i społeczności Zielonek nawracające sytuacje powodziowe. Jakie działania podjąć mogą gminy leżące nad Prądnikiem i Dłubnią, by pomóc sobie w kryzysowych sytuacjach; jak wygląda współpraca gmin z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie i jakie są perspektywy ochrony terenów naszej gminy przed wylewaniem cieków wodnych mówił wójt gminy Bogusław Król.
Do poprzednich audycji z cyklu „Godzina Gminy Zielonki” można odsłuchać korzystając ze strony gminy Zielonki: audycje o gminie Zielonki. A na nowe, cotygodniowe audycje „Godzina gminy Zielonki” w Radiu Alfa zapraszamy w sobotę o godz. 11.00.
 

 

 

W związku z dokonanym odbiorem technicznym sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zachariaszowska realizowanej w ramach projektu "Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki -  kanalizacja w zlewniach rzek: Prądnik, Bibiczanka, Rozrywka" uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość podjęcia dalszych działań zmierzających do podłączenia nieruchomości do wybudowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej: Możliwość wpięcia do kanalizacji sanitarnej w Woli Zachariaszowskiej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach i krakowski oddział Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki zapraszają wszystkich uczniów, rodziców i mieszkańców gminy Zielonki na NOC ODKRYWCÓW. Doświadczenia i pokazy odbędą się w piątek 21.06.2013 r. w godz. 18:00 – 22:00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach. W załączeniu wiadomości plakat.

Czytaj więcej: Już w piątek Noc Odkrywców

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach zaprasza mieszkańców gminy Zielonki na organizowany w dniu 29 czerwca 2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00  Dzień Pola.
W programie przewidujemy:
- zapoznanie się z dzialalnością Stacji,
- zwiedzanie pół doświadczalnych,
- informacje o wynikach doświadczeń i odmianach wpisanych do Krajowego Rejestru.

18 czerwca Gmina Zielonki nabyła działkę przy ulicy Lawendowej w Zielonkach. Dzięki staraniom sołtysa Krzysztofa Olawskiego i wójta Bogusława Króla pozyskany teren będzie służyć jako plac zabaw i miejsce wypoczynku. Działka ma wielkość 700 m2 i znajduje się na os. Łokietka.  Została zakupiona za kwotę 150 000 zł, a akt notarialny w tej sprawie podpisał wójt gminy Zielonki Bogusław Król.

Czytaj więcej: Dobra wiadomość dla mieszkańców sołectwa Osiedla Łokietka

18 czerwca na boisku LKS Zieleńczanka odbyły się ostatnie mecze tegorocznej ligi gminnej trampkarzy. Emocje były, jak zawsze, do końca i w ostatnim meczu między Zielonkami a Węgrzcami Zieleńczanka zdobyła I miejsce wynikiem 2:1. Na drugim miejscu ukończyło rozgrywki TS Węgrzce, a na trzecim - KS Bibiczanka.

Czytaj więcej: Liga gminna 2013 podsumowana, Zielonki bronią tytułu

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach przypomina, że z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz.1548) wprowadzająca zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE PRZYZNANE PRZED  01-01-2013 ROKU

Rolnicy, którzy na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej i w związku z tym zdarzeniem chcą ubiegać się o uzyskanie preferencyjnego kredytu klęskowego mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska.

 

Czytaj więcej: Preferencjny kredyt klęskowy

W naszej gminie mamy czternaście placów zabaw, na których dzieci mogą przyjemnie spędzić czas, a wkrótce przybędą kolejne: w Zielonkach, Dziekanowicach i Woli Zachariaszowskiej. Plac zabaw przy ulicy Na Podskalu w Zielonkach już powstaje, a 14 czerwca wójt gminy podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie dwóch kolejnych miejsc rekreacyjno-sportowych. Środki na nie będą pochodzić w większości z tzw. małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” LGD Korona Północnego Krakowa.

Czytaj więcej: Kolejne trzy miejsca do zabawy i rekreacji dla dzieci na terenie gminy

Od 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów w Polsce - za odbiór odpadów od mieszkańców będą odpowiadać gminy. Nie będzie już możliwości zawierania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych indywidualnych umów na wywóz odpadów. Dlatego gmina Zielonki wybrała w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – zostało nią Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Krakowie (MPGO) w konsorcjum z Van Gansenwinkel Kraków sp. z o.o.. Cena odbioru odpadów okazała się niższa niż wstępnie szacowano, w związku z tym, na wniosek wójta, Rada Gminy Zielonki obniżyła o 2 zł od osoby stawkę opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Segregujący odpady zapłacą więc nie 10 zł, jak pierwotnie zakładano, ale 8 zł od osoby za miesiąc. Bez zmian pozostawiono stawkę dla osób, które nie deklarują woli segregowania odpadów.

Więcej informacji na ten temat w rozwinięciu wiadomości.

Zapraszamy również do audycji na ten temat, jej zapis do pobrania pod linkiem: audycje o gminie Zielonki

Czytaj więcej: NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW OD 1 LIPCA 2013 R.

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie, Mieszkańcy Gminy Zielonki!
Od początku czerwca dotykały naszą gminę trudne zdarzenia pogodowe. Liczne nawałnice, gradobicia, podtopienia w wielu miejscowościach gminy wywołują straty na indywidualnych nieruchomościach, w infrastrukturze komunalnej i w uprawach rolniczych.
Strażacy ze wszystkich gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej niemalże codziennie podejmują interwencje, nieśli i nadal niosą pomoc mieszkańcom przy usuwaniu skutków nawałnic i podtopień.
Ze swej strony i w imieniu wszystkich mieszkańców chcę podziękować wszystkim druhom – strażakom, którzy społecznie poświęcają swój czas, podejmując codzienne akcje ratunkowe zarówno w dzień jak i w nocy, od wczesnych godzin porannych, do późnych godzin nocnych. Podziękowanie kieruję również do wszystkich mieszkańców i różnych służb, którzy codziennie włączali się do działań ratowniczych i zabezpieczających
Bogusław Król
Wójt Gminy Zielonki