Aktualności

37177675 2123093561291835 4461230161542512640 nHala sportowa w Zielonkach już miesiąc tętni życiem za sprawą dzieciaków korzystających z organizowanych tam przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji zajęć. Oprócz wycieczek, z których największym zainteresowaniem cieszy się Energylandia jest też mnóstwo świetnych rozwiązań na spędzanie czasu dla dzieci na miejscu, w hali. Z każdym rokiem dzieciaków jest coraz więcej, a w tym średnio w ciągu tygodnia w zajęciach uczestniczy 60 osób. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00, nie trzeba się zapisywać (wyjątek stanowią wycieczki, są dodatkowo płatne i wcześniej należy rezerwować miejsce). Symboliczny koszt zajęć w hali sportowej to 10 zł za tydzień.

Czytaj więcej: Rozrywkowe wakacje w Centrum Kultury w Zielonkach

dzialaj lokalnie gala zmnTrzy projekty z terenu gminy Zielonki znalazły się wśród przedsięwzięć dofinansowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie” przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa. Przekazanie umów miało miejsce 31 lipca podczas gali w Bibliotece Publicznej w Michałowicach. Projekty z gminy Zielonki to „Węgrzce na sportowo” Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty, „Podaruj swoje kolory raciborowickiej świątyni, a wspomnienia dzieciom” Fundacji im. Marszałka Marka Nawary i „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” Ochotniczej Straży Pożarnej z Bibic.

Czytaj więcej: „Działaj lokalnie” - umowy podpisane, czas na realizację

Sztafeta 100 leciaŻołnierze i pracownicy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wezmą udział w sztafecie niepodległości wzdłuż królowej polskich rzek. W biegu organizowanym dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości wystartują dwa zespoły, które po pokonaniu trasy od źródeł oraz od ujścia Wisły spotkają się w Warszawie. Sztafeta odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia br., w przededniu Święta Wojska Polskiego, wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Informacja o biegu: link, a o Wojskach Obrony Terytorialnej i rekrutacji do nich można również przeczytać: link.

kanalizacja Korzkiew Grebynice GOT M31 lipca 2018 r. (wtorek) na drodze powiatowej 2123 w miejscowościach Korzkiew i Grębynice, na odcinku pomiędzy przystankami „Korzkiew Botoja” a „Maszyce” (szczegółowa lokalizacja mapa obok) rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Prace będą prowadzone przy połówkowym zajęciu jezdni na odcinkach do 50 m, konieczny będzie ruch wahadłowy. 
Utrudnienia będą dotyczyć również kursowania autobusów linii aglomeracyjnej 267. Początkowo będą związane tylko z ruchem wahadłowym, natomiast w późniejszym okresie (po upływie ok. miesiąca) będzie konieczne przesunięcie przystanków: „Korzkiew Zamek”, „Grębynice OSP”, „Grębynice” i „Grębynice Mogiełki”. O przesunięciu poszczególnych przystanków będziemy informować na bieżąco.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 

termo1Trwają prace związane z termomodernizacją trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Zielonki, są to szkoły w: Woli Zachariaszowskiej, Owczarach oraz przedszkole w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach. Dzięki termomodernizacji i ogniwom fotowoltaicznym, które montowane są na budynkach, poprawi się efektywność energetyczna budynków oraz obniży się ilość emitowanego CO2 i pyłów do atmosfery.

Czytaj więcej: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – prace w toku

297MOd 28.07.2018 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące korekty rozkładów jazdy linii aglomeracyjnej 297:
- korekta godzin odjazdów następujących kursów we wszystkie dni tygodnia: z przystanku Dziekanowice Batowice SKA w kierunku Bolenia Pętli z godz. 4:30 na godz. 4:26 oraz z Bolenia Pętli z godz. 4:40 na godz. 4:36. 
- zostanie uruchomiona dodatkowa para kursów w dni powszenie w godzinach wieczornych, w związku z czym będą wprowadzone następujące zmiany w godzinach odjazdów: z Krowodrzy Górki zamiast kursów o godz. 20:50 i 22:40 będą realizowane kursy o godz. 19:45, 21:20 i 22:50, z Bolenia Pętli zamiast kursów o godz. 21:40 i 23:25 będą realizowane kursy o godz. 20:30, 22:05 i 23:35.

kanaly technologiczne DK 7021 372 2017Wójt Gminy Zielonki na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zmianami) w związku z zamiarem realizacji następującego zadania:
„Rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki - Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na Błonie w Pękowicach”

Czytaj więcej: Informacja Wójta Gminy Zielonki o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zielonki o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zielonki  Uchwały Nr XXXVIII/35/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania  "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki"  - WEJDŹ BIP

górnaOwczary1Informujemy o zbliżających się utrudnieniach w ruchu drogowym na ul. Górnej w Owczarach - ze względu na wykonywanie odwodnienia drogi poprzez zabudowę korytek odwadniających wzdłuż istniejącej nawierzchni asfaltowej zostanie zamknięty ten odcinek drogi. Prace będą prowadzone od 23 lipca i mogą potrwać do końca lipca. Za utrudnienia przepraszamy.

DSC0879113 lipca oddano do użytku zaplecze Ludowego Klubu Sportowego Zieleńczanka. W parterowym budynku o powierzchni 223  m² znajdują się trzy szatnie (każda dla 20 osób) wraz z sanitariatami przeznaczone dla gości, seniorów i juniorów, szatnie sędziów i trenera, zaplecze socjalne, sala konferencyjna oraz magazyn sprzętu.

Czytaj więcej: Budynek dla LKS Zieleńczanka – już gotowy!

asfalt ul. Lipowa Bibice od ul. Leszczynowej 3W 2018 roku w gminie Zielonki zostanie wykonanych 8 nowych nawierzchni asfaltowych. Łączny koszt wyniesie 970 tysięcy złotych. Wykona je wyłoniona w przetargu firma Trobud. Umowa powinna zostać zrealizowana do września bieżącego roku. Większość środków pochodzi z budżetu gminy, natomiast nawierzchnia asfaltowa w Bibicach na ulicy Lipowej została częściowo dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w ramach programu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (660 m za kwotę 203 tys.).

Czytaj więcej: Asfaltowe nowości

trasaTen rok jest zdecydowanie sporym wyzwaniem pod względem budowy nowych tras dla rowerów oraz pieszych. W ramach projektu „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w gminie Zielonki” zaplanowano budowę trzech ciągów pieszo-rowerowych. Na projekt przeznaczono w sumie 6,5 mln złotych, w tym: ze środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Województwa Małopolskiego 4,8 mln zł, z powiatu krakowskiego 0,6 mln zł, a z budżetu gminy Zielonki 1,6 mln zł. Dodatkowo w tym roku gmina uzupełniła prace nad chodnikami rozpoczęte w 2017 roku – wszystkie z nich są już gotowe.   

Czytaj więcej: Nowe trasy dla pieszych i rowerzystów i gotowe chodniki

bosutow114 lipca w Jeziorzanach (gmina Liszki) przeprowadzono Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu krakowskiego. Wzięło w nich udział 29 drużyn, w tym 12 kobiecych. Pierwsze miejsce w powiecie krakowskim wśród drużyn męskich zajęła jednostka OSP z Bosutowa, natomiast drużyna kobieca OSP Bosutów zajęła miejsce trzecie.

Czytaj więcej: OSP Bosutów najlepszą drużyną strażacką w powiecie krakowskim

skrzynkiW ślad za wnioskami mieszkańców w sprawie likwidacji zbiorczych, przydrożnych skrzynek pocztowych i zastąpienia ich skrzynkami indywidualnymi informujemy – za Pocztą Polską – że jest to możliwe po wyposażeniu posesji w indywidualne skrzynki pocztowe przez samych mieszkańców. Niezbędne jest też pisemne poinformowanie o tym właściwej placówki pocztowej. (Pismo z Poczty Polskiej: str1, str2.)
Wyposażenie posesji w indywidualną skrzynkę pocztową, zlokalizowaną bezpośrednio przy posesji będzie wygodniejszą dla mieszkańców formą odbioru korespondencji, będzie miało też wpływ na jakość usług Poczty Polskiej, a zarazem poprawi estetykę otoczenia. Stąd zachęcamy Państwa do zainstalowania indywidualnych skrzynek pocztowych przed 17 września 2018 r. i zgłoszenia tego faktu pisemnie w obsługującym Państwa rejon Urzędzie Pocztowym. Szczegóły w piśmie: cz1, cz2.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Powiat Krakowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach realizacji tego zadania utworzono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. w Michałowicach oraz w Skale, gdzie profesjonalną pomoc prawną dla mieszkańców regionu świadczą adwokaci oraz radcowie prawni według następującego harmonogramu:

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna 

garliczka1

14 lipca w Garliczce odbył się ekologiczny piknik pod hasłem „Wsi spokojna, wsi wesoła…”. Spotkanie było realizowane w ramach projektu „Małopolska – czas na wieś”. Był to już drugi tego typu piknik integracyjny mieszkańców Garliczki, Woli Zachariaszowskiej i Garlicy Duchownej. Pierwszy miał miejsce w Woli Zachariaszowskiej, jego hasłem przewodnim był „Patriotyzm lokalny – Aktywna majówka na Woli”. Głównym celem lipcowego pikniku była integracja mieszkańców trzech wsi i promocja ekologii, ale równie ważny element stanowiły pokazy zapomnianych, rzemieślniczych zawodów oraz prac rękodzielniczych.

Czytaj więcej: Piknik ekologiczny w Garliczce

wfosigw3Wójt Gminy Zielonki informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 04.04.2018 r. gmina Zielonki uzyskała dotację w wysokości 42,92 % kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” w granicach administracyjnych gm. Zielonki. W związku z powyższym na realizację ww. zadania została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie umowa dotacji NR D/016/18/42.
Przedmiotowym programem zostały objęte zinwentaryzowane stanowiska występowania tej niebezpiecznej i toksycznej rośliny.

Czytaj więcej: Likwidacja barszczu Sosnowskiego w gminie Zielonki w 2018 roku