1.png

Aktualności

mpk KrakówMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje, że od dnia 16 maja 2020 (sobota) zostaną wprowadzone zmiany nazw poniższych przystanków autobusowych na terenie Gminy Zielonki.

OBECNA nazwa i funkcja przystanku KOD Linie: NOWA nazwa przystanku od dnia 16 maja 2020 (sobota)
Bosutów Dziekanowice n/ż 2375 297, (250) Węgrzce B1
Węgrzce Bosutów n/ż 2570 297, (250) Węgrzce Sudół
Węgrzce Bosutów Sudół n/ż 2374 297 Węgrzce B4

Rozkłady jazdy w komputerowych bazach danych oraz na ww. przystankach, na całej linii 297, uwzględniające nowe nazwy przystanków zostaną zmienione w nocy 15 / 16 maja 2020 (piątek / sobota).

Bibice OlszynowaSzanowni Państwo informujemy, że od 14 maja 2020 r. (czwartek) rozpoczną się prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na ul. Olszynowej w Bibicach. W pierwszym etapie realizowane będzie odwodnienie w postaci płytkich korytek i wpustów.

W trakcie robót występować będą utrudnienia, a w czasie prac asfaltowych droga będzie wyłączona z ruchu. O terminie asfaltowania będziemy Państwa informować.

Informujemy, że w dniach od 11 do 20 maja 2020 r., kasa Urzędu Gminy będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00. W przypadku konieczności wizyty w Urzędzie Gminy Zielonki petentów prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zalecanych przez służby sanitarne. W pomieszczeniu będzie mogła znajdować się tylko jedna obsługiwana przez Kasjera osoba, zaopatrzona w maseczkę oraz rękawiczki. Po wejściu do pomieszczenia kasowego prosimy o skorzystanie z urządzenia do dezynfekcji rąk.

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezgotówkowych form płatności- przelewem na indywidualne rachunki podane w decyzjach i zawiadomieniach (odpady komunalne), ewentualnie na podstawowe numery kont urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 – podatki, opłaty skarbowe, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, itp.
94 1910 1048 2116 4400 4026 0051 – odpady komunalne.
W dalszym ciągu istnieje możliwość dokonywania płatności bez prowizji w każdej placówce Santander Bank Polska S. A.

 

Ponieważ 30 kwietnia 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781), na mocy którego organ prowadzący przedszkola (wójt, burmistrz, prezydent) nie – jak wcześniej Rząd zapowiadał - może podjąć decyzję o ich otwarciu, po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej – a otrzymał nakaz otwarcia przedszkoli od środy 6 maja 2020 r. musimy z tym dniem otworzyć przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach na terenie gminy Zielonki.
Przeanalizowaliśmy ww. wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i MEN w tej sprawie (LINK) i staramy się uczynić wszystko, aby być z tym dniem gotowi organizacyjnie i technicznie do otwarcia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Apelujemy jednak do Rodziców, aby w miarę możliwości dzieci, które mają zapewnioną opiekę pozostały w domach, bowiem stan epidemii nie ustał. Jesteśmy w sytuacji totalnego eksperymentu, dano nam bardzo mało czasu na spełnienie wszystkich wymogów; nie możemy zagwarantować, że pomimo podjętych przez organ prowadzący, dyrektorów i nauczycieli starań zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, nic się nie wydarzy.
Zatem proszę, aby dziecko, przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola było w pełni zdrowe, bowiem to jedynie Państwa odpowiedzialne podejście może zapobiec rozpowszechnieniu się epidemii. Również nikt z rodziny dziecka, z którym przebywa ono w jednym domu, nie może być na kwarantannie, ani tym bardziej chory.
Musimy zapewnić dzieciom reżim sanitarny. W jednej przedszkolnej grupie, stosując się do ww. wytycznych, opieką będzie można objąć maksymalnie do 12 dzieci (4 m² na dziecko). W pierwszej kolejności zapewnimy opiekę dzieciom rodziców pracujących: w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, w handlu, itp.
Warunkiem przyjęcia dziecka pod opiekę przedszkolną będzie dostarczenie do dyrektora placówki drogą e-mailową:
1.    pisemnego zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego, w którym oświadczy, że: nikt z osób zamieszkujących wspólnie z dzieckiem nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji, a z chwilą wystąpienia takiej sytuacji rodzic/opiekun niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola i powstrzyma się z wysyłaniem dziecka do placówki; wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka; zapoznał się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2.    oświadczenie o zatrudnieniu i braku możliwości wykonywania pracy zdalnej.
Wszystkie szczegółowe informacje otrzymają Państwo od dyrektorów jednostek oświatowych. Biorąc po uwagę fakt, że nadal jesteśmy w stanie epidemii, zapewniam Państwa, że dla mnie jako Wójta Gminy Zielonki, priorytetem zawsze było, jest i będzie bezpieczeństwo mieszkańców.

Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

logo3Szanowni Państwo, od 6 maja biblioteki na terenie gminy Zielonki pracują w godzinach:
Biblioteka Publiczna w Zielonkach:
Poniedziałek – środa – piątek 12.00 – 20.00, Wtorek – czwartek 10.00 – 18.00, Sobota 10.00 – 14.00
Filia w Węgrzcach:
Poniedziałek – środa – piątek 12.00 – 20.00, Wtorek – czwartek 10.00 – 18.00
Filia w Przybysławicach:
Poniedziałek – środa – piątek 11.00 – 19.00, Wtorek – czwartek 10.00 – 18.00
Filia w Bibicach:
Poniedziałek – środa – piątek 12.00 – 20.00, Wtorek – czwartek – nieczynne!
W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa prosimy o dokonywanie rezerwacji telefonicznych, bądź przez katalog on – line SOWA."

Zgodnie z decyzją Rządu od środy 6 maja 2020 roku organy prowadzące przedszkola mogą podjąć decyzję o ich otwarciu, po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej. Po analizie ww. wytycznych stwierdzono, że organizacyjnie i technicznie nie jest możliwe, aby publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach naszej gminy, były w pełni gotowe do uruchomienia 6 maja br. w zakresie zachowania wymaganego reżimu sanitarnego. Link do wytycznych do pobrania TUTAJ.
W tej sytuacji po konsultacji z Dyrektorami publicznych Szkół i Przedszkoli, Dyrektorem GZEAS w Zielonkach ustalono, że ostateczna decyzja co do otwarcia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach zostanie podjęta po weekendzie majowym. Dyrekcje placówek oświatowych w tym czasie zasięgają też opinii rodziców w ww. sprawie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż nadal jesteśmy w stanie epidemii, dla mnie jako Wójta Gminy Zielonki, priorytetem zawsze było, jest i będzie bezpieczeństwo mieszkańców, w tym tych najmłodszych.

Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

Ogoszenie Targipoprawne
Zapraszamy na targi produktów lokalnych do Szyc na Plac Wspólnoty 1 (przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś) 30 maja (sobota) 2020 roku od 9.00 do 13.00.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rusza z realizacją kolejnego projektu własnego pn. „Lokalności – targi produktów lokalnych”- promocja lokalnych produktów z terenu LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Ideą która przyświeca temu projektowi jest promocja lokalnych produktów, a także ułatwienie dotarcia potencjalnych klientów do punktów, w których można nabyć takie produkty. 
 

znak parking p z 370Od 5 maja 2020 r. w związku z wejściem w życie kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 oraz z uwagi na przepełnienie parkingu przy Urzędzie Gminy w dni robocze wróciły normalne opłaty na parkingu przy Urzędzie Gminy w Zielonkach - dłuższy niż dwugodzinny postój znów będzie płatny.  Przerwa w pobieraniu opłat była spowodowana pandemią koronawirusa. Dwie pierwsze godziny postoju na parkingu są nieodpłatne pod warunkiem pobrania biletu z parkomatu; za każdą kolejną rozpoczętą godzinę trzeba zapłacić 4 zł. Aby skorzystać z możliwości nieodpłatnego postoju należy pobrać bilet parkingowy i umieścić go za przednią szybą pojazdu. Parkomat do poboru biletów parkingowych i uiszczania opłat zlokalizowany jest przy ścianie budynku Urzędu Gminy, od strony parkingu. Za brak ww. biletu, nieuiszczenie opłaty parkingowej, zniszczenie lub zagubienie biletu parkingowego pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł. Parkowanie pojazdów w dni wolne od pracy jest nieodpłatne. Przestrzeganie powyższych zasad będzie kontrolowane.

Regulamin parkingu

logo KORONA maleNiezmiernie miło nam jest poinformować, iż pod koniec kwietnia br. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa złożyło do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego kolejny projekt grantowy, tym razem z zakresu edukacji i ekologii (zadania dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych). Wspomniany projekt to efekt 15 miniprojektów grantowych złożonych przez organizacje pozarządowe z terenu 5 podkrakowskich gmin (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki). Aktualnie nasza oferta jest weryfikowana przez UMWM i jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie bezpłatne szkolenia i warsztaty będą realizowane w latach 2020-2021. Wachlarz szkoleń jest bardzo szeroki i różnorodny: od warsztatów muzycznych, sztuki ludowej, rękodzieła, artystyczno-ekologicznych po zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, genealogii, popularyzacji nauk ścisłych czy kreowania postaw proekologicznych i wiele innych. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Przypomnijmy, że grant będzie realizowany w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Szczegółowe informacje na temat projektu i naszych innych działań znajdą Państwo na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

korona

Nagrody i Stypendia Sportowe Gminy Zielonki za osiągnięcia sportowe w roku 2019 zostały przyznane trenerom i zawodnikom za wysokie wyniki sportowe. Łączna kwota przyznanych w 2020 roku nagród i stypendiów to 87 045,00 zł. Spośród wszystkich złożonych 55 wniosków przyznano 23 Nagrody Sportowe Gminy Zielonki, w tym dla 3 trenerów oraz 24 Stypendia Sportowe Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Nagrody i stypendia sportowe Gminy Zielonki za osiągnięcia sportowe w 2019 roku

Szanowni Państwo!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przekazywania spisu wyborców Poczcie Polskiej informujemy, że w dniu 24.04.2020 roku Poczta Polska SA wystąpiła do Gminy Zielonki z wnioskiem o przekazanie danych osobowych mieszkańców gminy ze spisu wyborców, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Gmina Zielonki nie przekazała tych danych. W dniu 24.04.2020 zostało skierowane zapytanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w dniu 27.04.2020 żądanie o dokumenty uzupełniające do Zarządu Poczty Polskiej, na które to pisma do dnia 29.04.2020 nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

zielonki3Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki! 
W marcu tego roku przystąpiliśmy do przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021-2030. Będzie to dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat. 
Strategia Rozwoju Gminy jest ważnym dokumentem i dotyczy ona nas wszystkich, dlatego też zapraszamy do podzielenia się opinią na temat potrzeb i problemów, jakie dotykają gminę Zielonki. Ankieta pozwoli ocenić zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich 10 latach, a także wyznaczyć priorytetowe kierunki działania na kolejne lata.  Wiedza o tym co myślą Państwo na temat naszej gminy, priorytetów działania i oczekiwań na przyszłość a także lokalnych problemów, jest dla nas bardzo ważna. Państwa sugestie będą cenną wskazówką przy tworzeniu zapisów nowej Strategii Rozwoju Gminy Zielonki. 
Zdajemy sobie sprawę, że panująca obecnie sytuacja w kraju jest wyjątkowa, uniemożliwia nam swobodne poruszanie się i ogranicza życie codzienne. Nie wiemy jak długo sytuacja ta potrwa. Dlatego też, pomimo trudnego czasu, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pracach nad dokumentem Strategii. 
Ze względu na pandemię koronawirusa formularz ankiety dostępny będzie jedynie w formie elektronicznej. Zależy nam jednak, aby wszyscy mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb gminy, dlatego też zachęcamy do pomocy w wypełnieniu ankiety przez osoby posiadające ograniczony dostęp do komputera. 
Jeżeli mieszkają Państwo ze starszą osobą, która ma problemy z wypełnieniem ankiety elektronicznie, prosimy, by Państwo wsparli te osoby, wypełniając tę ankietę wspólnie z nimi. Zależy nam na głosie każdego mieszkańca! 
Ankieta będzie aktywna do 24 kwietnia 2020, jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 - 20 minut. Termin wypełniania ankiet został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.
Ankieta była aktywna do 30 kwietnia 2020 roku.
Dziękujemy   
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                                                                   Wójt Gminy Zielonki
Mirosław Golanko                                                                                        Bogusław Król

foto flaga 1024x576

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jej ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.
Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. Jak mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”: „Nie musi to być duża flaga, możemy uszyć ją sami, albo zrobić z papieru. Ważne, żebyśmy pokazali w tych trudnych czasach, że potrafimy się jednoczyć i solidarnie okazać nasz patriotyzm i odrobinę optymizmu zgodnie z hasłem »Wszystko będzie dobrze«.”

Czytaj więcej: Niepodległa #mojaflaga - Wywieś flagę!

JestemEKO Lapie deszcz23 kwietnia 2020 r.  zostaje uruchomiony Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki Pilotażowy Program ekologiczny „Jestem eko! Łapię deszcz”. Celem programu jest propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Zielonki: przeciwdziałanie skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów wodnych poprzez montaż na nieruchomościach mieszkańców gminy Zielonki naziemnych zbiorników na wodę opadową użyczonych przez gminę Zielonki. Dzięki tym działaniom nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w miejscu jej powstania, a następnie jej gospodarcze wykorzystanie. Mieszkańcy gminy będą mogli wykorzystywać wodę opadową na swojej posesji do podlewania ogrodu, trawnika,  tym samym oszczędzać naturalne zasoby wód poprzez ograniczanie wykorzystywania w tym celu wody z gminnego wodociągu - co jest tym bardziej cenne w sytuacji zagrożenia suszą.

W ramach programu "Jestem eko! Łapię deszcz" gmina Zielonki zakupi naziemne zbiorniki na wodę opadową, a następnie użyczy mieszkańcom w celu ich zamontowania do systemu rynnowego budynku. Wniosek o użyczenie zbiornika na wody opadowe może złożyć każdy mieszkaniec gminy Zielonki, który spełni warunki określone w Programie. Na każdą miejscowość z terenu gminy Zielonki zostanie przyznawana liczba zbiorników proporcjonalna do liczby mieszkańców miejscowości. Zbiornik musi być używany minimum przez 36 miesięcy, a każdy mieszkaniec, który otrzyma zbiornik będzie zobowązany do przedstawienia sprawozdania.

Na Pilotażowy Program "Jestem eko! Łapię deszcz" przeznaczone zostało 100 tys. zł. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków. Szczegóły programu i link do wniosku

Czytaj więcej: Jestem eko! Łapię deszcz! – pilotażowy program mikroretencji w gminie Zielonki uruchomiony

pszok 2W sobotę 25 kwietnia Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów w gminie Zielonki w Węgrzcach i Zielonkach zostaną ponownie otwarte, po ponad miesięcznym zamknięciu z powodu epidemii koronawirusa. Przypominamy, że punkty, czynne w sobotę od 10.00 do 18.00, są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Prosimy mieszkańców o zachowanie wszelkich środków ostrożności, pamiętanie m.in. o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym dniu wielu  mieszkańców może przyjechać oddać odpady, w związku z tym podajemy kilka istotnych informacji w celu usprawnienia obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Państwu, jak i osobom pracującym w PSZOK-ach:
1. prosimy o przywożenie odpadów w workach;

2. prosimy o ustawianie oczekujących samochodów do prawej krawędzi drogi, tak aby umożliwić wyjazd tym, którzy już zostali obsłużeni (dotyczy szczególnie punktu PSZOK w Zielonkach/Trojanowicach);

3. mieszkańcy będą wpuszczani pojedynczo, w celu zachowania środków ostrożności w związku z epidemią;

4. w punkcie należy samodzielnie załadować worki do wskazanego kontenera.

Przypominamy, że odpady są odbierane na podstawie Karty Mieszkańca do punktu PSZOK.

Informujemy też, iż podjęliśmy kroki w celu otwarcia punktów PSZOK dodatkowo w jeden dzień w tygodniu. Na działanie punktu ma jednak wpływ wiele czynników, między innymi dostępność pracowników, jak i zdolność logistyczna firm wywożących odpady do opróżniania kontenerów na bieżąco.

AKTUALIZACJA: Ze względu na możliwości logistyczne firm wywożących odpady do opróżniania kontenerów na bieżąco nie udało się uruchomić dodatkowego dnia otwarcia PSZOK.

Będziemy informować Państwa na bieżąco, równocześnie prosimy o wyrozumiałość i wzajemną życzliwość w tej nadzwyczajnej sytuacji.

94138005 1143466516007586 101390545632362496 n
 
 
Niedawno pisaliśmy o działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach w czasie epidemii koronawirusa (link). Jakie inne działania podjęła gmina Zielonki odkąd ponad miesiąc temu ogłoszono w kraju stan epidemii? Jak gmina wspiera inicjatywy organizacji społecznych i innych instytucji w walce z koronawirusem? Z budżetu gminy na te działania i zakup potrzebnego w walce z koronawirusem sprzętu wydatkowano już ponad 60 tys. zł. Bardzo wiele wspaniałych działań pomocowych podejmują też mieszkańcy i organizacje z terenu naszej gminy. Oto najważniejsze z nich.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki w czasie epidemii – działamy!