Aktualności

Sołtys Sołectwa Owczary zawiadamia, że w dniach:
8 lutego (sobota) w godzinach 9:00-13:00 i
9 lutego (niedziela) w godzinach 14:00-16:00 w budynku wielofunkcyjnum w Owczarach ul. Długa 27 będą wydawane decyzje podatkowe na rok 2014 oraz zawiadomienia o wysokości opłaty za odbiór odpadów (śmieci) w 2014 roku.

Czytaj więcej: Odbiór decyzji podatkowych oraz zawiadomień dot. opłaty za odpady w sołectwie Owczary

  • kapitał ludzki logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór uczestników do udziału w projekcie w roku 2014 prowadzony jest od stycznia. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób niepracujących, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Zielonkach poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Czytaj więcej: Czas na zmiany – nabór do udziału w bezpłatnym projekcie

DYPLOM mGmina Zielonki została zwycięzcą konkursu Małopolska Czysta Gmina, zorganizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu było wyłonienie samorządów gminnych, które tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podejmują liczne działania na rzecz ochrony środowiska. 13 listopada wicemarszałek Wojciech Kozak w siedzibie Zarządu Województwa wręczył nagrodę wójtowi Bogusławowi Królowi. Nagroda - 30 tys. zł od Województwa Małopolskiego i 20 tys. zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zostać przeznaczona na cele związane z gospodarką odpadami.

Czytaj więcej: Tytuł Małopolska Czysta Gmina dla gminy Zielonki!

Gmina Zielonki została zwycięzcą konkursu Małopolska Czysta Gmina, zorganizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu było wyłonienie samorządów gminnych, które tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podejmują liczne działania na rzecz ochrony środowiska. 13 listopada wicemarszałek Wojciech Kozak w siedzibie Zarządu Województwa wręczył nagrodę wójtowi Bogusławowi Królowi. Nagroda - 30 tys. zł od Województwa Małopolskiego i 20 tys. zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zostać przeznaczona na cele związane z gospodarką odpadami.

Czytaj więcej: Tytuł Małopolska Czysta Gmina dla gminy Zielonki!

Gmina Zielonki została zwycięzcą konkursu Małopolska Czysta Gmina, zorganizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu było wyłonienie samorządów gminnych, które tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podejmują liczne działania na rzecz ochrony środowiska. 13 listopada wicemarszałek Wojciech Kozak w siedzibie Zarządu Województwa wręczył nagrodę wójtowi Bogusławowi Królowi. Nagroda - 30 tys. zł od Województwa Małopolskiego i 20 tys. zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zostać przeznaczona na cele związane z gospodarką odpadami.

Czytaj więcej: Tytuł Małopolska Czysta Gmina dla gminy Zielonki!

Gmina Zielonki została zwycięzcą konkursu Małopolska Czysta Gmina, zorganizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem konkursu było wyłonienie samorządów gminnych, które tworzą na swoim terenie efektywny system odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podejmują liczne działania na rzecz ochrony środowiska. 13 listopada wicemarszałek Wojciech Kozak w siedzibie Zarządu Województwa wręczył nagrodę wójtowi Bogusławowi Królowi. Nagroda - 30 tys. zł od Województwa Małopolskiego i 20 tys. zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zostać przeznaczona na cele związane z gospodarką odpadami.

Czytaj więcej: Tytuł Małopolska Czysta Gmina dla gminy Zielonki!

okladka wl 03 133zmn

 

Już wkrótcee nowy numer "Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki" pojawi się w Państwa domach. Dowiecie się z niego, co w ostatnich miesiącach działo się ciekawego w gminie - w tym w inwestycjach, i w kulturze. Już teraz, w oczekiwaniu na wersję papierową, możecie się Państwo zapoznać z gazetą w wersji pdf: pobierz. Zapraszamy do lektury. 

Przypominany, że do 12 listopada 2013 roku trwa nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Zielonki – Referent Prawno – Administracyjny. Zapraszamy do składania aplikacji. Więcej na ->>> czytaj

Stowarzyszenie Korzkiew zaprasza na trzecie spotkanie z okazji Dnia Niepodległości. Odbędzie się ono 10 listopada na Zamu w Korzkwi o godz.18.00. W programie zaplanowano pieśni patriotyczne, poczęstunek oraz tańce.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w platformie ePUAP: /UG_Zielonki/skrytka 

Akceptowane formaty dokumentów

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia składanie dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.epuap.gov.pl.

Złożenie dokumentu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej wymaga posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

Akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

A) dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne: -  .rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu, -  .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader, -  .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu, -  .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office, B) pliki graficzne: -  .jpg (.jpeg), -  .gif, -  .tif (.tiff), C) pliki skompresowane: -  .zip format kompresji plików ZIP, -  .rar format kompresji plików RAR. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego  dokumentu elektronicznego nie może przekraczać 3,5 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie są automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane.


Katalog spraw, które można załatwić przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-Puap)


Inne sprawy możesz załatwić także poprzez Cyfrową Małopolskę


 

Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie zaprasza obecnych i potencjalnych projektodawców z miasta Krakowa i powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, tatrzańskiego i wielickiego do korzystania z bezpłatnych usług doradczychw zakresie korzystania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej: Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki