Aktualności

Na kolejną audycję „Godzina gminy Zielonki” w Radiu Alfa zapraszamy w sobotę o godz. 11.00.
Podczas przeglądu orkiestr w niedzielę 8 września nie wszyscy poznali francuskich gości z partnerskiego dla gminy Zielonki miasteczka Hersin-Coupigny. Ale będzie możliwość posłuchać, jakie odnieśli wrażenia po spotkaniu z mieszkańcami gminy Zielonki. Okazją do tego będzie sobotnia audycja, gdzie wiele na temat genezy współpracy dowiemy się od Jean-Pierre Beve’a, wicemera miasteczka. Prawie połowa gości to muzycy orkiestry dętej Harmonie du Commerce, która wystąpiła na przeglądzie wraz z orkiestrą dętą z Zielonek - nie zabraknie więc wśród gości audycji prezydenta orkiestry Christiana Gębskiego i jej kapelmistrza Guy Herbet oraz jednego z młodych muzyków Jordana Montagne. O organizacji wyjazdu opowie nam sekretarz komitetu przyjaźni Hersin-Coupigny-Zielonki Annie Iwiński. Nagranie programu wsparła tłumaczeniem Małgorzata Sularczyk-Zielińska. Ale i po polsku Marie-Claire Woźny, która ma polskie korzenie, opowie co znaczy w jej życiu i środowisku mieć związki z Polską i co jej się w gminie Zielonki najbardziej podobało. Od Anny Roj, która była jedna z osób goszczących Francuzów w domu, dowiemy się co taka przyjaźń oznacza w praktyce. Zapraszamy do spotkania z naszymi gośćmi.  
Do poprzednich audycji o gminie można sięgnąć w zakładce: multimedia-audycje radiowe.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: XIV Edycja Konkursu Sposób na Sukces

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, przypomina, że rolnicy w których gospodarstwach rolnych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 roku postały szkody w wysokości kwalifikującej uprawy do likwidacji (tj. w wysokości równej lub wyższej 80%), w celu uzyskania pomocy de minimis lub pomocy dla małych lub średnich przedsiębiorstw w wysokości 100 zł na 1 ha na 1 m2 upraw kwalifikowanych jako działy specjalne produkcji rolnej w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, winni złożyć w terminie do 30 września 2013 roku stosowny wniosek do właściwego biura powiatowego ARiMR (wzór w pliku do pobrania)

Szczegółowe informacje w pliku do pobrania – pobierz plik (*.pdf)

tytulowa male

Świętem muzyki – i to w międzynarodowej oprawie - był VIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, który odbył się 8 września w Parku Wiejskim w Zielonkach. Przed licznie zgromadzoną publicznością brawurowo zaprezentowało się sześć orkiestr, a koncertowanie zakończono wspólnym wykonaniem czterech utworów. Pod batutą Stanisława Damiana, wiceprezesa Małopolskiego Oddziału Chórów i Orkiestr zagrało je dwustu muzyków. Atmosfera koncertu była gorąca i to nie tylko ze względu na towarzyszące koncertowi piękne słońce.

Czytaj więcej: Zakręceni orkiestrami dętymi

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Uwaga!!! Dziś mija termin składania wniosków na wyprawkę szkolną 2013/2014

Biblioteka Publiczna w Zielonkach wraz z filiami w Węgrzcach i Przybysławicach, po raz drugi, przyłącza się do akcji zainicjowanej przed rokiem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W tym roku czytamy dzieła Aleksandra Fredry. Szczegóły na stronie biblioteki: kliknij.

mospowiatowe

 

Trwa przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 2158K i 2193K w gminie Zielonki w miejscowościach Zielonki i Bibice (ulice Galicyjska, Marszowiecka i Kasztanowa). Zakończona zostanie do listopada 2013 roku. Ruch na remontowanych odcinkach wspomaga czasowo sygnalizacja świetlna, która będzie używana dopóki trwać będą prace bitumiczne na ul. Galicyjskiej.

Czytaj więcej: Remont na drogach powiatowych trwa

 

cropped-logo-z-painta

31 października 2011 roku gmina Zielonki zawarła porozumienie z gminą Szczucin na realizację programu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Dzięki temu, za kwotę 139 473,93 zł, szkodliwego azbestu pozbyło się już  69 posesji w naszej gminie. Przeprowadzono również akcję edukacyjną wśród uczniów szkoły w Zielonkach oraz mieszkańców.

Czytaj więcej: Wolni od azbestu

Szanowni Państwo,
Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pn.: „Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty”, które odbędzie się 10 września 2013r. o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym w Krakowie, przy Al. Słowackiego 20 sala nr 100.

Czytaj więcej: Zaproszenie na seminarium nt. usuwania azbestu

z26.08.2013Boleń 6

Dobiegają końca zaplanowane na wakacje prace na drogach gminnych. Na 14 odcinkach tych dróg pojawił się nowy asfalt za kwotę 1 287 341,90 zł brutto. Nową nawierzchnię zyskały drogi gminne: ul. J. Matejki w Boleniu na odcinku 1100 m, ul. Długa w Owczarach na odcinku ok.1200 m oraz kilka krótszych odcinków w różnych miejscowościach, m.in.: w Bibicach, Węgrzcach i Grębynicach.

Czytaj więcej: Nowe asfalty, czyli remonty i przebudowy dróg gminnych

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) zawiadamia, że w związku z asfaltowaniem drogi gminnej (ul. Krakowskiej) w Trojanowicach, w dniu 30 sierpnia 2013 (piątek), od ok. godz. 8:20 do odwołania przez Główną Dyspozytornię Ruchu MPK S.A., autobusy linii 207 będą kierowane na trasę zmienioną.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie zmiany trasy autobusu linii 207

Podskale

 

W gminie Zielonki, w skład której wchodzi dziewiętnaście miejscowości, jest piętnaście ogólnodostępnych placów zabaw, na których dzieci mogą przyjemnie spędzić czas, a wkrótce przybędą dwa kolejne w Dziekanowicach i Woli Zachariaszowskiej. Na ich budowę których gmina pozyskała dofinansowanie. Środki pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, dystrybułowanych poprzez LGD Korona Północnego Krakowa.

Czytaj więcej: Kolejne  miejsca do zabawy i rekreacji dla dzieci na terenie gminy

dowarsztaty

Komisja oceniająca zgłoszenia w konkursie grantowym „Przemiany w Regionie” – „Kierunek: Wschód 2013”, organizowanym przez fundację Edukacja dla Demokracji, ogłosiła, że Stowarzyszenie „Zachariasz” z Zielonek otrzymało maksymalną możliwą kwotę dofinansowania czyli 600 zł i znalazło się na liście wraz z innymi 9 podmiotami wśród wyróżnionych z całej Polski. Dzięki dofinansowaniu na bezpłatnych warsztatach dzieci z gminy Zielonki poznają Gruzję.

Czytaj więcej: Warsztaty o Gruzji w gminie Zielonki