1.png

Aktualności

baner szczepieniaRozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2. Stosowne informacje i komunikaty sukcesywnie publikowane są na witrynie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/aktualnosci.
Pismo Wojewody Małopolskiego w sprawie szczepienia (pdf, 146 KB)
Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy (pdf, 156 KB)

1Raport jakości powietrza dla gminy zielonki 2017vs2021 02Przedstawiamy Państwu raport jakości powietrza przygotowany przez firmę Airly, będący porównaniem stanu powietrza na terenie gminy Zielonki z roku 2017 do roku 2021. Sensory jakości powietrza pojawiły się na terenie gminy Zielonki w połowie grudnia 2016 roku. Gmina Zielonki była pierwszym samorządem w Polsce, który zakupił sensory i na terenie 19 miejscowości gminy zaczął monitorować jakość powietrza za pomocą kilkudziesięciu urządzeń Airly. Raport opracowany przez firmę Airly porównuje zatem pierwsze posiadane dane z sezonu grzewczego – odczyty ze stycznia, lutego, marca i kwietnia 2017 r. do analogicznych danych z bieżącego roku, czyli  stycznia – kwietnia  2021 r. W "Raporcie jakości powietrza Airly dla gminy Zielonki 01.- 04.2017 r.  vs. 01. - 04.2021 r." znajdziecie Państwo szczegółowe wyniki pomiarowe z 26 sensorów dla tych samych lokalizacji z 2017 i 2021 r.
W raporcie Airly czytamy: „Porównując dane ze stycznia, lutego, marca i kwietnia 2017 r. z danymi z analogicznych miesięcy roku 2021 widać wyraźną poprawę jakości powietrza na terenie całej Gminy Zielonki na przestrzeni ostatnich czterech lat – największą w miesiącu styczniu: emisję PM 2,5 zredukowano o 57%, a PM10 o 53%.” Jak informują autorzy raportu „Pomimo podobnych temperatur odnotowano olbrzymie różnice w wysokości pomiarów pyłów zawieszonych”. Czytamy też: „Kwiecień daje wytchnienie i możliwość wzięcia głębokiego oddechu bez obaw. Niestety pozostałe miesiące nadal pozostawiają sporo do życzenia. Takie zanieczyszczenie, jakie możemy obserwować w pierwszym kwartale roku, może znacząco wpływać na jakość życia”. „Jednak, jak wynika z analizy porównawczej na przestrzeni 4 lat, emisję PM 2.5 i PM10 na całym terenie Gminy Zielonki w 4 badanych miesiącach udało się zredukować o ponad 25%, a w miesiącu o najwyższym stężeniu mierzonych zanieczyszczeń, w styczniu, o ponad 50%. Można wnioskować, iż wpływ na tę poprawę miał szereg działań podjętych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego – samorząd Gminy Zielonki – mających na celu poprawę jakości powietrza.”

Czytaj więcej: Raport jakości powietrza Airly dla gminy Zielonki 2017 r.  vs. 2021 r.

Wegrzce C24Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 05.10.2021 r. na ul. C24 w miejscowości Węgrzce rozpoczną się roboty drogowo-odtworzeniowe po wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy roboty będę realizowane w okresie 05.10.2021 - 08.10.2021 r. W tych dniach w godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu, a także wyłączenia drogi z ruchu (przedziały czasowe mają charakter orientacyjny).
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrzce jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

spotkanie seniorzy2 października w sobotnie popołudnie seniorzy z Węgrzc świętowali ,,Dzień Seniora 2021" przy słodkim poczęstunku z jesiennym akcentem w postaci dekoracji na stołach. - Jak cudownie jest czasem uciec od natłoku wrażeń do swego świata marzeń, kto ma słońce w sercu ten w ramionach ma cały świat - tymi słowami powitała wszystkich przewodnicząca węgrzeckiego Koła Seniora Zofia Kot.

Czytaj więcej: Święto węgrzeckich seniorów w atmosferze radości i nadziei

powiat bez smogu„Powiat bez smogu” to nowy program dotacji do 3 000 zł dla właścicieli domów i mieszkań położonych na terenie powiatu krakowskiego, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na zakup wraz z montażem nowego źródła ciepła: kotła gazowego, pieca elektrycznego, instalacji solarnej, pompy ciepła. 23 września 2021 r. rozpocznie się procedura naboru wniosków w ramach programu „Powiat bez smogu”. Wszystkich zainteresowanych Zarząd Powiatu Krakowskiego zaprasza do składania wniosków i przypomina, że jedyną ścieżką złożenia wniosku jest platforma ePUAP. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 252 099 zł. Nabór wniosków trwać będzie od 23 września 2021 r. do osiągnięcia 150% środków przewidzianych na udzielenie dotacji, jednak nie dłużej niż 14 dni. Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z drukami do pobrania tutaj. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Obejmuje budynki mieszkalne jedno lub wielorodzinne. W budynku nie może być prowadzona i zarejestrowana działalność gospodarcza. Dotację można łączyć z innymi dofinansowaniami.

forum122 września podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Tauron Arena w Krakowie wręczono dyplomy zwycięzcom Rankingu Gmin Małopolskich. Ranking jest organizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Obie instytucje opracowały wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin regionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) w roku 2019. Na podium znalazły się gminy: Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś. Dyplom, w imieniu gminy Zielonki,  odebrał zastępca wójta gminy Zielonki Arnold Kuźniarski.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki pierwsza w Rankingu Gmin Małopolski

1 Gala Spichlerz Koronny laureaciZnak jakości „Spichlerz Koronny – z królewskiego nadania” to marka, pod którą można znaleźć najlepsze produkty i usługi z terenu LGD Korona Północnego Krakowa, czyli pięciu gmin: Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca i Igołomia-Wawrzeńczyce. 20 września 2021 r. w Masłomiącej odbyła się gala wręczenia statuetek marki lokalnej „Spichlerz Koronny”. To drugie tego typu wydarzenie, stanowiące kontynuację realizowanego projektu własnego „Spichlerz Koronny”- wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020. Podczas tegorocznej gali Znakiem Jakości Spichlerz Koronny odznaczeni zostali producenci z dwóch naborów, z roku 2020 (6 laureatów) i 2021 (8 laureatów), bowiem w ubiegłym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią covid, nie można było zorganizować uroczystości.

Czytaj więcej: Gala wręczenia znaku jakości „Spichlerz Koronny”

gkekoZgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie gminy Zielonki Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści, gałęzi itp. Przypominamy, że osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie, na działce itd. może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł. Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco, podrażniają i uszkadzają płuca oraz tworzą w powietrzu szkodliwe substancje m.in. kwasy azotowe. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).

Czytaj więcej: Zakaz spalania odpadów roślinnych

gry3W niedzielę 26 września w Szkole Podstawowej  w Woli Zachariaszowskiej odbyło się pierwsze  inauguracyjne spotkanie "Międzypokoleniowe gry planszowe" zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ.  Podczas imprezy można było zagrać w nawet 200 gier takich jak: Sen, Tokaido, Dooble, Pracownia snów i wiele innych strategicznych i logicznych.

Czytaj więcej: "Międzypokoleniowe gry planszowe" - projekt zainaugurowany

roboty drogowezmniW związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa i koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Spacerowej w Batowicach w dniu 1 i 2 października 2021 r zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Ulica Spacerowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok 60 m. w pobliżu wiaduktu kolejowego na terenie Batowic. W związku z tym, iż na codzień jest ona drogą łączącą Kraków z Batowicami, wyznaczona została trasa alternatywnego połączenia pomiędzy Krakowem, a Batowicami ulicami: Morcinka, Ku Raciborowicom, Krajobrazową, Karola Wojtyły.
Schemat organizacji ruchu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki

stypendia

W sierpniu i wrześniu zostały przyznane Stypendia i Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2020/2021. Nagrody otrzymali absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie. Stypendia przyznano uczniom klas IV – VII  za wybitne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach naukowych lub artystycznych, którzy ponadto musieli wykazać się średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.

Czytaj więcej: Stypendia i Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2020/2021

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, iż od dnia 30.09.2021 r. na ulicy Do Cegielni w miejscowości Zielonki zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z realizacją zadania związanego z budową sieci kanaliazacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy i na podstawie uzgodnienienia zajęcia pasa drogowego roboty będę realizowane w okresie 30.09.2021 - 4.10.2021 r. W tych dniach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Do Cegielni w Zielonkach jest budowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

szczepienie 22.09aTrwa ogólnopolski program szczepień przeciwko Covid-19. Na 22 września w gminie Zielonki w pełni zaszczepionych jest 59,7 procent mieszkańców, czyli 14 147 z 23 690 osób. W Małopolsce wyższy procent zaszczepionych mieszkańców jest tylko w Krakowie, w Polsce plasujemy się aktualnie na 36. pozycji. Szczegółowe informacje o poziomie zaszczepienia mieszkańców w gminach.

Województwo Małopolskie ogłosiło finałową dziesiątkę konkursu "Małopolska ZAszczepiona", w którym poznaliśmy gminy z najwyższym odsetkiem mieszkańców w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 w ramach konkursu „Małopolska ZAszczepiona!”. Gmina Zielonki zajęła 2. miejsce za miastem Kraków. Wiecej o konkursie: tutaj.

DSC00384mosW roku 2021 program Juromanii czyli Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Zielonki wzbogacił się o kolejne punkty. Przez dwa dni weekendu 18 i 19 września można było zwiedzić i skorzystać z atrakcji w zamku w Korzkwi, w parku przy zamku, w kościele pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi oraz w Muzeum Hebla i Galerii Barwy Ziemi w Przybysławicach. Zapraszamy również na film.

Czytaj więcej: 4. edycja Juromanii w gminie Zielonki za nami

koncert plakatFundacja im. Marszałka Marka Nawary wraz z Sołectwem Bibice w ramach projektu pn.: "Pieśni domowe - etno-warsztaty muzyki i słowa w kontekstach natury" zapraszają na koncert Joanny Słowińskiej z kapelą oraz Chórem Psallite Deo. Koncert rozpocznie się w niedzielę 26 września 2021 roku o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie, prosimy kliknąć miniaturkę.

Referat Inwestycji Sieciowych informuje, iż roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Do Cegielni w miejscowości Zielonki nie odbędą się w pierwotnie deklarowanym przez Wykonawcę terminie tj. w dniach 21-24 września br.  Z uwagi na uchybienia formalne, Inwestor zdecydował o wstrzymaniu robót. Nowy termin realizacji zostanie ustalony z Wykonawcą robót, a stosowna informacja o ich planowanym rozpoczęciu zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez jej zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego.  Ograniczenia w komunikacji wystąpią, ale zgodnie z ustaleniami nie będą dotyczyły mieszkańców ul. Do Cegielni, ul. Spacerowej oraz właścicieli podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność na tym terenie.

PUK LOGOPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach informuje odbiorców, że 22.09.2021 roku od godz. 09.00 do 10.00 w miejscowości Zielonki wystąpią braki w dostawie wody spowodowane modernizacją sieci wodociągowej. Prosimy o zgromadzenie zapasów wody oraz upewnienie się, że wszystkie kurki w domu są zakręcone (aby uniknąć ryzyka zalania, gdy zasilanie zostanie przywrócone). Za utrudnienia przepraszamy.