Aktualności

DSC 0032W Święto Objawienia Pańskiego potocznie zwane Świętem Trzech Króli w Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej odbyła się nastrojowa uroczystość, w którą zaangażowała się społeczność szkolna i lokalna. Z inicjatywy księdza proboszcza Michała Kowalskiego co roku 6 stycznia spotykają się tutaj mieszkańcy okolicy i liczni przyjaciele szkoły, aby wspólnie radować się i podziwiać przepiękne koncerty i jasełka.

Czytaj więcej: Przybyli Trzej Królowie do szkoły w Woli Zachariaszowskiej 

floriany logoUwaga, strażacy-ochotnicy! Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą  OSP do Konkursu FLORIANY! Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami. 12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności. Swoje zgłoszenia możecie wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżowych statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody. Możecie wziąć również udział w kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie.
Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie na stronie www.floriany.pl

Wyroznienie LiderEdu MLider Edukacji M11 grudnia 2019 roku w Łodzi odbyła się Gala Finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Na uroczystości nagrodzono reprezentantów kilkudziesięciu samorządów z całej Polski certyfikatami i statuetkami „Samorządowy Lider Edukacji” przyznanymi za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem. Gmina Zielonki została nie tylko laureatem, ale otrzymała też Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za największy progres w dziedzinie projektowania  i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego.  Wyróżnienia odebrali wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Anna Soblik.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki z tytułem Samorządowy Lider Edukacji

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy o możliwości ubiegania się o ww. gratyfikacje sportowe. Kompletnie uzupełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.

Wnioski można pobrać:
- na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania – Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe gminy Zielonki;
- w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 5, II piętro;
- bezpośrednio tutaj.

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, I piętro, pokój nr 14 lub pod numerem tel. 12 285 02 98 wew. 111.

okladka

Już wkrótce trafi do Państwa skrzynek kolejny numer Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki, tymczasem można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej, do czego zachęcamy. Wiele tym razem miejsca poświęcamy tematowi jakości powietrza - działaniom gminy i mieszkańców w celu jego poprawy; piszemy też o zakończonych już i prowadzonych aktualnie inwestycjach, z których największą jest aktualnie budowa kolejnej szkoły wraz z przedszkolem w Przybysławicach; wprowadzamy w trudny temat przyszłorocznego budżetu gminy. Piszemy również o stypendiach edukacyjnych dla uczniów, które gmina przyznała po raz pierwszy, dodatkowych kursach MPK finansowanych z budżetu gminy, Północnej Obwodnicy Krakowa, planowanych zmianach w Planach Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy. Relacjonujemy też wiele inicjatyw ekologicznych i kulturalnych, które ostatnio miały miejsce na naszym terenie. Zachęcamy do lektury

2KAS Infografika RealizacjaCeluRedukcji MKrakowski Alarm Smogowy na podstawie „Efektów realizacji Programu ochrony powietrza dla Małopolski” sprawdził jak przebiega likwidacja „kopciuchów” w poszczególnych gminach w całym województwie. W latach 2017-2018 obowiązywania Programu żadna gmina nie zrealizowała wymaganego celu redukcji emisji pyłu PM10. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zakłada trzyletni plan redukcji emisji pyłu PM10. W ponad połowie gmin w Małopolsce zrealizowano mniej niż 15 proc. celu. Co więcej, aż w 15 gminach nie wymieniono ani jednego kotła nie spełniającego norm. Do celu zbliżyły się: Wieliczka (62 proc. wykonanego planu) i Świątniki Górne (54 proc.); gmina Zielonki w latach 2017-2018 zrealizowała plan redukcji emisji zanieczyszczeń z przestarzałych kotłów na węgiel i drewno w 39,59 procentach, co daje nam 9. lokatę w Małopolsce spośród 182 gmin. Jeśli zaś chodzi o liczbę zlikwidowanych kotłów, w gminie Zielonki w latach 2017-2018 zlikwidowano ich 209, co daje nam 16. pozycję w województwie, a 4. pozycję wśród 14 gmin tworzących Aglomerację Krakowską (tzw. obwarzanek krakowski) za Wieliczką, Skawiną i Zabierzowem.

W roku 2019 do 19 grudnia na terenie gminy Zielonki wymieniono kolejnych 185 pieców węglowych na gazowe, co daje łącznie 394 zlikwidowane już „kopciuchy” na terenie gminy Zielonki.

Małopolska walka ze smogiem przyspiesza, jednak przy takim tempie wymiany pozaklasowych kotłów, do realizacji założeń Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, według oceny KAS, potrzeba ponad 30 lat. 

Czytaj więcej: „Efekty realizacji Programu ochrony powietrza dla Małopolski” – porównanie działań gmin

wigilia117 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach wraz z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Środowiskowym Domem Samopomocy z Woli Zachariaszowskiej oraz gminną Biblioteką Publiczną jak co roku zaprosił osoby starsze i samotne z terenu gminy Zielonki na wspólne kolędowanie do Centrum Integracji Społecznej. Zaśpiewały panie z Bel Canto, a ze swoim występem zaprezentował się Władysław Kućmierczyk. W tym roku we wspólnym kolędowaniu wzięło udział ponad 150 osób.

Czytaj więcej: Ten wyjątkowy, świąteczny czas

gops13 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, po raz kolejny zorganizował spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dzieci z rodzin, którymi opiekuje się GOPS, oraz dzieci z placówki wsparcia dziennego z Zielonek zostały zaproszone do Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.
Święty Mikołaj przygotował podarunki dla 69 rodzin. Na dzieci i ich rodziny 13 grudnia w CIS czekał słodki poczęstunek oraz moc atrakcji.  W oczekiwaniu na prezenty dzieci obejrzały spektakl przygotowany przez uczestników placówki wsparcia dziennego pod kierunkiem Teatru Nikoli. Swoim występem udowodniły jaką piękną techniką jest pantomima.
Po tym występie przyszedł czas na Mikołaja, a nawet trzech roztańczonych Mikołajów, którzy porwali dzieci do wspólnej zabawy. Były dużo radości, śmiechu i tańców, a także zdjęć z Mikołajem. Więcej fotografii - w rozwinięciu wiadomości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czytaj więcej: Mikołajkowe spotkanie

Debata Maoplska bez smogu 1 fot. Radio Kraków MOd 31 października  do 16 grudnia  w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim oraz gminami: Liszki, Świątniki Górne, Niepołomice, Zielonki, Wieliczka, Zabierzów, Wielka Wieś, Michałowice oraz Gminą Miejską Kraków, przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w 8 gminach krakowskiego obwarzanka oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu. W ciągu 6 tygodni przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego sprawdziły jakość powietrza w Liszkach, Świątnikach Górnych i Niepołomicach (pomiary od 31.10 do 15.11), w Zielonkach, Wieliczce i Brzeziu w gminie Zabierzów (pomiary od 16 do 29.11), a na finiszu akcji (od 1.12 do 16.12) w gminie Wielka Wieś (miejscowość Szyce), Michałowicach i krakowskim Tyńcu.

W pierwszym etapie badań pyłomierze zostały umieszczone w gminach: Liszki, Niepołomice i Świątniki Górne.

Na 14 pełnych dni pomiaru w gminie Liszki dopuszczalny poziom (50 ug/m3) został przekroczony 5 razy, co stanowi najgorszy wynik wśród tych trzech miejscowości. W Świątnikach Górnych na 15 pełnych dni pomiarów przekroczenie średnio dobowej normy wystąpiło 1 raz, w Niepołomicach problem z przekroczeniem dopuszczalnych wartości wystąpił przez 1 dzień. W Krakowie w okresie pomiarów wartość średnią przekraczającą normę (średnia z 8 stacji WIOŚ) odnotowano przez 2 dni.

W drugim etapie badań analizatory zostały przestawione na teren gmin: Zielonki, Zabierzów (miejscowość Brzezie) oraz Wieliczka.

Na 13 pełnych dni pomiaru w gminie Wieliczka i w gminie Zabierzów - miejscowości Brzezie - podczas 3 dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu, w Zielonkach były 2 takie dni. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 3 dni. 

W trakcie ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu” pyłomierze badały jakość powietrza w gminach: Michałowice, Wielka Wieś (miejscowość Szyce) oraz w Tyńcu (Gmina Miejska Kraków).

Na 15 pełnych dni pomiaru w krakowskim Tyńcu podczas 7 dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu PM10 (50 ug/m3). W Michałowicach były 4 dni z przekroczoną dopuszczalną normą stężenia, w Szycach przekroczenie nastąpiło 2 razy. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 6 dni. 

Niepokojące są wysokie odczyty średnio godzinnych stężeń w badanych miejscowościach, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece i kotły. Często wartości te były dużo wyższe niż stężenia występujące na stacjach w Krakowie.

Szczegóły i wykresy pomiarów dla wszystkich monitorowanych miejscowosci w ramach akcji "Małopolska bez smogu"

Szczegóły i wykresy I etapu: Liszki, Niepołomice, Świątniki Górne

Szczegóły i wykresy II etapu: Zielonki, Zabierzów (Brzezie), Wieliczka

Szczegóły i wykresy III etapu: Michałowice, Wielka Wieś (Szyce), Kraków - Tyniec 

WymianaListopad 1381 pieców wymieniono z dofinansowaniem na terenie gminy Zielonki do końca listopada 2019 r., w tym 363 piece z dofinansowaniem w ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki". Na wymianę kolejnych 67 są już podpisane umowy, zgodnie z którymi  piece muszą zostać wymienione najpóźniej do końca czerwca 2020 roku. 6.090.279,99 zł to całkowita wartość projektu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki”, z którego pochodzą środki na dofinansowanie wymiany pieców w domach prywatnych.

Czytaj więcej: Wymiana nieekologicznych pieców, kontrole i inwentaryzacja źródeł ciepła, czyli działania na rzecz...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 XIII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XIII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki, 19.12.

Korzkiew

 

W grudniu zostały podpisane dwie umowy w ramach programu „Budowa i rozbudowa dróg w gminie Zielonki w ramach FDS 2019-2010”. Nowa droga gminna powstanie w Batowicach, a w Korzkwi zostanie rozbudowana droga gminna wraz z przebudową obiektu mostkowego na potoku Korzkiewka. Obie inwestycje zostaną zrealizowane do końca października 2020 roku.
W związku z inwestycją drogową w Korzkwi od 17 grudnia w tym miejscu mogą występować utrudnienia drogowe.

Czytaj więcej: Dwie inwestycje drogowe dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych

terminy

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce harmonogram na stronie eko.zielonki.pl są dostępne wykazy terminów odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i odpadów ulegających biodegradacji z terenu gminy Zielonki na czas od stycznia do grudnia 2020 roku. Harmonogramy można również pobrać w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Odbiór odpadów od stycznia do grudnia 2020 r. - harmonogramy

Andrzej Bobola11

14 grudnia w Kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach, Zespół Sceniczny działający przy w/w parafii, wystawił spektakl pt. „Dzieje Św. Andrzeja Boboli”. Autorami scenariusza oraz głównymi organizatorami całego przedsięwzięcia byli: p. Jan Chodziński i p. Mirosław Grela. Reżyserem przedstawienia był p. Paweł Budzyński, aktor z jednego z teatrów krakowskich. W spektaklu wzięło udział 20 Aktorów oraz nasz Chór Parafialny pod dyrekcją p.Małgorzaty Plewniak.

Czytaj więcej: „Dzieje św. Andrzeja Boboli” - wyjątkowy spektakl w Węgrzcach

zlote117 par z gminy Zielonki świętuje jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji małżonkowie zostali uhonorowani medalami przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości, która odbyła się 12 grudnia w imieniu głowy państwa jubilatów odznaczył wójt Bogusław Król. Życzenia i gratulacje przekazał wiceprzewodniczący rady gminy Zielonki Krzysztof Olawski.

Czytaj więcej: Złote Gody – pół wieku razem

roboty drogowezmniOd poniedziałku 16.12.2019 r.  wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej zamierzają rozpocząć roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych. Planowane są całkowite zamknięcia dróg oraz czasowe utrudnienia w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym. Zakładane terminy przeprowadzenia prac:
1. Bibice, ul. Brzozowa - 16.12.2019 r. - układanie nawierzchni asfaltowej - odcinek od skrzyżowania z ul. Kasztanową do rejonu ul. Łąkowej, numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-066 / 663-348-989.
2. Januszowice, ul. Modrzewiowa - 16.12.2019 r. - układanie nawierzchni asfaltowej, numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 605-262-901 / 601-055-071;

Czytaj więcej: Asfaltowania: ul. Brzozowej w Bibicach, ul. Modrzewiowej w Januszowicach, ul. Legionistów w...