Aktualności

bio

 

Informujemy, że od listopada 2019 r. zmienia się harmonogram i częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych sprzed posesji. Odpady te w dniach ich odbioru muszą być wystawione najpóźniej do godz. 6:30 rano, w brązowych pojemnikach umożliwiających dostęp powietrza i gromadzenie odcieków o pojemności 120 lub 240 l. Chęć oddawania odpadów prosimy zgłosić do UG Zielonki pod nr telefonu (12) 2850850 wew. 107.
Harmonogram do pobrania: tutaj.

Konferencja EtnoPolska 2019 12.10 12212 października w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „EtnoPolska 2019” realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach. Projekt miał za zadanie zjednać miłośników dziedzictwa kulturowego, nawiązać interakcje międzypokoleniowe oraz zaszczepić miłość do folkloru wśród młodych mieszkańców.

Czytaj więcej: Projekt "EtnoPolska2019" realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach

c1d8730e8c0932016d6558422323c07fplakatGłówny celem projektu Aktywna Korzkiew, który Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji realizować będzie do 30 czerwca 2022 r., jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. W jego ramach powstaje Placówka Wsparcia Dziennego w Korzkwi, przy ul. Eleonory Wodzickiej 2, dla 120 dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz minimum 100 ich rodziców,opiekunów prawnych mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu założono zorganizowanie zajęć w placówce przez cały rok, 5 dni w tygodniu po przynajmniej 4 godziny dziennie, w wakacje – 8 godzin. Projekt realizowany jest dla mieszkańców gminy Zielonki, na jej terenie. Więcej szczegółowych informacji, w tym o zgłaszaniu się do projektu, oraz regulamin dostępny jest tutaj: link. Można również kliknąć miniaturę plakatu.

Bibice WolaReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki uprzejmie informuje, że sieci kanalizacji sanitarnej wybudowane w miejscowościach Bibice (przecznice od ulicy Granicznej) oraz Wola Zachariaszowska (przecznice od ul. Granicznej oraz ul. Zacisze), zostały przekazane do eksploatacji.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/ tel: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Jednocześnie chcemy poinformować, że sieć kanalizacyjna została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IMG 0360Pociąg do natury zabrał w inspirującą podróż dużych i małych 27 października w Zielonkach. Zawiadowcy przyrody z Fundacji Dzieci w Naturę przywitali najmłodszych mieszkańców Zielonek i okolic wraz z rodzicami i dziadkami na drugiej Stacji Natura na skwerze „Żabie Doły" na zieloneckim Marszowcu. Było wspaniale, gwarnie i przyjaźnie. Podróży w przyrodnicze knieje sprzyjało słońce oraz dobry duch miejsca - Marzena Gadzik-Wójcik, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielonki - od dawna działająca na rzecz zachowania tego miejsca w możliwie jak najbardziej niezmienionej, naturalnej formie. Jej relacja:

Czytaj więcej: Stacja Natura 2 na zieloneckim Marszowcu

PogodnaInformujemy, że zlecono remont nawierzchni asfaltowej na ul. Pogodnej w Garliczce - będzie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku długości około 120 m od skrzyżowania z ulicą Na Chochół w Garliczce do ul. Radosnej. Roboty będą prowadzone na połówce drogi, tj. na pasie ruchu w kierunku ul. Radosnej.

Ww. prace rozpoczną się w dniu 30 października br. i będą przebiegać dwuetapowo - 1. rozbiórka starej nawierzchni; 2. wykonanie nakładki asfaltowej.

Podczas robót będzie nieprzejezdny jeden pas ruchu ul. Pogodnej.

Januszowice6 listopada wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Biała Góra w Januszowicach zamierza rozpocząć roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7.00-17.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym. Pierwotny termin przeprowadzenia prac, planowany na 30.10.2019 r. został przełożony z przyczyn niezależnych od inwestora i wykonawcy.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 605-262-901.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DSC04043W siedemnastej Zachariaszadzie – integracyjnej imprezie sportowo-artystycznej, która odbyła się 24 października, wzięło udział kilkuset uczestników z 25 Środowiskowych Domów Samopomocy i ośrodków wsparcia, również Domów Pomocy Społecznej, z województwa małopolskiego. Imprezę w hali sportowej w Zielonkach zorganizowały: Stowarzyszenie Zachariasz, zieloneckie Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej. Zapraszamy również na film: link.

Czytaj więcej: Zachariaszada – sportowa, artystyczna, integracyjna

ZielonkiReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 24 października 2019 r. (czwartek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki, ul. Wyjazdowa. Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7.00-17.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-489-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WymienKociol Malopolska mNa terenie gminy Zielonki do końca września 2019 r. wymieniono 322 piece z dofinansowaniem, w tym 304 piece w ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki" (realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Krakowskiej), z którego dofinansowanie wynosi maksymalnie 14 tys. zł. Umów na wymianę pieców podpisanych zostało więcej - 427, pozostałe 123 piece, na wymianę których mieszkańcy podpisali już umowy, są w trakcie wymiany (najpóźniej do I połowy 2020 roku mają czas na ich wymianę i rozliczenie się z dofinansowania). Dla porównania - w wyniku przeprowadzonej w 2018 r. inwentaryzacji na terenie gminy Zielonki stwierdzono 1110 pieców węglowych zasypowych nie spełniających norm niskoemisyjnych oraz 315 pieców kaflowych, trzonów kuchennych i pieców typu koza w 4106 sprawdzonych budynkach 

W ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki" na dofinansowania na wymianę pieców dla mieszkańców gminy Zielonki wydano już 3 187 913,17 zł. - Tempo wymiany pieców przyśpieszyło – od maja do września 2019 r. wymieniono ich 88. Staramy się o dodatkowe środki na wymianę pieców w ramach programu ZIT, według tych samych zasad – informuje Anna Węgrzyn z referatu gospodarki komunalnej UGZ. 

Na terenie gminy Zielonki są też prowadzone – już od trzech sezonów grzewczych - kontrole pieców w domach prywatnych. W sezonie 2018/2019 przeprowadzono ich 214, wskutek czego pobrano 19 próbek popiołów do analizy. W 5 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, wobec czego gmina Zielonki skierowała wniosek do policji o ukaranie właścicieli domów, w każdym z przypadków policja nałożyła mandat w wysokości 500 zł. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono, powodem dymienia było palenie słabej jakości węglem w bezklasowych piecach, co nie jest karalne. W kontrolowanych domach urzędnicy przypominali o założeniach uchwały antysmogowej, terminach obowiązkowej wymiany pieców, pouczali i zachęcali do wymiany pieca z dofinansowaniem, zostawiali materiały informacyjne. 

Informacje o dofinansowaniu na wymianę pieca można uzyskać TUTAJ oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 2850 850 w. 317.

Przypominamy, że w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa, obowiązuje więc całkowity zakaz ogrzewania domów mułami, flotami węglowymi i węglem, który zawiera powyżej 15 proc. drobnego ziarna, jak też drewnem sezonowanym krócej niż dwa lata. Do końca 2022 roku wszystkie bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione. 

TS WegrzceM17 października został ogłoszony przetarg na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa hali namiotowej i boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy obiektach klubu TS Węgrzce w Węgrzcach, gm. Zielonki”: link. 11 października wójt gminy Zielonki spotkał się z sołtys Węgrzc i przedstawicielami klubu TS Węgrzce, na spotkaniu zaakceptowano i parafowano końcowe rozwiązania, które zostały przyjęte w dokumentacji przetargowej. Poszukiwany jest wykonawca, który zaprojektuje i wybuduje halę namiotową i zaplecze dla TS Węgrzce. Budynek hali namiotowej o wymiarach 54 m długości, 22 m szerokości i 11 m wysokości ma mieścić boisko umożliwiające grę w futsal oraz zaplecze sanitarno-szatniowe w systemie lekkiej zabudowy.  - Do poprzedniego przetargu na budowę budynku zaplecza dla TS Węgrzce zgłosił się tylko jeden oferent, który oferował wykonanie zadania za 2 864 254,41 zł, co przekraczało środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Dla porównania  - oddany do użytku w lipcu 2018 r. budynek zaplecza dla LKS Zieleńczanka o podobnej powierzchni kosztował 1,5 mln zł. Po analizie dostępnych środków, jak i potrzeb klubu (zadaszenie boiska na zimę), oraz rozeznaniu innych opcji okazało się że w środkach przewidzianych na ten cel w budżecie powinno udać się zrealizować zarówno zadaszenie w formie hali nad boiskiem, wraz z nową nawierzchnią, jak i znajdujące się we wnętrzu hali zaplecze socjalne dla klubu, stąd zmiana koncepcji – informuje Beata Lipień-Łysek, kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Zielonki.

W związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie nowoczesnej, telekomunikacyjnej linii światłowodowej na terenie miejscowości: Trojanowice, Januszowice, Korzkiew informujemy, że prace mające na celu podwieszenie kabla światłowodowego na istniejących słupach elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, prowadzone będą w miesiącu październiku i listopadzie 2019 r. Roboty wykonywane będą bez użycia sprzętu ciężkiego z wykorzystaniem wyłącznie drabin i nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Pracujący na miejscu pracownicy firmy podwykonawczej ubrani będą w odblaskowe kamizelki z wyraźnym logo na plecach: GIGA Internet. Termin uruchomienia usług (Internet, telewizja, telefon) przewidywany jest na koniec listopada 2019 r.

autobusNa wniosek gminy Zielonki od 19 października 2019 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych:   

linia 227 - zostanie wprowadzona zmiana rozkładu jazdy w dni powszednie, zakładająca uruchomienie czterech dodatkowych par kursów i zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu do 30 minut; rozkład jazdy ważny od 19.10 dostępny na stronie mpk: link,

linia 287 - zostanie wprowadzona korekta godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia; rozkład jazdy ważny od 19.10 dostępny na stronie mpk: link.

Na mocy zawartego porozumienia o finansowaniu aglomeracyjnego transportu zbiorowego gmina Zielonki zapewnia finansowanie 16 dziennych i 2 nocnych linii aglomeracyjnych MPK oraz od września do czerwca bezpłatną komunikację dla uczniów szkół podstawowych -- z budżetu gminy Zielonki w 2018 r. przekazano na ten cel do gminy Kraków  2 440 225 zł, a w 2019 r. zaplanowano 3 mln zł.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki do pobrania: tutaj.
Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie tekstu planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Zielonki w zakresie obowiązkowych miejsc postojowych (w projekcie zmiany: 3 miejsca na lokal mieszkalny) oraz likwidacji odstępstw od zapisanych w planach zagospodarowania zasad kształtowania formy architektonicznej dla budynków o nowatorskich rozwiązaniach. Nie dotyczą poszerzeń terenów budowlanych. Uwagi nie dotyczące tych zmian będą  traktowane jako bezprzedmiotowe.