Aktualności

MUlticel ulotka A5 KrakówMulticel ulotka A5 str1 wspolnaStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna projekt o nazwie Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" i zaprasza na bezpłatne kursy - szkolenia skierowane do osób z grup defaworyzowanych: osoby bezrobotne; kobiety, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub opuściły go na kilka lat; osoby niepełnosprawne; osoby w wieku 50+ poszukujące pracy; rolników, którzy chcą podjąć pracę poza rolnictwem, osoby korzystające z pomocy społecznej. Z racji tego, że dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na bezpłatne kursy w ramach programu Multicel, przedłużamy rekrutację do 9 maja. Zapraszamy do aplikowania!

Regulamin, karta zgłoszenia

Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

nagrodyNagrodę Główną Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe otrzymał Władysław Kućmierczyk, utytułowany tenisista z gminy Zielonki; a Katarzyna Gazda-Suchanek, trenerka drużyn cheerleaderek z gminy Zielonki otrzymała nagrodę Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii trener. Pan W. Kućmierczyk otrzymał dodatkowo Nagrodę Wojewody Małopolski Piotra Ćwika za całokształt osiągnięć sportowych i kulturalnych. Jesteśmy dumni z mieszkańców naszej gminy i bardzo Państwu gratulujemy! Warto tu wspomnieć, iż zarówno K. Gazda-Suchanek, jak i W. Kućmierczyk są też laureatami tegorocznych Nagród i Stypendiów Sportowych Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Dwóch laureatów z gminy Zielonki nagrodzonych przez Powiat Krakowski

Slogo KORONA maletowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach działań: "Podejmowanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" w terminie 6.05-20.05.2019.

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniach:

Podejmowanie działalności gospodarczej 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Szanowni Państwo,

Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o zawieszeniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli od soboty 27 kwietnia br. Przez okres protestu codziennie monitorowałem sytuację w strajkujących, samorządowych szkołach i przedszkolu w Zielonkach. Pozostawałem w stałym kontakcie z dyrektorami, mając na celu troskę o bezpieczeństwo i zapewnienie właściwej opieki dzieciom. Wszystkie samorządowe placówki biorące udział w proteście zapewniły w razie potrzeby uczniom opiekę. Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty, dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu dyrektorów, we wszystkich szkołach odbyły się bez zakłóceń.

Dziękuję dyrektorom i wicedyrektorom samorządowych szkół i przedszkoli za zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanie zajęć opiekuńczych podopiecznym, w tym za podjęcie współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zaoferowali pomoc i wsparli w opiece nad dziećmi dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zielonkach, gdzie odbywał się strajk. 

Pomimo konieczności wprowadzenia wielu nagłych zmian w organizacji egzaminów zewnętrznych, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i sprawności dyrektorów, egzaminy odbyły się we wszystkich samorządowych szkołach. Dziękuję nauczycielom szkół samorządowych gminy Zielonki, którzy w czasie egzaminów nie podjęli akcji strajkowej; emerytowanym nauczycielom, pracownikom Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach legitymującym się kwalifikacjami nauczycielskimi, dyrektorom publicznych i niepublicznym szkół oraz przedszkoli z terenu naszej gminy, a także pedagogom spoza gminy Zielonki za udział w pracach komisji egzaminacyjnych, dzięki czemu przeprowadzenie egzaminów stało się możliwe. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Rodzicom, mieszkańcom naszej gminy, za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i zapewnienie opieki dzieciom uczęszczającym do samorządowych placówek oświatowych w gminie. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, od poniedziałku we wszystkich samorządowych szkołach i przedszkolach zajęcia są realizowane zgodnie z harmonogramem. 

Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król

 

W rozwinięciu Komunikatu Komisarzy wyborczych w Krakowie I, II i III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:
1. W przypadku, gdy pomimo wezwania pełnomocników wyborczych do dokonania uzupełnień składu obwodowej komisji wyborczej jej skład jest mniejszy od ustawowego, dokonuje się jej uzupełnienia do składu podstawowego spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Jeżeli liczba osób, które samodzielnie zgłosiły się jest większa niż liczba osób brakujących do ustawowego składu komisji urzędnik wyborczy lub pracownik gminy upoważniony przez komisarza wyborczego bezpośrednio po dokonaniu czynności losowania składów komisji spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wyłania pozostałych członków komisji spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę poprzez ich losowanie.
2. W przypadku stwierdzenia, że skład obwodowej komisji wyborczej pomimo wezwania do uzupełnień i uwzględnienia wszystkich kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili, jest mniejszy niż wynikający z Kodeksu wyborczego skład minimalny, w celu uzupełnienia składu komisji należy w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do osób, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury do innej komisji, a ich zgłoszenia nie zostały w poprzedniej uwzględnione, czy są zainteresowane uczestnictwem w tej komisji.
3. W przypadku gdy uzupełnienie składu komisji w ten sposób okaże się niemożliwe urzędnicy wyborczy wystąpią do organów gminy o wskazanie takich osób .

Komisarze Wyborczy w Krakowie I, II, III
(-) Dagmara Daniec-Cisło
(-) Wojciech Makieła
(-) Bartłomiej Migda

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Zielonki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godz. pracy w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,  
- Nr 2, w liczbie 6,  
- Nr 3, w liczbie 5,  
- Nr 4, w liczbie 4,  
- Nr 5, w liczbie 4,  
- Nr 6, w liczbie 6,  
- Nr 7, w liczbie 6,  
- Nr 8, w liczbie 6,  
- Nr 9, w liczbie 4,  
- Nr 10, w liczbie 6,  
- Nr 11, w liczbie 5,  
- Nr 12, w liczbie 4,  
- Nr 13, w liczbie 1,  
- Nr 14, w liczbie 1,  
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00. w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Wojciech Andrzej Makieła

Informuję, że od 23 kwietnia 2019 r. pracę podjęły szkoły podstawowe: w Korzkwi, w Woli Zachariaszowskiej i w Owczarach, a od dnia dzisiejszego - 24 kwietnia - prowadzone są w ww. szkołach zajęcia dydaktyczne  z uczniami zgodnie z obowiązującym w danej szkole planem lekcji. 

Szkoła Podstawowa w Bibicach zawiesiła strajk w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia 2019 r. Po przerwie świątecznej z uczniami prowadzone są zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem lekcji.  Na dzień dzisiejszy nie ma informacji czy od piątku 26 kwietnia 2019 r. pracownicy szkoły w Bibicach będą kontynuować strajk, czy też strajk będzie zawieszony.

Strajk kontynuowany jest w Szkole Podstawowej w Zielonkach i w Samorządowym Przedszkolu w Zielonkach. 

Tak, jak już informowaliśmy wcześniej, Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach pracę podjęło od 9 kwietnia br. 

Szanowni Rodzice, bardzo dziękuję za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i zapewnienie opieki dzieciom uczęszczającym do samorządowych placówek oświatowych w gminie Zielonki. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna Soblik

plakat PiT 2019Przypominamy, że pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38 proc. do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania. Jeżeli gmina Zielonki jest miejscem Państwa zamieszkania zachęcamy do wpisania tego w formularzu PIT - na co je przeznaczymy w gminie Zielonki w 2019 r. można się dowiedzieć tutaj: nacoidamojepieniadze.

Właściwym dla gminy Zielonki jest Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2. Wypełniając zeznanie podatkowe można skorzystać z dostępnego na naszej stronie programu do rozliczenia: link. Rozliczając PIT warto też przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działającej na terenie gminy Zielonki: link.

1powiat15 kwietnia w Centrum Integracji Społecznej odbyło się spotkanie zarządu powiatu krakowskiego z wójtami i burmistrzami powiatu krakowskiego. Głównym tematem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy samorządami, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” oraz wypracowanie wspólnych modeli działania na terenie powiatu krakowskiego. Wystąpienia miały: Małgorzata Sikora- dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW „Wody Polskie” oraz Dorota Niemiec-dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki gościła samorządowców z powiatu krakowskiego

wielkanoc

Wielkanocne spotkania dla starszych mieszkańców gminy – to już tradycja. Przy staropolskim żurku, wielkanocnym jajeczku i świątecznych ciastach usiadły osoby starsze i samotne z gminy Zielonki. 16 kwietnia do zieloneckiego Centrum Integracji Społecznej zaprosili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz Biblioteki Publicznej w Zielonkach.

Czytaj więcej: Wielkanoc dla Seniorów w Zielonkach

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że od 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. przystępuje do realizacji robót drogowo-odtworzeniowych w ul. Królewskiej w miejscowości Wola Zachariaszowska. Zakres robót obejmuje położenie nakładki asfaltowej (drugiej warstwy nawierzchni) na zrealizowanym w ubiegłym roku odcinku sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym droga będzie nieprzejezdna w godzinach 8:00-18:00 do czasu zakończenia robót. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zachariaszowska realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

informacja dla mieszkancowGmina Zielonki uczestniczy w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego. Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ogłosił przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy instalacji OZE. W ramach projektu realizowanego w 41 gminach Małopolski ma powstać blisko 4 tys. instalacji na domach prywatnych. Więcej informacji na plakacie obok.

DSC06637 W Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r. w Bibicach na rynku oracje, wzbudzając salwy śmiechu widzów,  głosiło 40 pucheroków; już nie krakowskich żaków, ale uczniów i przedszkolaków. Przybyli z Bibic, Zielonek i Korzkwi. Ubrani w mieniące się kolorami ogromne szpiczaste czapy byli wdzięcznymi obiektami dla fotografów. Muzyką i pieśniami urozmaicili imprezę: Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki i zespół „Bibiczanie” na czele z Józefem Plewniakiem, który ze swadą przybliżył zebranym zwyczaj korzeniami sięgający XVI wieku.

Czytaj więcej: Pucheroki – barwny, unikatowy zwyczaj wciąż żywy w gminie Zielonki

Ogólnopolski strajk oświatowy, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 r., jest kontynuowany we wszystkich  publicznych szkołach podstawowych z terenu gminy Zielonki: w Bibicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach i Zielonkach oraz w samorządowym przedszkolu w Zielonkach. Od 9 kwietnia br. pracę podjęło Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach. 

Pomimo protestu w oświacie w dniach 10, 11 i 12 kwietnia br. 186 uczniów trzecich klas gimnazjów, włączonych do szkół podstawowych w Bibicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej i Zielonkach, przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin przebiegł bez zakłóceń, chociaż w związku z kryzysową sytuacją spowodowaną strajkiem nauczycieli, dyrektorzy szkół zmuszeni byli do skorzystania z pomocy osób spoza szkoły, posiadających kwalifikacje pedagogiczne. 

Przed szkołami kolejne wyzwania, bowiem w poniedziałek uczniowie ósmych klas po raz pierwszy zmierzą się z nową formą egzaminu zewnętrznego, jakim jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin ten odbędzie się w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. W naszej gminie do egzaminu ósmoklasisty przystąpi łącznie 221 uczniów ze szkół podstawowych w Bibicach, Zielonkach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej i Owczarach. I w tym przypadku dyrektorzy szkół podstawowych mogą liczyć na wsparcie ze strony osób spoza szkoły, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne. 

Szanowni Rodzice, jeszcze raz dziękuję za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i zapewnienie opieki dzieciom uczęszczającym do samorządowych placówek oświatowych w gminie Zielonki. W związku z brakiem informacji od przedstawicieli związków zawodowych, jak długo potrwa akcja strajkowa nauczycieli, o rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez strony internetowe szkół i przedszkoli oraz stronę internetową gminy.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach mgr Anna Soblik

 

DSC07288W sobotnie popołudnie 13 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie świąteczne Koła Seniora, które działa w Węgrzcach. Przed Wielkanocą tematem spotkania była m.in. miłość. – Tylko miłość, która umie czekać, będzie świadkiem Zmartwychwstania – mówiła Zofia Kot, radna gminy Zielonki i przewodnicząca Koła Seniora w Węgrzcach.

Czytaj więcej: Wielkanocne spotkanie seniorów w Węgrzcach