8.png

Aktualności

baner DK

Mieszkasz w Gminie Zielonki? Chodzisz do szkoły ponadpodstawowej do Krakowa? A może zaraz zaczniesz tam dojeżdżać? W takim razie bingo. Właśnie Ciebie szukamy i od Ciebie potrzebujemy pomocy.
Realizujemy program Dom Kultury +. To program, w którym sami będziecie mogli decydować co i w jaki sposób  zrealizować razem z nami. Najważniejszy będzie Wasz pomysł, który razem spróbujemy urzeczywistnić!
Na początek chcemy zadać Ci kilka prostych pytań. Odpowiedź na nie zajmie kilka minut, a dla nas będzie niezmiernie istotna, żeby rozpocząć realizację programu. Link do ankiety.

roboty drogowezmniW sobotę, 13 marca od godzin porannych, na ul. Opolskiej w Krakowie ruch kołowy odbywający się obecnie z wykorzystaniem jezdni południowej na odcinku od Pleszowskiej do stacji paliw zostanie przeniesiony na jezdnię północną. Dwa pasy będą dostępne w kierunku Katowic, jeden – w kierunku Nowej Huty. Na zamkniętej południowej jezdni prowadzone będą prace związane z przebudową ciepłociągu. Nadal będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo z Pleszowskiej do Nowej Huty, nadal obowiązuje też zakaz skrętu w lewo z Opolskiej w Pleszowską.
Od poniedziałku, 15 marca nastąpi korekta organizacji ruchu na odcinku od ronda przy ul. Mackiewicza do skrzyżowania ulic Pachońskiego i Górnickiego. Skrzyżowanie nadal pozostaje zamknięte, a od wlotu z ul. Mackiewicza obowiązuje ruch dwukierunkowy. Zamknięty dla pieszych zostanie chodnik po północnej stronie ul. Pachońskiego i zawężone zostaną obie jezdnie przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego. Zachowany będzie dojazd do posesji po północnej stronie ul. Pachońskiego.

zim.krakow.pl

IMG 20210310 102534

Rozpoczynają się roboty w ramach rozszerzenia projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – IV etap”. Przypomnijmy, że w grudniu 2020 roku podpisano dwie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. z Tarnowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości około 8,4 km w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska, Przybysławice, Węgrzce, Zielonki wraz z 3 przepompowniami ścieków i ich zasilaniem. Powstaną też odcinki sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacji deszczowej. Po realizacji zostaną odtworzone drogi. Wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął prace od budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w Bibicach i w rejonie ul. Spacerowej w Zielonkach. Roboty wiązać się mogą z utrudnieniami w ruchu drogowym, o czy będziemy informować m.in. na stronie zielonki.pl.

Czytaj więcej: Dalsza budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Zielonki

​Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi!

​Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Państwu najlepsze gratulacje i życzenia, a także wyrazy uznania za Państwa ogromnie wartościową, społecznie wykonywaną pracę. Dziękujemy za codzienny trud, wysiłek oraz współpracę w podejmowaniu licznych inicjatyw na rzecz rozwoju i poprawy życia lokalnej społeczności. Życzymy wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, dobrej współpracy z mieszkańcami, realizacji pomysłów w działalności sołeckiej oraz zadowolenia z pełnienia tej jakże ważnej funkcji. Niech wzajemna współpraca, zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządu przynosi Państwu zadowolenie i uznanie społeczne.

                                                                  Z wyrazami szacunku


​                                  Wójt Gminy Zielonki                                  Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

                                          Bogusław Król                                                     Mirosław Golanko

Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 4 marca 2021 r. wykonawca robót przystępuje do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Zielonkach. Wykonawca planuje realizować roboty w godzinach od 7.00 do 15.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Po wykonaniu zaplanowanych robót w ul. Spacerowej pracę będę kontynuowane w ul. Do Cegielni. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

pszok 2

Przypominamy, że po sezonie zimowym od 6 marca w każdą sobotę w godzinach 10.00-18.00 wznawiają działalność punkty PSZOK.  Aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie. Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Prosimy mieszkańców o zachowanie zasad bezpieczeństwa, pamiętanie m.in. o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu dystansu.

krakowskiePrzedmiescie

Na terenie gminy Zielonki działa Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny, który pracuje z osobami i rodzinami borykającymi się z problemami. W jego ramach funkcjonuje grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy, dotkniętych problemem alkoholowym oraz z innymi trudnościami. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy: prawnika, psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, terapeutów i pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej: Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny

dron1Od 2021 r. w gminie Zielonki rozpoczęliśmy nowy rodzaj kontroli spalania w piecach - za pomocą dronów. Kontrole  prowadzone były w godzinach od 16:00 do 20:00 przez uprawnionych urzędników, częściowo ze wsparciem policji w ramach patroli opłacanych przez gminę. W styczniu 2021 r. kontrolowany za pomocą dronów obszar objął 950 budynków w trzech miejscowościach: Zielonki, Bibice i Węgrzce, z czego sensor pomiarowy wytypował 77 domów, nad którymi wykonał szczegółowy pomiar. W lutym wytypowano i skontrolowano 95 budynków w ośmiu miejscowościach: Trojanowice, Przybysławice, Grębynice, Garlica Murowana, Garlica Duchowna i Garliczka oraz część Owczar i dwie lokalizacje w Zielonkach. Badanie polegało na zasysaniu próbek dymu i przeanalizowaniu uzyskanych w czasie rzeczywistym wyników. Wykrycie nieprawidłowości – pojawienie się informacji o zwiększonym stężeniu danego związku chemicznego - skutkowało wejściem na posesję uprawnionych do kontroli urzędników, również z policją. Film z kontroli spalania w piecach realizowanej za pomocą drona.

Czytaj więcej: Kontrole spalania w piecach w gminie Zielonki z użyciem dronów 

Wymiana piecow LOGO

 

 Zachęcamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Zielonki  w celu pozyskania dotacji na wymianę kotła węglowego. W ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II” w gminie Zielonki mamy do rozdysponowania  2 540 000 zł, co wystarczy na dofinansowanie wymiany kolejnych 363 kotłów w domach. Przypominamy, że uchwała antysmogowa woj. małopolskiego nakazuje likwidację bezklasowych kotłów na węgiel oraz I i II klasy do końca 2022 r.

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze na wymianę pieców! Zachęcamy do zgłaszania się po dotację!

roboty drogowezmni

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) na ul. Krakowskiej w Bosutowie w rejonie skrzyżowania z ul. Królewską zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową obiektu MD-12 w pasie drogowym drogi gminnej K601501 w m. Bosutów w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. 

 

 

 

Czytaj więcej: Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej w Bosutowie w związku z budową POK od 26 lutego 2021 r

POK 1 m18 lutego 2021 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ostatniego odcinka Północnej Obwodnicy Krakowa. Decyzja została przekazana dyrektorowi krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszowi Pałasińskiemu. Realizacja północnej obwodnicy Krakowa pozwoli na domknięcie drogowego pierścienia wokół stolicy Małopolski. Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce, które będzie miało pełną obwodnicę. Powstająca już północna obwodnica Krakowa (S52) to dwujezdniowa droga ekspresowa klasy S (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (gm. Wielka Wieś) do węzła z S7 Kraków Mistrzejowice - z czego 6,7 km biegnie po terenie gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Północna obwodnica Krakowa - jest ZRID dla ostatniego, trzeciego, odcinka

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ujmuje działania naprawcze, które eliminują z dokumentu zauważone przez Organ Nadzoru nieścisłości i wady, zgłoszone pismem Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4100.691.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w/s wątpliwości co do zgodności z prawem zapisów podjętej Uchwały Nr  XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 roku. Procedura naprawcza dotyczy:

  • korekty przebiegu granicy Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Bosutów w części graficznej;
  • korekty przebiegu granic złóż kruszyw naturalnych  Przybysławice i Przybysławice II w części graficznej;
  • korekty  wysokości   powierzchni ograniczającej  wysokość zabudowy dla nowej drogi startowej Lotniska Kraków Balice  z 388,00 metrów  n.p.m. do 388,62 metrów  n.p.m., w części graficznej i tekstowej.

Link do ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zielonki

plakat nacoidamojepieniadzeCzy wiesz, że gmina dostaje ok. 38% Twojego podatku dochodowego? Co dalej dzieje się z pieniędzmi? Czy wiesz, ile pieniędzy przeznaczane jest na funkcjonowanie komunikacji, lokalnej szkoły, inwestycje m.in. oświatowe, sportowe, winfrastrukturę i ochronę środowiska? Z finansami naszej gminy w roku 2021 można zapoznać się na stronie zielonki.nacoidamojepieniadze.pl, gdzie z punktu widzenia mieszkańca można zobaczyć, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju gminy i miejscowości.

Aby część Twojego podatku zasiliła budżet gminy trzeba wybrać w formularzu PIT gminę Zielonki jako miejsce zamieszkania.