Aktualności

IMG 0719Już po raz piąty miłośnicy aktywnego wypoczynku i sportowych emocji spotkali się 22 września w Zielonkach, by wziąć udział w Marchewkowym Półmaratonie. Ponad 300 uczestników, w różnym wieku, na różnych dystansach, których łączy jedno – ogromna radość z biegania i moc pozytywnej energii po przekroczeniu mety. To znak, że kolejna edycja marchewkowej imprezy znów się udała.

Czytaj więcej: Marchewkowy bieg po zdrowie

ranking MISTiA f26 września Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) ogłosił w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2019. Liderami tegorocznego zestawienia są gminy Zakopane, Wielka Wieś i Niepołomice. Na czwartym miejscu uplasowała się gmina Zielonki.

W ramach rankingu MISTiA ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Ranking realizowany jest od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie, który odpowiada za zebranie i zestawienie wyników. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki 4. w województwie – Ranking Samorządów Małopolski 2019

Sekcja Brydża Sportowego działająca przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w ramach obchodów Dnia Seniora w Zielonkach organizuje doroczny Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Zielonki. Turniej odbędzie się 12 października 2019 roku o godz. 10:00 w budynku wielofunkcyjnym w Batowicach, ul. Matejki 20. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 10 października 2019 roku.
Szczegółowych informacji na temat turnieju udziela p. Stefan Łysek 695 603 695

Pierwsze, wspólne posiedzenie Członków wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych (od Nr 1 do Nr 14) odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, przy ul. Galicyjskiej 17A. Obecność Członków Komisji jest obowiązkowa. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz znać numer swojego konta w banku.
Studenci proszeni są o przyniesienie kserokopii ważnej legitymacji studenckiej. Renciści i emeryci winni znać nr ewidencyjny swojej legitymacji.

juromania1Tegoroczna Juromania na terenie gminy Zielonki odbyła się 22 września 2019 w Korzkwi w ramach organizowanego przez Województwo Małopolskie i Śląskie – Święta Szlaku Orlich Gniazd. Organizatorzy tego przedsięwzięcia w gminie tj. Zamek Korzkiew, Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji, ZHP i Ośrodek  Wypoczynkowy Korzkiew oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach przygotowali szereg atrakcji i niespodzianek, które doskonale podkreślą wyjątkowość, piękno oraz tradycję szlaku. Program wydarzenia został opracowany w taki sposób, aby każdy znalazł coś dla siebie – od pokazów kunsztu rycerskiego, średniowiecznych rekonstrukcji, pokazów historycznych i tanecznych, tematycznych warsztatów, stanowisk historycznych rzemiosł, prezentacji kuchni regionalnej po losowanie atrakcyjnych nagród min. można było wygrać voucher na nocleg w zamku, bony upominkowe do salonu urody Elixir Day SPA w Woli Zachariaszowskiej, vouchery na zajęcia warsztatowe oraz zimowisko organizowane przez Ośrodek  Wypoczynkowy Korzkiew, vouchery na zajęcia w CKPiR i wynajem hali sportowej w Zielonkach oraz można było wygrać  plecaczki z niespodziankami od gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Kolejna edycja  JUROMANII w Korzkwi za nami

obwodnica zielonek TWolbromska GOT117 września 2019 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) drugiego tzw. północnego odcinka Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek. Drugi etap, obejmuje odcinek od węzła z Północną Obwodnica Krakowa w Zielonkach do skrzyżowania z ulicą Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach, gm. Zielonki. Powstanie tego odcinka ułatwi w przyszłości poruszanie się w kierunku powstającej Północnej Obwodnicy Krakowa. Przetarg prowadzi krakowski oddział Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW).

Zamówienie dotyczy wykonania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym ZRID) pozwalających na realizację inwestycji polegającej na budowie zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Oferty w przetargu można składać do 18 października 2019 roku. Zadanie ma być wykonane w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy. Planowane jest zgłoszenie zamówienia do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. LINK  

Przypomnijmy, że 28 sierpnia 2019 r. ogłoszony został przetarg na pierwszy etap tej inwestycji tzw. odcinek południowy Trasy Wolbromskiej (zachodniej obwodnicy Zielonek), który połączy ul. Pachońskiego w Krakowie z węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach, w ramach tej inwestycji wykonany zostanie też łącznik do ulicy Glogera w Krakowie (drogi wojewódzkiej 794) i rozbudowa tej ulicy. Pierwszy przetarg obejmuje nie tylko opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, ale także wykonanie robót budowlanych. Długość dwujezdniowej drogi klasy G to 2,2 km. Inwestycja ma być zakończona do 30 czerwca 2023 roku. Więcej Inwestycja będzie wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Przetarg prowadzi  krakowski oddział ZDW. LINK

 

TW Przetarg28 sierpnia 2019 r. ogłoszony został przetarg na fragment tzw. Trasy Wolbromskiej, czyli część zachodniej obwodnicy Zielonek. Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 będzie wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Przetarg prowadzi ZDW. Droga połączy ul. Pachońskiego w Krakowie z węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach. Długość dwujezdniowej drogi klasy G to 2,2 km

Przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Do wykonania jest m.in. kompletna dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a także roboty budowlane - powstanie dwujezdniowej drogi klasy G (po dwa pasy ruchu dla każdego z kierunków jazdy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czas na złożenie ofert mija 1 października 2019 r. Zadanie ma być gotowe do 30 czerwca 2023 roku. Zamawiający planuje zgłosić inwestycję do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Przetarg na budowę odcinka Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek

Wójt Gminy Zielonki zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) informuje o wyłożeniu do wglądu od dnia 16 września 2019 r. na okres 60 dni projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębów ewidencyjnych Korzkiew i Owczary, gm. Zielonki.
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia ww. projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.
Uwagi można składać pisemnie w wyznaczonym wyżej terminie do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków lub podczas wyznaczonego terminu konsultacji wyłożonej dokumentacji urządzeniowej z właścicielami lasów wskazanego na dzień 14 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 11:15 – 12:30 w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki. Z wersją papierową projektów uproszczonych planów urządzenia lasów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki w pok. 206 (budynek główny, I piętro).

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów w plikach poniżej do pobrania

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów - Obręb ewidencyjny Korzkiew

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów - Obręb ewidencyjny Owczary

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Zielonki w godzinach od 9.00 do 17.00 w pok. 102 (I budynek, parter).

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 września 2019 r., zmieniająca informację z dnia 13 września 2019 r. - pobierz plik

owczary chodnik 2019Urząd Gminy Zielonki informuje, że 13 września rozpoczęła się budowa chodnika oraz odwodnienia na ul. Długiej w Owczarach. Roboty prowadzone są na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Gajowej -  mapka obok.  W związku z tym droga będzie przewężona, występować będą utrudnienia dla pojazdów i  korzystających z  niej pieszych. Umowny termin, jaki wykonawca ma na realizację zadania, upływa w połowie grudnia. Tempo prac uzależnione będzie od warunków pogodowych.

korzkiew fds Mbatowice fds MGmina Zielonki otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 80 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych na dwie inwestycje. Z ponad 314 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych w Małopolsce na budowę, przebudowę lub remonty dróg gminnych i powiatowych aż 4 mln 577 tys. zł trafi do gminy Zielonki z przeznaczeniem na przebudowę dwóch gminnych dróg: w Korzkwi i Batowicach - Dziekanowicach. Całkowita wartość tych inwestycji to łącznie ponad 5 mln 721 tys. zł – resztę dołoży gmina Zielonki ze swojego budżetu.

Czytaj więcej: Ponad 4,5 mln zł dla gminy Zielonki z Funduszu Dróg Samorządowych

dron wiadukt1wiaduktBatowice schemat1P MMinister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że budowa wiaduktu w Batowicach, która nie mogła się rozpocząć z powodu zbyt małych środków w dyspozycji samorządów, będzie finansowana z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych: link.

Oficjalnie potwierdzone 3.09.2019 r. – jest dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na budowę wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego! Wartość inwestycji, według złożonego wniosku, to 36.652.805,73 zł, dofinansowanie z FDS w wysokości 80 proc. wynosi 29.322.244,58 zł; resztę – 7.330.561,15 zł dołożą ze swoich budżetów samorządy.
W 2017 r. umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania budowy wiaduktu podpisały Powiat Krakowski, miasto Kraków i gmina Zielonki. Gmina Zielonki była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie dokumentacji i projektu inwestycji wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID). Wniosek o dofinansowanie z FDS przygotował i złożył Powiat Krakowski. Udział finansowy w inwestycji zadeklarowały też gminy Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca.
Zadanie na styku miasta Krakowa i gminy Zielonki w ciągu drogi powiatowej obejmuje m.in.: budowę wiaduktu nad torami kolejowymi (o rozpiętości pomiędzy podporami ok. 34 m) łączącego ulice Powstańców i Piasta Kołodzieja w Krakowie z drogą powiatową w Batowicach i Dziekanowicach w gminie Zielonki oraz przyległego układu drogowego: trzech rond i odcinka drogi oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. To ważny wlot do miasta od północnej strony, pozwalający również na skomunikowanie z powstającą Północną Obwodnicą Krakowa. 
Według wniosku realizacja zadania powinna zostać zakończona w 2021 roku.  Więcej informacji 

Informacje o historii inwestycji i przeprowadzonych przetargach: tutaj