2.png

Aktualności

Leśna BIBICE Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) wykonawca robót zamierza rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Bibicach. Wykonawca planuje realizować roboty w godzinach od 7.00 do 15.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

tytulowe2

Dziś wtorek, ostatni dzień karnawału, w gminie Zielonki od ponad ćwierćwiecza zarezerwowany na galę nagród samorządowych, nazywaną „Śledzikiem u wójta”. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa nie uda się spotkać na tym wydarzeniu promocyjnym. Nagrody samorządowe za 2020 rok wręczymy, miejmy nadzieję, za rok. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa filmowe podsumowanie. Zapraszamy do obejrzenia.

uwaga na oszustowOszuści działający metodą „na wypadek” ponownie zaatakowali mieszkańców powiatu krakowskiego. Tym razem uaktywnili się w gminach Zielonki, Wielka Wieś i Zabierzów. Tylko w czwartek 11 lutego próbowali oszukać aż 15 osób. Mieszkańcy jednak nie dali się oszukać. Policjanci z powiatu krakowskiego prowadzą szerokie działania profilaktyczne dotyczące oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBŚP” itp., docierając do jak największej liczby osób. Uświadamiają ich o zagrożeniach związanych z tego typu przestępstwami, informują o metodach działania oszustów, a także radzą jak się zachować, aby nie paść ich ofiarą i uratować swoje oszczędności. Liczne apele i komunikatów dają rezultaty. 11 lutego na terenie powiatu krakowskiego mieliśmy do czynienia aż z 15 próbami wyłudzeń pieniędzy metodą „na wypadek”. Na szczęście osoby w porę się zorientowały, że padły ofiarami oszusta i nie doszło do przekazania pieniędzy.

Czytaj więcej: Oszuści działający metodą „na wypadek” zaatakowali mieszkańców powiatu krakowskiego

tlo twitterOd 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego Urząd Gminy Zielonki organizuje transport dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, będących mieszkańcami Gminy Zielonki. Urząd Gminy Zielonki nie zapewnia transportu specjalistycznego, a w przypadku przewozu osób niepełnosprawnych z ww stopniem niepełnosprawności wymagany jest opiekun, więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Transport na szczepienia dla osób niepełnosprawnych

Gore Gwiazda

W Woli Zachariaszowskiej rozkwitają muzyczne talenty, a to za sprawą projektu, który od października 2020 roku realizuje stowarzyszenie „Muzyka do Woli”. Dzięki niemu dziesięcioro dzieci uczy się grać na trąbce, eufonium, klarnecie i flecie. Dzieci, które chcą rozpocząć przygodę z muzyką zapraszamy do kontaktu ze stowarzyszeniem drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Jak muzyczne zajęcia to do Woli!

piec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Referatem Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy Zielonki kontynuuje w 2021 roku działania w ramach Programu Osłonowego. Celem programu jest wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  i rodzinnej, w pokryciu kosztów wymiany systemu ogrzewania. Dofinansowanie wynosi 100 % na wymianę źródła ogrzewania i ewentualnych przeróbek w istniejącej instalacji. Wytypowano 16 rodzin, dotychczas pracownicy socjalni wraz z ekodoradcą dokonali wizji u 11 rodzin, którym zaproponowano udział w projekcie. Dla dwóch rodzin wybrano już firmę, która wymieni u nich nieekologiczny piec.

Czytaj więcej: Realizacja Programu Osłonowego w gminie Zielonki 

petlaindukcyjna

Od 4 lutego w Urzędzie Gminy Zielonki została zainstalowana pętla indukcyjna czyli  urządzenie, które ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych. Znajduje się w budynku nr V, wejście od ul. Krakowskie Przedmieście (pomieszczenia dawnej poczty), gdzie znajduje się dziennik podawczy oraz kasa Urzędu Gminy.

Czytaj więcej: Pętla indukcyjna dla klientów Urzędu Gminy w Zielonkach - już działa

narodowy spis powszechnyW dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!
Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Baner informuje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

pok na wwwWojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla kolejnego odcinka zadania „Budowa drogi ekspresowej S52 – odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice”. Wniosek złożony 31 stycznia 2020 roku obejmuje 5-kilometrowy odcinek drogi od węzła Modlnica w obrębie drogi krajowej nr 94 w kierunku wschodnim za projektowany węzeł Zielonki (łącznie z tunelem w Zielonkach). Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można od razu zaczynać prace.

Czytaj więcej: ZRID na budowę odcinka północnej obwodnicy Krakowa od węzła Modlnica do Zielonek

PLAKAT A4

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach sp. z o.o. rozpoczyna kompleksowe uporządkowanie spraw nielegalnych podłączeń do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przypadki kradzieży wody i bezumownego zrzucania ścieków do sieci kanalizacyjnej niestety wciąż występują na terenie naszej gminy. Są stopniowo wykrywane i usuwane przez przedsiębiorstwo. Jednakże, mając na względzie dbałość o ochronę pokładów wody podziemnej – najcenniejszego z zasobów naturalnych - a także konieczność zabezpieczenia jej należytej jakości sanitarnej, a po drugie, potrzebę kontroli nad ilością i jakością ścieków, a co za tym idzie utrzymanie pieczy nad stanem środowiska, niezbędne staje się przyjęcie i wdrożenie rozwiązania systemowego.

Czytaj więcej: Nielegalne podłączenia do sieci - ważne informacje

Rada Gminy Zielonki na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXIV/4/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi. Z uwagi na fakt, że zakończenie budowy nowego budynku oświatowego w Przybysławicach dobiega końca, został rozpoczęty  proces przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korzkwi poprzez zmianę jej siedziby, zmianę jej nazwy, a także przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole oraz utworzenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybysławicach tak, aby uczniowie mogli w dniu 1 września 2021 roku rozpocząć naukę w nowym  budynku przy ul. Krakowskiej 107 w Przybysławicach.

Czytaj więcej: Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z dniem 31 sierpnia 2021 r.

Wymiana 510 kotlow►Na terenie gminy Zielonki wymieniono 510 kotłów węglowych w domach mieszkańców z dofinansowaniem w ramach programów „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki” i PONE, na ten cel wydano ponad 6 mln zł w latach 2017-2020.
W Urzędzie Gminy Zielonki 2 ekodoradców pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania do wymiany kotłów węglowych, ocieplenia domu i itp., m.in. z programu „Czyste Powietrze”.
W 2020 r. w gminie uruchomiono program osłonowy skierowany do osób w trudnej sytuacji materialnej, w ramach którego wymiana kotła węglowego zostanie im pokryta w 100% (program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Referatem Niskiej Emisji i Odpadów UGZ).
OZE – panele fotowoltaiczne, solary i pompy ciepła – zamontowaliśmy na 7 gminnych budynkach, w tym 5 oświatowych i UGZ, wykonaliśmy termomodernizację 6 budynków – wszystkie budynki komunalne ogrzewane są w sposób ekologiczny.
W ramach „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii województwa małopolskiego” w 2020 r. mieszkańcom dofinansowano instalacje: 177 paneli fotowoltaicznych, 10 kolektorów słonecznych i 7 pomp ciepła w domach. Te liczby wzrosną, bo projekt trwa, zakończy się w czerwcu 2021 r. Wartość projektu dla gminy Zielonki to ponad 4 mln zł.
Przeprowadzono ewidencję źródeł ogrzewania w 78% gospodarstw domowych na terenie gminy Zielonki.
 Do wymiany pozostało 1133 kotłów węglowych - stan na dzień 13.01.2021 r.
Od 2016 r. prowadzone są kontrole palenisk (urzędnicy ze wsparciem policji w ramach płatnych patroli finansowanych przez gminę), od 2021 r. również za pomocą dronów.
Od 2016 r. monitorowana jest jakość powietrza za pomocą 32 czujników.
Prowadzone są działania informacyjne, przypominamy mieszkańcom, że do końca 2022 r. wszystkie bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione.
Na początku 2021 r. pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ZIT dla Województwa Małopolskiego 1,7 mln zł na dofinansowanie do wymiany kolejnych 243 pieców w domach mieszkańców gminy Zielonki.
Również program dofinansowania OZE dla mieszkańców chcemy kontynuować - z końcem 2020 r. podpisano w tej sprawie list intencyjny.

biblioteka3 lutego 2021 r. - w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i wyborem najkorzystniejszej oferty - została podpisana umowa z projektantem - firmą PROJEKTYGOTOWE.PL, spółka architektoniczna, sp. z o.o. z Krakowa - na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku nowej biblioteki z izbą regionalną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Zielonkach. Zaplanowano go do realizacji na działkach w sąsiedztwie Parku Wiejskiego oraz Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.

Czytaj więcej: Umowa na projekt biblioteki i izby regionalnej dla gminy Zielonki podpisana 

plakat PiT 21Pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38 proc. do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania. Jeżeli gmina Zielonki jest miejscem Państwa zamieszkania zachęcamy do wpisania tego w formularzu PIT. Na co wydajemy te pieniądze – przykłady na plakacie.
Właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie podatkowe. Właściwym dla gminy Zielonki jest Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 2.
Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu PIT 37 wpisz w części A: Drugi Urząd Skarbowy, Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2, a w części B: adres zamieszkania na terenie gminy Zielonki. Nie trzeba zawiadamiać o zmianach poprzedniego urzędu skarbowego, ani pospiesznie zmieniać adresu stałego zameldowania.
Wypełniając zeznanie podatkowe można skorzystać z dostępnego na naszej stronie programu do rozliczenia: link. Rozliczając PIT warto też przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego działającej na terenie gminy Zielonki: link.

Akcja zimaW sezonie 2020/2021 za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zielonki odpowiedzialne są następujące instytucje:


Droga krajowa  nr 7
Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 417 25 00  - sekretariat
Punkt Informacji Drogowej (PID) tel. stacj. - 12 417 14 22, 12 412 16 44, kom. 600 800 610  czynny 24h
Oddział w Krakowie, Rejon w Krakowie ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków
tel. stacjonarny dyżurnego akcji „ZIMA” 12 285 – 51 – 95

 

Droga wojewódzka nr 794, Kraków - Skała – Wolbrom.
Zarządca:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków
Link do informatora z telefonami: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

 

Drogi powiatowe
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach ul. Karola Wojtyły 106, 32 -086 Batowice
Link do informatora z telefonami: Informator Akcja Zima 2020/2021

Tel. komórkowy do dyżurnego "AKCJI ZIMA" z ramienia ZDPK - 507 - 098 - 708

 

Drogi gminne
Zarządca: Wójt Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
Dyżurny Akcji „ZIMA” w UG Zielonki - tel. 12 285 08 50 w 113 (czynny pn. 9:00–17:00, wt–pt 7:45 – 15:45). Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg można również kierować do sołtysów danego sołectwa.
Dyżurny „Akcji Zima” z ramienia Wykonawcy - tel. kom. 511 010 491  - wyłącznie drogi gminne w zarządzie Wójta Gminy Zielonki.

Zdjęcie przedstawia sprzęt do ośnieżania dróg gminnych.