3.png

Aktualności

uskarbJuż 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. 85% z nich rozliczy się przez Internet z domu. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl. Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na kopii w punkcie podawczym.

Czytaj więcej: Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie skarbowym? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.

kultura

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zdobyło dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów, których projekty zostały najwyżej ocenione spośród 232 wniosków samorządowych instytucji kultury. CKPiR otrzymało 81 pkt na 88 możliwych do zdobycia i w 2021 r. na realizację zadania „Poznajmy się - razem możemy więcej - projekt CKPiR w Zielonkach” otrzyma do wykorzystania w dwóch etapach łącznie 30 tys. zł. Wsparcie, które wszyscy beneficjenci otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie w 2021 r. 1,5 mln zł.

Czytaj więcej: Centrum Kultury w Zielonkach z grantem z Narodowego Centrum Kultury!

Gmina w liczbach

 

Gmina Zielonki od lat plasuje się w czołówce gmin z najwyższym saldem migracji. W ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców niemal  podwoiła się. Z 13 042 osób w 2000 roku do  22 797 osób w grudniu 2020 roku. W naszej gminie zameldowanych było 11 749  kobiet, zaś mężczyzn - 11 048. Saldo migracji wyniosło 432 i było wyższe od wyników z poprzednich lat. W 2020 roku w mieszkańcom  gminy Zielonki urodziło się 262 dzieci, czyli o dwanaścioro więcej niż w roku 2019. Więcej urodziło się chłopców niż dziewczynek.

Czytaj więcej:  Gmina Zielonki w liczbach

biblioteka25 stycznia w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, nastąpiło uroczyste przekazanie pamiątek po prałacie Sandeckim na poczet inwentarza, działającej przy bibliotece, Izby Regionalnej w Zielonkach. Oficjalnie dary zostały przekazane przez brata księdza Czesława, Janusza Sandeckiego, w obecności ich matki, Zofii Sandeckiej, a także żony Janusza, Bożeny Sandeckiej, na ręce kustosza zbiorów Izby Regionalnej, a także dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach, Mariusza Zielińskiego.     Ze względów sanitarnych i obostrzeń związanych z epidemią wirusa Sars-Cov-2, uroczystość miała charakter kameralny, zaproszono jedynie osoby ściśle związane z przekazaniem darów, tj. najbliższą rodzinę, a także przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zielonki, w tym wójta Gminy Zielonki, Bogusława Króla i Mirosława Golanko, Przewodniczącego Rady Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Pamiątki po prałacie Sandeckim przekazane Izbie Regionalnej

tytulowePrezentujemy założenia budżetu gminy Zielonki na 2021 r. Wydatki gminnego samorządu wg planu wyniosą 173 796 373 zł, po stronie dochodów zaplanowano 151 163 961 zł. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, gdzie więcej szczegółów, a z całym budżetem można się zapoznać pod linkiem: budżet 2021 r.

tel989Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił bezpłatną, całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numerem 989. Dodatkowo na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie wyjaśnione są wszelkie wątpliwości na temat szczepień przeciwko COVID-19. Portal jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące programu szczepień (w tym możliwości zgłoszenia się i rejestracji na szczepienia).

Grafika przedstawia informacje na temat infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Masz pytanie dotyczące szczepionki przeciw COVID-19? Zadzwoń na infolinię 989roboty drogowezmniZgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od wykonawcy Północnej Obwodnicy Krakowa informujemy Państwa, iż w związku z budową POK od 1 lutego 2021 r. zamknięta będzie ul. Parkowa w Bibicach. Przewidywany czas trwania tej zmiany w organizacji ruchu to 2 tygodnie.
Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Parkowej w związku z budową POK dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

1O tym, jak piękna jest gmina Zielonki, można się przekonać oglądając album pt. „Gmina Zielonki  - pięknie tu być!” ze zdjęciami Tomasza Trulki. Publikacja została wydana wraz ze wstępem w języku polskim, angielskim i francuskim. To już drugi tego typu album ukazujący najpiękniejsze miejsca w gminie wydany przez Urząd Gminy Zielonki i przygotowany przez Dział Promocji, Informacji i Współpracy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Pierwsza publikacja albumowa poświęcona gminie została wydana w 2014 roku i znalazły się w niej zdjęcia autorstwa utytułowanego fotografa Adama Golca.

Czytaj więcej: Album fotograficzny o gminie Zielonki

Plakat500

 

Od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku trwa nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać wniosek. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Od 1 lutego wniosek można złożyć przez internet: na stronie empatia.mrips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub platformę PUE ZUS. Od 1 kwietnia wniosek można też złożyć osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ulotka zawierająca informacje o programie Rodzina 500+

bosutow

Postępują prace związane z budową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Bosutów. Zakończono zasadnicze prace ziemne związane z posadowieniem budynku. Aktualnie wykonywana jest płyta fundamentowa na gruncie, na której stanie przyszły budynek. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WIKPOL". Inwestycja ma zostać zakończona w kwietniu 2022 r.

Czytaj więcej: Budowa bosutowskiej remizy

84W czasie epidemii koronawirusa prowadzony przez gminę Zielonki Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, dzienny ośrodek wsparcia dla osób dorosłych z problemami psychicznymi istniejący od 1999 r., działa w reżimie sanitarnym. Aktualnie możliwe jest prowadzenie zajęć w grupach pięcioosobowych czyli 4 uczestników i terapeuta. Uczestnicy zmieniają się w grupach i dzięki temu każdy ma możliwość choć raz w tygodniu spotkać się na zajęciach w środowiskowym domu trwających do 6 godzin. Mimo obostrzeń zespół ŚDS stara się, by minimum kilku podopiecznych dziennie nadal czuło się w Woli jak w domu.

Czytaj więcej: ŚDS z podopiecznymi – razem w pandemii

Referat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej wybudowane w miejscowości Zielonki w ciągu ul. Grochowalskiego oraz w rejonie ul. Szlak Bursztynowy zostały przekazane do eksploatacji. W celu podjęcia dalszych czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłosić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61).


smieciarkaUrząd Gminy Zielonki informuje, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Reklamację w związku z nieodebraniem odpadów komunalnych prosimy zgłaszać do urzędu pod nr tel. 12 2850 850 w.313. Jeśli firma nie odbierze odpadów, ze względu na brak możliwości wjazdu, będzie próbowała ponownie podjechać w kolejnych dniach i odebrać odpady.
Przypominamy, że drogi prywatne dojazdowe i służebne powinny być na bieżąco utrzymywane, w okresie letnim i zimowym, poprzez przycinanie gałęzi drzew i krzewów, usuwanie błota, odśnieżanie, posypywanie solą lub piaskiem. Pojazdy powinny być parkowane poza ciągiem drogi prywatnej dojazdowej i służebnej prowadzącej do posesji. Szerokość drogi prywatnej dojazdowej i służebnej powinna spełniać przepisy minimalnej szerokości dojścia i dojazdu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
Równocześnie informujemy, że w przypadku dróg prywatnych dojazdowych i służebnych, na które będzie możliwość wjazdu samochodem specjalistycznym tj. śmieciarką w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem, odpady komunalne zostaną odebrane. W przypadku braku przejazdu tymi drogami, właściciel posesji lub zarządca wspólnoty powinien dostarczyć pojemniki z odpadami do drogi gminnej, w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem. Bezpieczna lokalizacja pojemnika przy drodze gminnej leży po stronie właściciela posesji.

Podsumowanie dzialan antysmogowych MalopolskaUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zsumował działania wszystkich samorządów lokalnych w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku. Wszystkie podjęte działania takie jak: likwidacje niskosprawnych urządzeń grzewczych, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i wiele innych wpłyną na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w naszym województwie. Gmina Zielonki pod względem liczby wymienionych pieców, redukcji emisji PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu, jak i liczby kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej znalazła się w pierwszej dziesiątce samorządów Małopolski.

Szczegóły: Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2019 roku
Info za: powietrze.malopolska.pl

Herody Zielonki 3

Herody z Zielonek otrzymały nominację do  49. „Góralskiego Karnawału”, który odbędzie się  w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 11-14 lutego. W tym ogólnopolskim konkursie biorą udział najlepsze grupy kolędnicze wyłonione podczas eliminacji. Herody z Zielonek zajęły pierwsze miejsce podczas w LI Miechowskim oraz XXIII Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych.

Czytaj więcej: Herody z Zielonek z nominacją do 49. „Góralskiego Karnawału”

choinki 2Urząd Gminy Zielonki informuje, iż zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach odbędzie się 27 stycznia i 3 lutego 2021 r. Mieszkańcy będą mogli dostarczyć choinki we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach, lista miejsc w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach 27 stycznia i 3 lutego

logo KORONA maleStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje i zaprasza do składania w terminie 27.01.2021-17.02.2021 r. wniosków na projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o następującej tematyce: Grant Publikacje, Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe i Grant Edukacja i Ekologia.

Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych z terenu 5 podkrakowskich gmin (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) oraz do osób fizycznych (nie wykonujących, ani nie planujących wykonywania działalności gospodarczej). Wnioski można składać w terminie 27.01.2021 do 17.02.2021 r. w biurze Stowarzyszenia (budynek remizy OSP - ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie). Szczegółowe informacje i dokumentację konkursową znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl. Więcej informacji o szkoleniu w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Projekty grantowe Korony Północnego Krakowa - nabór i zaproszenie na szkolenie on-line