Aktualności

ZielonkiReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 24 października 2019 r. (czwartek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki, ul. Wyjazdowa. Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7.00-17.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-489-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WymienKociol Malopolska mNa terenie gminy Zielonki do końca września 2019 r. wymieniono 322 piece z dofinansowaniem, w tym 304 piece w ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki" (realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Krakowskiej), z którego dofinansowanie wynosi maksymalnie 14 tys. zł. Umów na wymianę pieców podpisanych zostało więcej - 427, pozostałe 123 piece, na wymianę których mieszkańcy podpisali już umowy, są w trakcie wymiany (najpóźniej do I połowy 2020 roku mają czas na ich wymianę i rozliczenie się z dofinansowania). Dla porównania - w wyniku przeprowadzonej w 2018 r. inwentaryzacji na terenie gminy Zielonki stwierdzono 1110 pieców węglowych zasypowych nie spełniających norm niskoemisyjnych oraz 315 pieców kaflowych, trzonów kuchennych i pieców typu koza w 4106 sprawdzonych budynkach 

W ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki" na dofinansowania na wymianę pieców dla mieszkańców gminy Zielonki wydano już 3 187 913,17 zł. - Tempo wymiany pieców przyśpieszyło – od maja do września 2019 r. wymieniono ich 88. Staramy się o dodatkowe środki na wymianę pieców w ramach programu ZIT, według tych samych zasad – informuje Anna Węgrzyn z referatu gospodarki komunalnej UGZ. 

Na terenie gminy Zielonki są też prowadzone – już od trzech sezonów grzewczych - kontrole pieców w domach prywatnych. W sezonie 2018/2019 przeprowadzono ich 214, wskutek czego pobrano 19 próbek popiołów do analizy. W 5 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, wobec czego gmina Zielonki skierowała wniosek do policji o ukaranie właścicieli domów, w każdym z przypadków policja nałożyła mandat w wysokości 500 zł. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono, powodem dymienia było palenie słabej jakości węglem w bezklasowych piecach, co nie jest karalne. W kontrolowanych domach urzędnicy przypominali o założeniach uchwały antysmogowej, terminach obowiązkowej wymiany pieców, pouczali i zachęcali do wymiany pieca z dofinansowaniem, zostawiali materiały informacyjne. 

Informacje o dofinansowaniu na wymianę pieca można uzyskać TUTAJ oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki, tel. 12 2850 850 w. 317.

Przypominamy, że w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa, obowiązuje więc całkowity zakaz ogrzewania domów mułami, flotami węglowymi i węglem, który zawiera powyżej 15 proc. drobnego ziarna, jak też drewnem sezonowanym krócej niż dwa lata. Do końca 2022 roku wszystkie bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione. 

TS WegrzceM17 października został ogłoszony przetarg na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa hali namiotowej i boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy obiektach klubu TS Węgrzce w Węgrzcach, gm. Zielonki”: link. 11 października wójt gminy Zielonki spotkał się z sołtys Węgrzc i przedstawicielami klubu TS Węgrzce, na spotkaniu zaakceptowano i parafowano końcowe rozwiązania, które zostały przyjęte w dokumentacji przetargowej. Poszukiwany jest wykonawca, który zaprojektuje i wybuduje halę namiotową i zaplecze dla TS Węgrzce. Budynek hali namiotowej o wymiarach 54 m długości, 22 m szerokości i 11 m wysokości ma mieścić boisko umożliwiające grę w futsal oraz zaplecze sanitarno-szatniowe w systemie lekkiej zabudowy.  - Do poprzedniego przetargu na budowę budynku zaplecza dla TS Węgrzce zgłosił się tylko jeden oferent, który oferował wykonanie zadania za 2 864 254,41 zł, co przekraczało środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Dla porównania  - oddany do użytku w lipcu 2018 r. budynek zaplecza dla LKS Zieleńczanka o podobnej powierzchni kosztował 1,5 mln zł. Po analizie dostępnych środków, jak i potrzeb klubu (zadaszenie boiska na zimę), oraz rozeznaniu innych opcji okazało się że w środkach przewidzianych na ten cel w budżecie powinno udać się zrealizować zarówno zadaszenie w formie hali nad boiskiem, wraz z nową nawierzchnią, jak i znajdujące się we wnętrzu hali zaplecze socjalne dla klubu, stąd zmiana koncepcji – informuje Beata Lipień-Łysek, kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Zielonki.

W związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie nowoczesnej, telekomunikacyjnej linii światłowodowej na terenie miejscowości: Trojanowice, Januszowice, Korzkiew informujemy, że prace mające na celu podwieszenie kabla światłowodowego na istniejących słupach elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, prowadzone będą w miesiącu październiku i listopadzie 2019 r. Roboty wykonywane będą bez użycia sprzętu ciężkiego z wykorzystaniem wyłącznie drabin i nie będą uciążliwe dla mieszkańców. Pracujący na miejscu pracownicy firmy podwykonawczej ubrani będą w odblaskowe kamizelki z wyraźnym logo na plecach: GIGA Internet. Termin uruchomienia usług (Internet, telewizja, telefon) przewidywany jest na koniec listopada 2019 r.

autobusNa wniosek gminy Zielonki od 19 października 2019 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych:   

linia 227 - zostanie wprowadzona zmiana rozkładu jazdy w dni powszednie, zakładająca uruchomienie czterech dodatkowych par kursów i zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu do 30 minut; rozkład jazdy ważny od 19.10 dostępny na stronie mpk: link,

linia 287 - zostanie wprowadzona korekta godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia; rozkład jazdy ważny od 19.10 dostępny na stronie mpk: link.

Na mocy zawartego porozumienia o finansowaniu aglomeracyjnego transportu zbiorowego gmina Zielonki zapewnia finansowanie 16 dziennych i 2 nocnych linii aglomeracyjnych MPK oraz od września do czerwca bezpłatną komunikację dla uczniów szkół podstawowych -- z budżetu gminy Zielonki w 2018 r. przekazano na ten cel do gminy Kraków  2 440 225 zł, a w 2019 r. zaplanowano 3 mln zł.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki do pobrania: tutaj.
Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie tekstu planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Zielonki w zakresie obowiązkowych miejsc postojowych (w projekcie zmiany: 3 miejsca na lokal mieszkalny) oraz likwidacji odstępstw od zapisanych w planach zagospodarowania zasad kształtowania formy architektonicznej dla budynków o nowatorskich rozwiązaniach. Nie dotyczą poszerzeń terenów budowlanych. Uwagi nie dotyczące tych zmian będą  traktowane jako bezprzedmiotowe.

wyniki wybJP

W wyborach parlamentarnych na terenie gminy Zielonki frekwencja wyniosła 72,77 proc. Uprawnionych do głosowania było 16 620 osób. Poniżej przedstawiamy zbiorcze wyniki wyborów.

 Wyniki do Sejmu RP:

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 937 głosów; 7,80%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 4414 głosów; 36,76%
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 1356 głosów; 11,29%
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 977 głosów; 8,14%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 4127 głosów; 34,37%
Komitet Wyborczy Prawica - 38 głosów; 0,32%
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy - 158 głosów; 1,32%
Szczegółowe wyniki do Sejmu RP na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

 https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/120617

Wyniki do Senatu RP:

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Janusz Lucjan Bargieł - 6653 głosów; 57,14%
KW Prawo i Sprawiedliwość Marek Pęk - 4990 głosów; 42,86%
Szczegółowe wyniki do Senatu RP na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/gm/120617

wybooryW wyborach parlamentarnych 13.10.2019 r. to w gminie Zielonki padła rekordowa w Małopolsce frekwencja wyborcza: 72,77 proc. Dla porównania w Krakowie było to 71,21 proc., w Małopolsce - 63,78 proc., w całym kraju 61,74 proc. Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i obywatelską postawę! Najwyższą frekwencję w naszej gminie - aż 80,6 proc. - odnotowano w obwodzie nr 6, obejmującym leżące w miejscowości Zielonki sołectwo osiedle Łokietka oraz kilka ulic z sołectwa Zielonki. Do tego obwodu trafi, zgodnie z zapowiedzią wójta gminy Zielonki Bogusława Króla, nagroda w wysokości 10 tys. zł na potrzeby sołectw (w podziale na sołectwa tworzące obwód).

Najlepszą frekwencję w gminie Zielonki odnotowano w obwodowych komisjach wyborczych: 

Czytaj więcej: Rekordowa frekwencja wyborcza w Małopolsce – w gminie Zielonki!

13 października 2019 roku w gminie Zielonki odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Frekwencja wyniosła 72,77%, co oznacza, że na ogólną liczbę 16 620 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 12 096 osób. Poszczególne Komitety Wyborcze i kandydaci na posłów do Sejmu otrzymali następujące poparcie na terenie Gminy Zielonki:

Czytaj więcej: Szczegółowe wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Zielonki

DSC03551m14 października to Dzień Edukacji Narodowej, nazywany też Dniem Nauczyciela. Tradycyjnie w szkołach odbywały się uroczystości ślubowania pierwszoklasistów. Wójt  Bogusław Król podczas dzisiejszych spotkań z nauczycielami i uczniami, dziękował pedagogom za wspaniałą pracę, która zaowocowała tym, iż absolwenci szkół z gminy Zielonki ubiegłoroczny egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty napisali najlepiej w całej Małopolsce. Nagrodę Wójta Gminy Zielonki w uznaniu wyróżniającej się pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała Romana Chadysz-Michalska, emerytowana dyrektor szkoły w Woli Zachariaszowskiej.  

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej 

okladkaZapraszamy do lektury kolejnego wydania "Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki". Wśród tematów znalazły się gminne inwestycje m.in. piszemy o trwającej budowie szkoły i przedszkola w Przybysławicach, pracach remontowych w budynkach szkolnych, budowie kanalizacji, modernizacji dróg. Informujemy o postępach w wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Na pewno zainteresują Państwa informacje o przyznaniu przez rząd środków na budowę wiaduktu w Batowicach i dwóch dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ogłoszenie przetargu na oczekiwaną trasę wolbromską czyli zachodnią obwodnicę Zielonek. Piszemy o oświacie, w tym o wynikach egzaminów. Wracamy jeszcze do niezapomnianej, największej w naszej gminie imprezy, czerwcowego VI Rajdu Rowerowego po gminie Zielonki, relacjonujemy też wiele innych wydarzeń, które miały miejsce w minione wakacje.  Gazeta w wersji papierowej niedługo trafi do Państwa, już można czytać wersję elektroniczną.

Przypominamy, że 13 października odbywają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Z adresami siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Zielonki i zasięgami obwodów głosowania można zapoznać się tutaj: link.
Bogusław Król, wójt gminy Zielonki, szczególnie zachęca Państwa do udziału w wyborach. Obwód wyborczy, w którym frekwencja będzie najwyższa będzie mógł liczyć na nagrodę 10 tys. zł w podziale na sołectwa tworzące obwód (z wyłączeniem obwodów zamkniętych) na potrzeby sołectw. Niezależnie od sympatii politycznych, udajmy się do swoich lokali wyborczych i zagłosujmy.

turniej

12 października w budynku wielofunkcyjnym w Batowicach miał miejsce Turniej Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Zielonki. W rywalizacji wzięło udział 21 par. Pierwsze miejsce zdobyli: Małgorzata i Janusz Wadowscy, drugie miejsce zajęli Jacek Rąpała i Tadeusz Sieńko, trzecie miejsce zajęła para Krystyna Grzegorzewska i Andrzej Żugaj.

Czytaj więcej: Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Zielonki 

pekowice petlaOd kilku dni trwają roboty związane z budową pętli autobusowej w Pękowicach ul. Ojcowska. Od dzisiaj prace prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. W związku z powyższym będą występować utrudnienia w ruchu pojazdów.
W ramach dalszych prac planowana jest przebudowa drogi w rejonie budowanej pętli, a następnie na odcinku ul. Ojcowskiej do skrzyżowania z ul. Jurajską. Spowoduje to kolejne utrudnienia oraz okresowe zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów.