Aktualności

mpk 227Szanowni Pasażerowie,

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Gminy Zielonki, od dnia 18.01.2020 r. (sobota) zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii 227, zakładająca przesunięcie następujących godzin odjazdów w dni powszednie:

-    z Krowodrzy Górki z godz. 13:30 na godz. 13:25;
-    z Górnej Wsi Pętli z godz. 14:05 na godz. 14:00.

 

harmonogram CHOINKI 2020 1

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach, bezpośrednio sprzed posesji, odbędzie się według następującego harmonogramu (plik do pobrania).
Mieszkańcy, którzy nie będą mieli możliwości wystawienia choinki w terminie zgodnym z powyższym harmonogramem, będą mogli dostarczyć choinki we własnym zakresie w dniu 22.01.2020 do wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach (szczegóły w rozwinięciu wiadomości).

Czytaj więcej: Zbiórka naturalnych choinek po świętach

Urząd Statystyczny w Krakowie pismem z dnia 8 stycznia 2020 r. informuje, iż na terenie województwa małopolskiego w roku 2020 będą prowadzone liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Czytaj więcej: Badania statystyczne w 2020 r. prowadzone przez Urząd Statystyczny w Krakowie

W dniu 14 stycznia 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021”. Ze szczegółami konkursu można zapoznać się TUTAJ.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2020 roku. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu).

POK 1 mKrakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - inwestor budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) - przygotował dwa wnioski o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 2 stycznia 2020 r. GDDKiA złożyła wniosek do wojewody małopolskiego o wydanie decyzji ZRID dla Północnej Obwodnicy Krakowa na odcinku przebiegającym przez Zielonki i Batowice. Na drugi odcinek, przebiegający od węzła Modlnica (gm. Wielka Wieś) do Zielonek, wniosek o ZRID ma zostać złożony do końca stycznia 2020 r., ze względu na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków dotyczące ochrony szańców fortu Pękowice (po uwagach konserwator konieczne okazało się przesunięcie lokalizacji obiektu inżynierskiego i obniżenie drogi względem terenu). Prace budowlane mają się rozpocząć po uzyskaniu decyzji ZRID. - Chcielibyśmy rozpocząć je w połowie tego roku - informuje Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA.

Czytaj więcej: Postępy przy Północnej Obwodnicy Krakowa – wniosek o pierwszy ZRID złożony

Kary za palenie śmieciami po kontrolach pieców

PopiolyOd września do końca grudnia 2019 r. na terenie gminy Zielonki skontrolowano paleniska w 126 domach (dla porównania w całym sezonie zimowym 2018/2019 było ich 214). Kontrole prowadzone są w godzinach wieczornych i popołudniowych przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Zielonki, czasem ze wsparciem policji - w ramach tzw. płatnych patroli finansowanych przez gminę. W 10 przypadkach wystąpiło podejrzenie spalania odpadów, dla potwierdzenia pobrano próbki popiołów do badania w certyfikowanym laboratorium. Mamy już wyniki badania 6 próbek – wszystkie potwierdziły spalanie odpadów. Czekamy na wyniki pozostałych 4 próbek. Przebadane próbki popiołów pochodziły z: Zielonek, Trojanowic, Januszowic, Garliczki oraz 2 z Bibic. Znaleziono w nich, m.in.: fragmenty folii aluminiowej, metalowe elementy, blaszki, gwoździe i zszywki, fragmenty płyty wiórowej. Tak, jak we wcześniejszych przypadkach, gmina wystąpiła do policji z wnioskiem o ukaranie właścicieli domów spalających odpady. Poprzednio policja wystawiała mandaty w wysokości 500 zł, można spodziewać się, że tym razem będzie podobnie. Badanie 1 próbki to porównywalny  koszt. Raporty z badania próbek: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czytaj więcej: Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki, dane na koniec 2019r.

logo KORONA maleStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje przedsiębiorców planujących rozwinąć swoją firmę oraz osoby fizyczne, które pragną rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej o najbliższych naborach wniosków na tzw. działania przedsiębiorcze. Nabory wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej odbędą się najprawdopodobniej w terminie od 17 lutego do 2 marca 2020 roku.
Szczegółowe informacje na temat naborów, procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl oraz w biurze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP - ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce, nr tel.: 664 067 821, 12 346 43 12. Zapraszamy do kontaktu!
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Północnego Krakowa - nabory wniosków na działania przedsiębiorcze

logo KORONA maleStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o ogłoszonym naborze wniosków na projekty grantowe – tematyka Edukacja i Ekologia  (zadania z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych), który odbywać się będzie w terminie 27.01.2020-14.02.2020. Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych z terenu 5 podkrakowskich gmin (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) oraz do osób fizycznych (nie wykonujących ani nie planujących wykonywania działalności gospodarczej).
Szczegółowe informacje na temat naborów, procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl oraz w biurze Stowarzyszenia pod adresem: remiza OSP - ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce, nr tel.: 664 067 821, 12.346 43 12. Zapraszamy do kontaktu!
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Północnego Krakowa - nabór na projekty grantowe: Edukacja i Ekologia

DSC 0032W Święto Objawienia Pańskiego potocznie zwane Świętem Trzech Króli w Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej odbyła się nastrojowa uroczystość, w którą zaangażowała się społeczność szkolna i lokalna. Z inicjatywy księdza proboszcza Michała Kowalskiego co roku 6 stycznia spotykają się tutaj mieszkańcy okolicy i liczni przyjaciele szkoły, aby wspólnie radować się i podziwiać przepiękne koncerty i jasełka.

Czytaj więcej: Przybyli Trzej Królowie do szkoły w Woli Zachariaszowskiej 

floriany logoUwaga, strażacy-ochotnicy! Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą  OSP do Konkursu FLORIANY! Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami. 12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności. Swoje zgłoszenia możecie wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżowych statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody. Możecie wziąć również udział w kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie.
Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie na stronie www.floriany.pl

Wyroznienie LiderEdu MLider Edukacji M11 grudnia 2019 roku w Łodzi odbyła się Gala Finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Na uroczystości nagrodzono reprezentantów kilkudziesięciu samorządów z całej Polski certyfikatami i statuetkami „Samorządowy Lider Edukacji” przyznanymi za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem. Gmina Zielonki została nie tylko laureatem, ale otrzymała też Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za największy progres w dziedzinie projektowania  i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego.  Wyróżnienia odebrali wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Anna Soblik.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki z tytułem Samorządowy Lider Edukacji

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr IX/73/2019 z dnia 27 czerwca w sprawie określenia trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki informujemy o możliwości ubiegania się o ww. gratyfikacje sportowe. Kompletnie uzupełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.

Wnioski można pobrać:
- na stronie internetowej GZEAS w zakładce pliki do pobrania – Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe gminy Zielonki;
- w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 5, II piętro;
- bezpośrednio tutaj.

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, I piętro, pokój nr 14 lub pod numerem tel. 12 285 02 98 wew. 111.