Aktualności

okladka

Już wkrótce trafi do Państwa skrzynek kolejny numer Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki, tymczasem można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej, do czego zachęcamy. Wiele tym razem miejsca poświęcamy tematowi jakości powietrza - działaniom gminy i mieszkańców w celu jego poprawy; piszemy też o zakończonych już i prowadzonych aktualnie inwestycjach, z których największą jest aktualnie budowa kolejnej szkoły wraz z przedszkolem w Przybysławicach; wprowadzamy w trudny temat przyszłorocznego budżetu gminy. Piszemy również o stypendiach edukacyjnych dla uczniów, które gmina przyznała po raz pierwszy, dodatkowych kursach MPK finansowanych z budżetu gminy, Północnej Obwodnicy Krakowa, planowanych zmianach w Planach Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy. Relacjonujemy też wiele inicjatyw ekologicznych i kulturalnych, które ostatnio miały miejsce na naszym terenie. Zachęcamy do lektury

2KAS Infografika RealizacjaCeluRedukcji MKrakowski Alarm Smogowy na podstawie „Efektów realizacji Programu ochrony powietrza dla Małopolski” sprawdził jak przebiega likwidacja „kopciuchów” w poszczególnych gminach w całym województwie. W latach 2017-2018 obowiązywania Programu żadna gmina nie zrealizowała wymaganego celu redukcji emisji pyłu PM10. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zakłada trzyletni plan redukcji emisji pyłu PM10. W ponad połowie gmin w Małopolsce zrealizowano mniej niż 15 proc. celu. Co więcej, aż w 15 gminach nie wymieniono ani jednego kotła nie spełniającego norm. Do celu zbliżyły się: Wieliczka (62 proc. wykonanego planu) i Świątniki Górne (54 proc.); gmina Zielonki w latach 2017-2018 zrealizowała plan redukcji emisji zanieczyszczeń z przestarzałych kotłów na węgiel i drewno w 39,59 procentach, co daje nam 9. lokatę w Małopolsce spośród 182 gmin. Jeśli zaś chodzi o liczbę zlikwidowanych kotłów, w gminie Zielonki w latach 2017-2018 zlikwidowano ich 209, co daje nam 16. pozycję w województwie, a 4. pozycję wśród 14 gmin tworzących Aglomerację Krakowską (tzw. obwarzanek krakowski) za Wieliczką, Skawiną i Zabierzowem.

W roku 2019 do 19 grudnia na terenie gminy Zielonki wymieniono kolejnych 185 pieców węglowych na gazowe, co daje łącznie 394 zlikwidowane już „kopciuchy” na terenie gminy Zielonki.

Małopolska walka ze smogiem przyspiesza, jednak przy takim tempie wymiany pozaklasowych kotłów, do realizacji założeń Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, według oceny KAS, potrzeba ponad 30 lat. 

Czytaj więcej: „Efekty realizacji Programu ochrony powietrza dla Małopolski” – porównanie działań gmin

wigilia117 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach wraz z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Środowiskowym Domem Samopomocy z Woli Zachariaszowskiej oraz gminną Biblioteką Publiczną jak co roku zaprosił osoby starsze i samotne z terenu gminy Zielonki na wspólne kolędowanie do Centrum Integracji Społecznej. Zaśpiewały panie z Bel Canto, a ze swoim występem zaprezentował się Władysław Kućmierczyk. W tym roku we wspólnym kolędowaniu wzięło udział ponad 150 osób.

Czytaj więcej: Ten wyjątkowy, świąteczny czas

gops13 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, po raz kolejny zorganizował spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dzieci z rodzin, którymi opiekuje się GOPS, oraz dzieci z placówki wsparcia dziennego z Zielonek zostały zaproszone do Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.
Święty Mikołaj przygotował podarunki dla 69 rodzin. Na dzieci i ich rodziny 13 grudnia w CIS czekał słodki poczęstunek oraz moc atrakcji.  W oczekiwaniu na prezenty dzieci obejrzały spektakl przygotowany przez uczestników placówki wsparcia dziennego pod kierunkiem Teatru Nikoli. Swoim występem udowodniły jaką piękną techniką jest pantomima.
Po tym występie przyszedł czas na Mikołaja, a nawet trzech roztańczonych Mikołajów, którzy porwali dzieci do wspólnej zabawy. Były dużo radości, śmiechu i tańców, a także zdjęć z Mikołajem. Więcej fotografii - w rozwinięciu wiadomości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Czytaj więcej: Mikołajkowe spotkanie

Debata Maoplska bez smogu 1 fot. Radio Kraków MOd 31 października  do 16 grudnia  w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim oraz gminami: Liszki, Świątniki Górne, Niepołomice, Zielonki, Wieliczka, Zabierzów, Wielka Wieś, Michałowice oraz Gminą Miejską Kraków, przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w 8 gminach krakowskiego obwarzanka oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu. W ciągu 6 tygodni przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego sprawdziły jakość powietrza w Liszkach, Świątnikach Górnych i Niepołomicach (pomiary od 31.10 do 15.11), w Zielonkach, Wieliczce i Brzeziu w gminie Zabierzów (pomiary od 16 do 29.11), a na finiszu akcji (od 1.12 do 16.12) w gminie Wielka Wieś (miejscowość Szyce), Michałowicach i krakowskim Tyńcu.

W pierwszym etapie badań pyłomierze zostały umieszczone w gminach: Liszki, Niepołomice i Świątniki Górne.

Na 14 pełnych dni pomiaru w gminie Liszki dopuszczalny poziom (50 ug/m3) został przekroczony 5 razy, co stanowi najgorszy wynik wśród tych trzech miejscowości. W Świątnikach Górnych na 15 pełnych dni pomiarów przekroczenie średnio dobowej normy wystąpiło 1 raz, w Niepołomicach problem z przekroczeniem dopuszczalnych wartości wystąpił przez 1 dzień. W Krakowie w okresie pomiarów wartość średnią przekraczającą normę (średnia z 8 stacji WIOŚ) odnotowano przez 2 dni.

W drugim etapie badań analizatory zostały przestawione na teren gmin: Zielonki, Zabierzów (miejscowość Brzezie) oraz Wieliczka.

Na 13 pełnych dni pomiaru w gminie Wieliczka i w gminie Zabierzów - miejscowości Brzezie - podczas 3 dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu, w Zielonkach były 2 takie dni. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 3 dni. 

W trakcie ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu” pyłomierze badały jakość powietrza w gminach: Michałowice, Wielka Wieś (miejscowość Szyce) oraz w Tyńcu (Gmina Miejska Kraków).

Na 15 pełnych dni pomiaru w krakowskim Tyńcu podczas 7 dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu PM10 (50 ug/m3). W Michałowicach były 4 dni z przekroczoną dopuszczalną normą stężenia, w Szycach przekroczenie nastąpiło 2 razy. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 6 dni. 

Niepokojące są wysokie odczyty średnio godzinnych stężeń w badanych miejscowościach, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece i kotły. Często wartości te były dużo wyższe niż stężenia występujące na stacjach w Krakowie.

Szczegóły i wykresy pomiarów dla wszystkich monitorowanych miejscowosci w ramach akcji "Małopolska bez smogu"

Szczegóły i wykresy I etapu: Liszki, Niepołomice, Świątniki Górne

Szczegóły i wykresy II etapu: Zielonki, Zabierzów (Brzezie), Wieliczka

Szczegóły i wykresy III etapu: Michałowice, Wielka Wieś (Szyce), Kraków - Tyniec 

WymianaListopad 1381 pieców wymieniono z dofinansowaniem na terenie gminy Zielonki do końca listopada 2019 r., w tym 363 piece z dofinansowaniem w ramach programu "Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki". Na wymianę kolejnych 67 są już podpisane umowy, zgodnie z którymi  piece muszą zostać wymienione najpóźniej do końca czerwca 2020 roku. 6.090.279,99 zł to całkowita wartość projektu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki”, z którego pochodzą środki na dofinansowanie wymiany pieców w domach prywatnych.

Czytaj więcej: Wymiana nieekologicznych pieców, kontrole i inwentaryzacja źródeł ciepła, czyli działania na rzecz...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 XIII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XIII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki, 19.12.

Korzkiew

 

W grudniu zostały podpisane dwie umowy w ramach programu „Budowa i rozbudowa dróg w gminie Zielonki w ramach FDS 2019-2020”. Nowa droga gminna powstanie w Batowicach, a w Korzkwi zostanie rozbudowana droga gminna wraz z przebudową obiektu mostkowego na potoku Korzkiewka. Obie inwestycje zostaną zrealizowane do końca października 2020 roku.
W związku z inwestycją drogową w Korzkwi od 17 grudnia w tym miejscu mogą występować utrudnienia drogowe.

Czytaj więcej: Dwie inwestycje drogowe dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych

terminy

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce harmonogram na stronie eko.zielonki.pl są dostępne wykazy terminów odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i odpadów ulegających biodegradacji z terenu gminy Zielonki na czas od stycznia do grudnia 2020 roku. Harmonogramy można również pobrać w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Odbiór odpadów od stycznia do grudnia 2020 r. - harmonogramy

Andrzej Bobola11

14 grudnia w Kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach, Zespół Sceniczny działający przy w/w parafii, wystawił spektakl pt. „Dzieje Św. Andrzeja Boboli”. Autorami scenariusza oraz głównymi organizatorami całego przedsięwzięcia byli: p. Jan Chodziński i p. Mirosław Grela. Reżyserem przedstawienia był p. Paweł Budzyński, aktor z jednego z teatrów krakowskich. W spektaklu wzięło udział 20 Aktorów oraz nasz Chór Parafialny pod dyrekcją p.Małgorzaty Plewniak.

Czytaj więcej: „Dzieje św. Andrzeja Boboli” - wyjątkowy spektakl w Węgrzcach

zlote117 par z gminy Zielonki świętuje jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji małżonkowie zostali uhonorowani medalami przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości, która odbyła się 12 grudnia w imieniu głowy państwa jubilatów odznaczył wójt Bogusław Król. Życzenia i gratulacje przekazał wiceprzewodniczący rady gminy Zielonki Krzysztof Olawski.

Czytaj więcej: Złote Gody – pół wieku razem

roboty drogowezmniOd poniedziałku 16.12.2019 r.  wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej zamierzają rozpocząć roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych. Planowane są całkowite zamknięcia dróg oraz czasowe utrudnienia w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym. Zakładane terminy przeprowadzenia prac:
1. Bibice, ul. Brzozowa - 16.12.2019 r. - układanie nawierzchni asfaltowej - odcinek od skrzyżowania z ul. Kasztanową do rejonu ul. Łąkowej, numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-066 / 663-348-989.
2. Januszowice, ul. Modrzewiowa - 16.12.2019 r. - układanie nawierzchni asfaltowej, numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 605-262-901 / 601-055-071;

Czytaj więcej: Asfaltowania: ul. Brzozowej w Bibicach, ul. Modrzewiowej w Januszowicach, ul. Legionistów w...

EkospołeczniStowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw z gminy Zielonki (branża dowolna, ale w szczególności tych, w których powstają odpady) oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, OSP, KGW itp.) na odpadowe ekowarsztaty pt. „Jak wdrażać  i  promować zasady Circular Economy i Zero Waste w życiu społecznym i w biznesie”. Warsztaty odbędą się 18.12.2019 r. o godz. 16.00 w budynku OSP w Bibicach, ul. Kościuszki 5. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ekospołecznych. Aby się zapisać wystarczy napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając swoje dane i branżę. Prosimy o zapisy do 16.XII, liczba miejsc ograniczona. Warsztaty to część projektu realizowanego przez SRGZ pn. „Ekospołeczni. Wszystko co chcieliście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

PIECE ankieta2Gmina Zielonki, w ramach obowiązku realizacji programu ograniczenia niskiej emisji, przeprowadza inwentaryzację pieców i odnawialnych źródeł energii w Państwa domach. Ankieterzy odwiedzali domy od sierpnia 2018 r., zinwentaryzowano już ponad 64% budynków, uzupełnienie ankietyzacji jest w toku, będzie ona sukcesywnie kontynuowana. Prosimy właścicieli domów, którzy nie udzielili jeszcze odpowiedzi na ankietę (nie wpuścili ankieterów lub ankieterzy z różnych przyczyn do nich nie dotarli) o samodzielne uzupełnienie ankiety załączonej poniżej i przesłanie jej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Uprzejmie prosimy również właścicieli nieruchomości o przyjmowanie upoważnionych ankieterów i udzielenie informacji. Dziękujemy za życzliwość i poświęcony czas.

Wzór ankiety   Zgoda na przetwarzanie danych

rynek1Dzień Gminy Zielonki na krakowskim Rynku Głównym to już tradycja od ponad dwudziestu lat. Tym razem, 10 grudnia zaprezentowano szerokiej publiczności swoje dziedzictwo kulturalne, dorobek artystyczny i walory turystyczne. Wystąpiły: Orkiestra Korzkiew, chór Mezzoforte, Samorządowe Przedszkole w Zielonkach, chór Fermata, Zespół Regionalny Tradycja z Trojanowic, Chór Psallite Deo z Bibic, Gawędziarze i Śpiewacy z Grębynic, zespół ludowy Folklove, Jurajska Kapela Folklorystyczna, Orkiestra Dęta z Zielonek oraz Herody z Zielonek.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki z kolędą na krakowskim Rynku Głównym

Samorząd gminy Zielonki przeznaczył dotację celową na sfinansowanie w części potrzeb sprzętowych 8 jednostek OSP z terenu gminy. Jednostki wystąpiły z wnioskiem do samorządu powiatu krakowskiego o pozyskanie dotacji w ramach konkursu na około 50 proc. kosztów. Cała kwota dotacji z budżetu gminy na zakupy dla 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki wynosi 28 500 zł.

Czytaj więcej: Nowy sprzęt dla OSP z gminy Zielonki

poczta polskaMRegion Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji i rozmów z Wójtem Gminy Zielonki, pragnie poinformować, że od dnia 9 grudnia 2019 roku będą prowadzone prace związane z demontażem skrzynek przydrożnych zlokalizowanych na obszarze miejscowości Przybysławice oraz wzdłuż ul. Warszawskiej – miejscowość Węgrzce/Bibice. W związku z powyższym prosimy mieszkańców ww. miejscowości o opróżnienie swoich przegródek w przydrożnych skrzynkach pocztowych z zalegającej tam korespondencji oraz ściągnięcie zainstalowanych kłódek i innych zabezpieczeń. Ponadto Poczta Polska informuję, że ze względów organizacyjnych i logistycznych demontaż skrzynek przydrożnych będzie następował sukcesywnie w oparciu o analizę wskaźnika wyposażenia posesji w skrzynki indywidualne. W celu usprawnienia obsługi Poczta Polska zachęca mieszkańców pozostałych miejscowości Gminy Zielonki do instalowania indywidualnych skrzynek pocztowych bezpośrednio przy posesjach i informowanie o tym fakcie pisemnie w placówce Poczty Polskiej w Zielonkach.