Aktualności

zielonki marszowiecInformujemy, że 20 lipca 2019 r. rozpoczną się prace związane z wykonaniem nowych nawierzchni asfaltowych w miejscowości Zielonki:

- ul. Wzorowa (od skrzyżowania z ul. Kwiatów Polnych w kierunku ul. Głównej);

- ul. Główna (od ul. Wzorowej na długości ok. 60 m);

- ul. Szeregowa i ul. Atrakcyjna (od ul. Głównej do ul. Grillowej).

W związku z czym od 20 lipca w godzinach od 8:00 do 17:00 występować będą utrudnienia oraz okresowe zamknięcie ww. dróg dla ruchu. 

Za utrudnienia przepraszamy.

413 lipca w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach miało miejsce uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu "Małopolski e-Senior" w gminie Zielonki. W projekcie, którego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów, wzięło udział 66 osób, które ukończyły 65 lat. 62 osoby zakończyły go z sukcesem. 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych odbyło siedem grup: w Bibicach oraz Węgrzcach po trzy grupy uczestników oraz jedna w Zielonkach. Projekt realizuje Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Więcej na stronie Biblioteki Publicznej w Zielonkach koordynującej projekt na terenie gminy: link.

PrzybyslawiceReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki uprzejmie informuje, że sieci:
1. kanalizacji sanitarnej wybudowana w Przybysławicach, ul. Słoneczna oraz Januszowicach, ul. Modrzewiowa,
2. kanalizacji sanitarnej wybudowana w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście (tylko w rejonie sklepu "Żabka"),
3. wodociągowa wybudowana w Zielonkach w rejonie ul. Na Winnice,
zostały przekazane do eksploatacji.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. (32 086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/ tel: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji/wodociągu od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Jednocześnie chcemy poinformować, że sieci kanalizacyjna i wodociągowa zostały wybudowane w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

WZ Krolewska mapaReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki uprzejmie informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa wybudowane w miejscowości Wola Zachariaszowska, ul. Królewska, zostały przekazane do eksploatacji. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. (32‑086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/ tel: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji/wodociągu od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wola Zachariaszowska realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OlszynowaOd 17.07.2019 r. do 19.07.2019 r. w godzinach od 9:00 do 17.00 prowadzona będzie przebudowa odcinka ul. Olszynowej w Bibicach - skrzyżowanie z ul. Warszawską. W związku z powyższym na ul. Olszynowej występować będą utrudnienia w ruchu oraz okresowe wyłączenia drogi z ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.

mapka Brzozowa utrudnienia2Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 11 lipca 2019 r. (czwartek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice w rejonie ulicy Brzozowej (na odcinku od ul. Kasztanowej w kierunku skrzyżowania z ul. Łąkową).  Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 8-17. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-489-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

wegrzce.zielonki.pl 1Samorząd województwa małopolskiego 1 lipca rozstrzygnął konkurs pod nazwą “Małopolska wieś 2019”. Jego głównym założeniem było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. W kategorii „Małopolska Wieś w Sieci” wyróżnienie i 4 tys. złotych nagrody zdobyło sołectwo Węgrzce za stronę wegrzce.zielonki.pl. Gratulujemy i oczywiście zapraszamy do odwiedzania wyróżnionej witryny.

Czytaj więcej: Nagrodzona strona internetowa sołectwa Węgrzce 

Basen Bibice M

 

Informujemy, że od 05 do 30 sierpnia 2019 roku zostanie udostępniony dla grup zorganizowanych basen szkolny  w Bibicach. Grupy zorganizowane będą mogły korzystać z basenu zgodnie z poniższym harmonogramem: poniedziałek, środa, piątek – od godz. 14.00 do godz. 19.00 oraz wtorek, czwartek – od godz. 9.00 do godz. 15.00. Czas korzystania z basenu wynosi 45 minut. Cena za 45 minut wynosi 100 zł brutto.

Czytaj więcej: Zapisy na zajęcia na basenie dla grup zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Stanisława...

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Zielonkach podjęła decyzję o nieobsadzeniu mandatów i nieprzeprowadzeniu głosowania w dniu 28 lipca 2019 r. w gminie Zielonki ze względu na fakt, iż w terminie do 11.07.2019 r. nie zarejestrowano kandydata w gminie Zielonki. 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Zielonkach

Pozostałe materiały dostępne są pod linkiem  https://zielonki.pl/index.php/wybory-do-izb-rolnych

Ulotka projektuFundacja PROAKTYWNI prowadzi nabór do IV edycji projektu pn. „P jak Pracuj!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jeśli masz powyżej 30 lat, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków lub powiat krakowski i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

 

Czytaj więcej: Nabór do IV edycji projektu  „P jak Pracuj” - Bezpłatne szkolenia i płatne staże

5DSC0130330 czerwca 2019 r. Orkiestra Dęta OSP „Wola” z Woli Zachariaszowskiej świętowała jubileusz 25-lecia. Był wspaniały koncert, znamienici goście zarówno na scenie, jak i na widowni! Usłyszeliśmy uczniów miejscowej szkoły podstawowej oraz orkiestry z Zielonek, Korzkwi i Więcławic. Uroczystość dedykowana była kapelmistrzowi śp. Lechowi Wnukowi, któremu orkiestra zawdzięcza 25 lat rozwoju i z którym jeszcze niedawno nagrała jubileuszowa płytę „Co nam w duszy gra”, promowaną na koncercie. „Wola” tym razem zagrała pod batutą Anny Roj, w niektórych utworach z towarzyszeniem chóru Fermata, działającego przy CKPiR. Koncert był też okazją do gratulacji, jak również podziękowań wszystkim, którzy wspierają orkiestrę.

Czytaj więcej: Jubileusz ćwierćwiecza orkiestry "Wola" z Woli Zachariaszowskiej

barszcz sosnowskiegoWójt Gminy Zielonki informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17.04.2019 r. gmina Zielonki uzyskała dotację w wysokości 47,91 % kosztów kwalifikowanych na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” w granicach administracyjnych gm. Zielonki. Programem zostały objęte zinwentaryzowane stanowiska występowania tej niebezpiecznej i toksycznej rośliny. W okresie od połowy kwietnia do października zaplanowano trzy zabiegi ręcznego, chemicznego i mechanicznego niszczenia roślin barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Zielonki z zastosowaniem odpowiednich preparatów chemicznych, materiałów oraz środków.

Czytaj więcej: Likwidacja barszczu Sosnowskiego w gminie Zielonki w 2019 roku

bibliotekaSzanowni Czytelnicy! Informujemy, iż w okresie urlopowym w miesiącach wakacyjnych (lipiec - sierpień) Biblioteka Publiczna w Zielonkach będzie zamknięta w soboty. Zapraszamy w dni robocze w godzinach: poniedziałek - środa - piątek 12:00 - 20:00, wtorek - czwartek 8:00 - 16:00.

konkurs fotograficzny rolnicza malopolskaARiMR obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Z tej okazji przygotowała dla mieszkańców naszego województwa szereg konkursów. 1 lipca rozpoczął się konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska. 25 zdjęć na 25-lecie ARiMR”. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy fotografują amatorsko i będą chcieli uczynić tematem swoich zdjęć małopolskie rolnictwo. Ćwierć wieku wsparcia krajowego, a od 15 lat przede wszystkim unijnego, to gigantyczny postęp na obszarach wiejskich. Nowoczesne ciągniki, maszyny, urządzenia oraz chlewnie i obory, bezpieczne gospodarstwa czy zakłady przetwórcze oparte na najnowszych technologiach – to wszystko, co widać na wsi i co daje naszemu rolnictwu możliwość  konkurowania na europejskich i światowych rynkach.

Czytaj więcej: Dla pasjonatów fotografii i miłośników wsi - Konkurs fotograficzny „Rolnicza Małopolska” z okazji...

Wójt Gminy Zielonki informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnopolskie wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Wzory formularzy dostępne są na Portalu Podatkowym.

Nowe deklaracje i informacje będą stosowane wtedy, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał od 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować stare wzory uchwalone przez Radę Gminy Zielonki.

DSC07237Uczniowie placówek oświatowych z gminy Zielonki napisali egzamin gimnazjalny osiągając średnią wyższą niż średnia w powiecie krakowskim, województwie małopolskim i kraju - tak jak w latach ubiegłych. Spośród czterech gminnych szkół, które w tym roku opuściły ostatnie klasy gimnazjalne, w tym roku najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie szkoły w Zielonkach. Wyniki również: tutaj.

Czytaj więcej: Ostatni gimnazjalny egzamin… i bardzo dobre wyniki gimnazjalistów z gminy Zielonki

Muzyczna0002 MW niedzielę 30 czerwca rusza ósma już edycja Letniego Festiwalu Muzycznego Korzkiew 2019. Koncerty będą się odbywały w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi w każdą niedzielę wakacji o godz. 17:15. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego i Gminy Zielonki. Wstęp jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjny koncert Festiwal Muzyczna Korzkiew, podczas którego będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w muzycznym popisie Michała Nowaka, który zagra najsłynniejsze utwory Paganiniego – 24 Kaprysy na skrzypce solo. Skrzypek jest laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, marszałka województwa Kujawsko- pomorskiego, fundacji „Musica-Viva” oraz „Towarzystwa Mozartowskiego”.