Obwodowe Komisje Wyborcze podczas II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej działają w niezmienionych składach osobowych. Członkowie poszczególnych komisji proszeni są o PILNE skontaktowanie się z Przewodniczącymi swoich składów celem ustalenia terminu przeliczenia kart do głosowania i harmonogramu dyżurów jakie będą pełnić w dniu 24 maja 2015 roku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Panią Katarzyną Bobak tel.: 12 285-08-50 wew. 109 lub Panem Dominikiem Nowakiem tel.: 12 285-08-50 wew. 106.

(-) Marta Kazior
Kierownik USC i RSA