logo 2017 rok wyspianskiego GOT maleUprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego” odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Porządek posiedzenia:

I. Część jawna:

1. Otwarcie zebrania

2. Informacja nt. złożonych ofert i oferentów

3. Wnioski zapytania

II. Część zamknięta:

1. Stwierdzenie kworum

2. Ocena merytoryczna złożonych ofert

3. Wnioski i zapytania

W części zamkniętej posiedzenia udział biorą wyłącznie członkowie komisji konkursowej oraz jej sekretarz.