abs3"Są miejsca, czasy i ludzie których się nie zapomina" - takim miejscem jest Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej, od stu już lat pielęgnująca najbardziej wartościowe tradycje, integrująca społeczność lokalną. W tym roku obchodzi ona niezwykły jubileusz setnej rocznicy powstania, który zbiega się w czasie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. W słoneczne niedzielne popołudnie 15 kwietnia odbyło się tutaj Spotkanie Absolwentów Szkoły, które zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele wielu pokoleń uczniów i nauczyciele z dawnych lat.


 - Z zapartym tchem słucham opowieści z czasów, które teraz wydają nam się nierealne - mówiła dyrektor szkoły Katarzyna Buczak - I dlatego cieszę się, że dzisiaj na tej sali są osoby,  które mogą się z nami tą historią podzielić, ponieważ w niej uczestniczyły i ją budowały. Historia szkoły w Woli Zachariaszowskiej to historia tutejszej społeczności. Ludzi, którzy przez te wszystkie lata o nią dbali, którzy pilnowali, aby nie przerwała swojej działalności, gdy jeszcze nie istniał budynek szkolny, którzy w czynie społecznym ją budowali.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji wszystkich absolwentów  w kościele w Woli Zachariaszowskiej, podczas której kazanie wygłosił ksiądz profesor Józef Krzywda, sam będący absolwentem szkoły. Podczas spotkania w szkole zgromadzeni goście wysłuchali wspomnień z dawnych lat, obejrzeli prezentację historyczną, mogli porozmawiać przy kawie i ciastku z przyjaciółmi ze szkolnej ławy, często dawno niewidzianymi.
Atmosferę uroczystości podkreślił piękny koncert Orkiestry Dętej OSP "Wola" i wzruszająca prezentacja muzyczna grupy "Sami Swoi", której repertuar został dobrany do uroczystości i dotyczył przemijania, czasu, wzruszających wspomnień, poczucia jedności wobec zmiennych kolei losu. - Wobec przemijania to wspólnota jest najważniejsza, to by wspierać się wzajemnie, trzymać się razem - mówił Maciej Walczak z grupy "Sami Swoi" - Ta szkoła jest właśnie taką wspólnotą. Warto dodać, że wielka w tym zasługa lokalnej społeczności, która zawsze współpracuje ze szkołą, społeczności osób bezinteresownych i życzliwych, chętnie podejmujących inicjatywy dla wspólnego dobra.
Marta Głuszek

abs1

abs2