logo 100 lecie GZ 2Miło nam poinformować, że Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach otrzymało dofinansowanie w wysokości 58 400 zł na działanie pt. „Zjednoczeni w Niepodległej”.

Dlaczego „Zjednoczeni w Niepodległej”? Bowiem w 1918 roku przez środek przyszłej gminy Zielonki ze wschodu na zachód przebiegała granica zaborów - część miejscowości znajdowała się pod zaborem austriackim, część pod zaborem rosyjskim - czyli odzyskanie niepodległości przez Polskę 100 lat temu oznaczało dla miejscowości dzisiejszej gminy Zielonki zjednoczenie w wolnej Polsce!


Program dotacyjny Niepodległa 2018 jest obsługiwany przez Biuro Programu Niepodległa, działającego w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do programu złożono 2516 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało 218 projektów na łączną kwotę 13 mln zł, wśród nich znalazł się projekt złożony przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach „Zjednoczeni w Niepodległej”.
W ramach projektu „Zjednoczeni w Niepodległej” na terenie gminy Zielonki Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji zrealizuje wydarzenia i przedsięwzięcia:
- wytyczenie i oznakowanie ścieżki historyczno-edukacyjnej o granicach zaborów, które dzieliły gminę Zielonki - otwarcie odbędzie się podczas rajdu rowerowego 10.06.2018 r. (start i meta w Bibicach, KS Bibiczanka); odbędzie się przejazd rowerzystów do miejsc, w których powstaną symboliczne słupki graniczne oraz zostanie zakopana kapsuła czasu – o tym co w niej będzie zadecydują sami mieszkańcy;
- gra terenowa, polegająca na dotarciu do wyznaczonych punktów historycznych w gminie - 9.09.2018 r. podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Zielonkach;
- quest dla chętnych, którzy przejadą do historycznych miejsc w gminie 22.09.2018 r., podczas Święta Orlich Gniazd w Korzkwi;
- warsztaty plastyczno-edukacyjne dla seniorów i przedszkolaków pt. "Niepodległość łączy pokolenia" podczas Gminnego Dnia Seniora 21.10.2018 r. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach;
- na finał koncert patriotyczny z udziałem zespołu i chóru Fermata, żołnierzy AK z terenu gminy Zielonki, którzy opowiedzą nam o Niepodległości, oraz oczywiście mieszkańców,  28.10.2018 r. w hali sportowej w Zielonkach.