Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Konkurs palm wielkanocnychRodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. Izba Regionalna w Zielonkach oraz sołectwo Zielonki przy współpracy z parafią NNMP w Zielonkach od czterech lat dbają o kultywowanie ludowych zwyczajów związanych z etnografią Krakowiaków Zachodnich. Również w tym roku zaprosiliśmy do udziału w konkursie pt. „Najpiękniejsza palma wielkanocna – wspólnie podtrzymujmy piękną tradycję”. 

Celem konkursu jest upowszechnianie obyczajowości związanej ze Świętami Wielkanocnymi, kwietnej niedzieli oraz symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej w podkrakowskich Zielonkach. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej aktywności artystycznej oraz zdobywania wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm. Zaproszenie do udziału w konkursie jest skierowane zarówno do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. Zadanie polega na wykonaniu palmy wielkanocnej z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów.

W sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową odbyły się warsztaty etnograficzne wicia palm zorganizowane przez Izbę Regionalną w Zielonkach. Celem warsztatów było  poszerzenie wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu palm, rodzajów materiałów, a także znaczenia palm w tradycji ludowej. Warsztaty prowadziły Józefa Nowakowska, Marzena Gadzik- Wójcik oraz Dorota Prochal. Wiedza zdobyta w czasie warsztatów z pewnością okazała się pomocna podczas wykonywania w domu palmy i gwarantowała zgodność wykonanej pracy z wymogami regulaminowymi konkursu.

Pomysłodawca konkursu Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach, wraz z Władysławem Orzechowskim, sołtysem Zielonek, podkreślają, że z roku na rok coraz bardziej stawiamy  na etnografię, ludowość, folklor, zatem tradycyjne techniki zdobnicze oraz  naturalne materiały, takie jak: bazie, bukszpan, kolorowe trawy. Kwiaty z bibuły czy krepiny są również mile widziane.
Prace, które zgłosili uczestnicy  do konkursu „Najpiękniejsza palma wielkanocna” oceniane zostały w dwóch kategoriach wiekowych. Oceny palm dokonają jurorzy: p. Agnieszka Kopijka, p. Edyta Michałowska-Cabała, ks. Tomasz Pilarczyk.  W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II oraz III miejsce, ponadto spośród wszystkich prac komisja wyłoniła dziesięć palm wyróżnionych. Sponsorem nagród rzeczowych było Sołectwo Zielonki.

W kategorii dorosłych nagrodzono (w kolejności miejsc) panie: Agnieszkę Stojek, Leokadię Piątek, Józef Nowakowską. Nagrody za I, II i III miejsce w kategorii dzieci przyznano: Piotrowi Nalepie, Szymonowi Zaczkowskiemu, Elizie Tabor.