8.png

Uchwały Podatkowe

- UCHWAŁA NR XXII/124/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (pdf. 206 KB).
- UCHWAŁA NR XII/103/2019  (pobierz plik *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- UCHWAŁA NR XII/77/2015 (pobierz plik - *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- UCHWAŁA NR XVII/71/2020  (pobierz plik *.pdf)  Rady Gminy Zielonki z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/79/2016 Rady Gminy Zielonki w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Uchwały dotyczące inkasa: 

UCHWAŁA NR XXXV/2/2018 (pobierz plik - *.pdf)  Rady Gminy Zielonki z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso