Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Uchwały Podatkowe
- UCHWAŁA NR XXI/56/2016 - (pobierz plik - *.pdf)  Rady Gminy Zielonki z dnia 13 października 2016 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
- UCHWAŁA NR XII/76/2015  (pobierz plik *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- UCHWAŁA NR XII/79/2015 (pobierz plik - *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- UCHWAŁA NR XII/77/2015 (pobierz plik - *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwały dotyczące inkasa: 

- UCHWAŁA NR XXXVIII/49/2014 (pobierz plik *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- UCHWAŁA NR VII/31/2015 (pobierz plik *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/49/2014 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- UCHWAŁA NR X/55/2015 (pobierz plik *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/49/2014 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- UCHWAŁA NR XI/66/2015 (pobierz plik *.pdf) Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/49/2014 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,