Wzory nowych deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 dostępne są na Portalu Podatkowym.

Nowe deklaracje i informacje będą stosowane wtedy, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał od 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować stare wzory uchwalone przez Radę Gminy Zielonki.

 

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. do pobrania:

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE,
W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

OSOBY FIZYCZNE

 informacja (*.pdf) 
informacja (*.xls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące w 2019 r.:

DEKLARACJA  DT - 1 pobierz plik (*.pdf) 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT - 1/A pobierz plik (*.pdf)