8.png

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące w 2020 roku dostępne są na Portalu Podatkowym.

 

Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące w 2020 r.:

DEKLARACJA  DT - 1 pobierz plik (*.pdf) 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT - 1/A pobierz plik (*.pdf)

 

Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. do pobrania:

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE,
W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

OSOBY FIZYCZNE

 informacja (*.pdf) 
informacja (*.xls)