1.png

Lokalizacja Referatu Gospodarki Komunalnej:
ul. Krakowskie Przedmieście 118A (nad Żabką)

 
I. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.
II. Realizowane zadania.

I. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.


1. Kierownik: mgr inż. Małgorzata Fordymacka - tel.: (12) 285-08-50 wew. 600

2. Inspektor mgr Mirosław Daniel (umowy najmu, dzierżawy, przetargi na wynajem lokalu) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 602
3. Inspektor mgr inż. Paweł Ptak (czynności z zakresu usuwania drzew i krzewów, usuwanie wyrobów zawierających azbest, programy ekologiczne) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 605
4. Podinspektor Tomasz Kulesza (utrzymanie budynków komunalnych: remonty, awarie, utrzymanie gminnych placów zabaw) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 601
5. Specjalista Ewelina Krawczyk (obsługa spraw dot. straży pożarnych, wydatki sołeckie) - tel.: (12) 285-08-50 wew. 604
6. Pomoc administracyjna mgr Małgorzata Stachurska - tel.: (12) 285-08-50 wew. 603

POWRÓT

II. Realizowane zadania. 

  1. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów - karta usług + wzór wniosku + zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  2. Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - wniosek o odbiór azbestu
    3. Sprawy lokalowe w budynkach będących w gminnych zasobach mieszkalnych, usługowych i użytkowych
    4. Sprawy zakłócenia stosunków wodnych na gruncie, usuwanie azbestu.
    5. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie.
    6. Umowy najmu, dzierżawy i użyczenia lokali.

POWRÓT