Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Lokalizacja: II budynek Urzędu Gminy, parter, pokój 112 - 115, tel. (12) 285-08-50 wew.112,113,114,115)

I. Pracownicy Referatu Dróg iKomunikacji
II. Realizowane zadania.

I. Pracownicy Referatu Dróg i Komunikacji

1. Kierownik: mgr inż. Piotr Zięcina - II budynek, parter, pokój nr 115, tel.: (12) 285-08-50 wew. 115  (sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi)
2. Inspektor mgr inż. Jarosław Smok (utrzymanie dróg gminnych) - II budynek, parter, pokój nr 113, tel.: (12) 285-08-50 wew. 113
3. Inspektor mgr inż. Agata Szczepanowska - Górska (oświetlenie uliczne, lokalny transport publiczny, inicjatywy samorządowe w zakresie budowy dróg, wydawanie licencji taxi) - II budynek, parter, pokój nr 114, tel.: (12) 285-08-50 wew. 114
4. Inspektor mgr inż. Roman Majewski (realizacja projektu MPRO) - II budynek, pokój nr 112, tel.: (12) 285-08-50 wew. 112

5. Podinspektor mgr inż Paweł Pabisek (uzgodnienia drogowe) - II budynek, parter, pokój nr 113, tel.: (12) 285-08-50 wew. 113
6. Podinspektor mgr inż. Tomasz Jaje ( budowa dróg gminnych) - II budynek, parter, pokój nr 114, tel.:(12) 285-08-50 wew. 305
7. Podinspektor mgr inż. Milena Owca (realizacja projektu MPRO) - II budynek, pokój 112, tel.: (12) 285-08-50 wew. 112

POWRÓT

II. Realizowane zadania.

1. Wydawanie decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego karta usług + wzór wniosku do pobrania przy pokoju 113.

2. Wydawanie decyzji administracyjnych na czasowe zajęcie pasa drogowego karta usług + wzór wniosku do pobrania przy pokoju 113.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych na wykonanie zjazdu z dróg gminnych karta usług + wzór wniosku do pobrania przy pokoju 113.

4. Wydawanie postanowień w sprawie uzgodnienia linii ogrodzenia wzdłuż dróg gminnych karta usługa + wzór wniosku do pobrania przy pokoju 113 .

5. Wydawanie oświadczeń o dostępie komunikacyjnym działki do drogi gminnej publicznej za po średnictwem istniejącego zjazdu - karta usług + wzór wniosku

6. Obsługa indywidualnych wniosków o zmianę, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego na drogach gminnych bądź wewnętrznych.

7. Opiniowanie projektów podziału nieruchomości pod kątem proponowanego rozwiązania drogowego dla nowo powstałych działek.

8. Opiniowanie możliwości włączenia projektowanej zabudowy w system dróg gminnych publicznych.

9. Obsługa indywidualnych wniosków dotyczących ewidencji dróg gminnych (zapytania, udostępnianie materiałów).

10. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie nośników reklamowych w pasie drogowym - karta usług + wzór wniosku do pobrania przy pokoju 113.

11. Zgłaszanie awarii oświetleń ulicznych / nadzór nad eksploatacją oświetlenia drogowego.

12. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.

13. Informacja o remontach dróg.

14. Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej - wniosek

15. Wydawanie licencji taxi wniosek 
Uchwała Rady Gminy Zielonki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek, ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi, dodatkowego oznaczenia taksówek (zewnętrznego wewnętrznego) oraz w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Zielonki – pobierz plik (*.pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zarządzeniem starosty powiatu krakowskiego z wnioskami o zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach gminnych publicznych należy zwracać się do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie ul. Włościańska 4. ---> PRZEJDŹ 

POWRÓT