Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Lokalizacja w Urzędzie: II budynek Urzędu Gminy- wejście od parkingu.

I. Pracownicy Referatu Budownictwa i Urbanistyki.
II. Realizowane zadania.

 

I. Pracownicy Referatu Budownictwa i Urbanistyki.

I. Pracownicy Referatu Budownictwa i Urbanistyki
1. Kierownik: mgr inż. arch. Beata Lipień - Łysek - II budynek, I piętro, pokój nr 221, tel.: (12) 285-08-50 wew. 221
2. Inspektor mgr inż. arch. Wiesław Borek (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opiniowanie zgodności podziałów działek z planem zagospodarowania przestrzennego) - II budynek, I piętro, pokój nr 223, tel.: (12) 285-08-50 wew. 304
3. Inspektor mgr inż. arch. Sylwia Barczak (przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji gminnych), pokój nr 222, tel. (12) 285-08-50 wew. 222
4. Specjalista mgr Anna Franczyk (przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji gminnych), pokój nr 222, tel. (12) 285-08-50 wew. 222

5. Podinsprektor mgr inż. Aneta Szczepanik (wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje środowiskowe), II budynek, I piętro, pokój nr 223, tel.: (12) 285-08-50 wew. 223. 

POWRÓT

II. Realizowane zadania.

 1. Decyzja o warunkach zabudowy karta usług
 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego karta usług
 3. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego karta usług
 4. Obsługa indywidualnych wniosków o zmianę przeznaczenia działek - do aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
 5. Odpowiedzi na pisma z zakresu planowania przestrzennego i pokrewnych, w szczególności z zakresu prawa miejscowego jakim jest plan zagospodarowania przesterzennego gminy.
  Udostępnianie rejestrów i materiałów archiwalnych zgodnie z ustawami np. dla inwestycji szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska.
 6. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na realizację przedsięwzięcia karta usług
 7. Zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowania przestrzennego.
Wzory druków do pobrania:
 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy: wzór wniosku
 2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: wzór wniosku
 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: wzór wniosku 
 4. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego: wzór wniosku 
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu: wzór wniosku 
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowania przestrzennego wzór wniosku

POWRÓT