STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY ZIELONKI

1. Wójt Gminy
2. Zastępca Wójta
3. Sekretarz Gminy
4. Referat Organizacyjno - Prawny
     1) Biuro Rady Gminy
5. Wydział Finansowy
     1) Referat Dochodów i Budżetu
     2) Referat Księgowy
6. Referat Inwestycji Sieciowych
7. Referat Gospodarki Komunalnej
8. Referat Niskiej Emisji i Odpadów
9. Referat Budownictwa i Urbanistyki
10. Referat Dróg i Komunikacji
11. Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
12. Referat Spraw Administracyjnych
     1) Archiwum Zakładowe
13. Urząd Stanu Cywilnego
14. Radca Prawny
15. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16. Kancelaria Dokumentów Niejawnych
17. Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
18. Audytor wewnętrzny