1.png
Komisje Rady Gminy Zielonki
Skład Komisji
Komisja Budżetowa

Przewodniczący: 
Łysek Tadeusz
Wiceprzewodniczący:
Golanko Mirosław
Członkowie:

Krawczyk Ryszard
Olawski Krzysztof
Szablowska Aneta
 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Toft Romana

Wiceprzewodnicząca:
Żylska Marta
Członkowie:
Lepiarczyk Krzysztof
Podleśny Piotr
Szablowska Aneta


 

Komisja Infrastruktury Liniowej 

Przewodniczący: 
Gaweł Krzysztof
Wiceprzewodniczący:
Calik Piotr

Członkowie:

Krzyworzeka Krzysztof
Listoś Magdalena
Podleśny Piotr
 
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej 
Przewodniczący: 
Lepiarczyk Krzysztof
Wiceprzewodnicząca:
Zielińska Lucyna
Członkowie:
Kosno Renata
Kwaśny Joanna
Żylska Marta
 
Komisja Kultury, Sportu i Spraw Regulaminowych

Przewodnicząca: 
Gadzik-Wójcik Marzena
Wiceprzewodniczący:
Calik Piotr
Członkowie:
Kot Zofia
Kwaśny Joanna
Radosz-Kwasek Agata


 

 Komisja Ochrony Środowiska, Niskiej Emisji i Odpadów 

Przewodniczący: 
Krzyworzeka Krzysztof
Wiceprzewodnicząca:
Toft Romana
Członkowie:
Kosno Renata
Leginowicz Anna
Radosz-Kwasek Agata


 
Komisja Planowania i Rozwoju

Przewodnicząca:

Listoś Magdalena
Wiceprzewodnicząca:
Gadzik-Wójcik Marzena

Członkowie:
Dragosz Dariusz

Krawczyk Ryszard
Łysek Tadeusz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Przewodnicząca:
Kot Zofia

Wiceprzewodnicząca:
Zielińska Lucyna
Członkowie:
Dragosz Dariusz
Gaweł Krzysztof
Leginowicz Anna